2012-04-30

Stockholms Banco


Johan Palmstruch had made two failed proposals for the creation of a banking institution in the 1650s before his third proposal, with the addition of a promise to pay half of the bank's profits to the crown, was accepted. King Charles X Gustav thus signed two charters on November 30, 1656 to create an exchange bank and a loans bank.

Toks tokį pažino...

The first of these (which opened in July 1657) took deposits for a fee (and accruing no interest) with the account owner later able to withdraw the money as cash or to write cheques. The second (which opened at the beginning of 1659) provided loans, financed by the bank owners and secured against property. These two departments were combined in Stockholms Banko with Palmstruch as general manager.

Stockholms Banco was founded in 1657 with Johan Palmstruch (1611 in Riga – 1671; named Johan Wittmacher before he was ennobled) appointed as general manager.

The bank itself was nothing new as it was simply an imitation of the successful public deposit banks of Amsterdam and Hamburg, however Palmstruch himself added two important innovations.

The first of these was to use money deposited into accounts at the bank to finance loans, however this soon became a problem as the deposits were usually short-term and the loans long-term, meaning that deposited money was unavailable to be withdrawn by account holders.

Palmstruch's second innovation, and his solution to this problem, was the introduction in 1661 of Kreditivsedlar ("credit paper"), the first European banknotes, which would be exchangeable at any time for the metal coins they were replacing. These were very successful, but the bank began lending more than it could afford and printed too many banknotes without the necessary collateral, leading to the bank's collapse in 1668.

Palmstruch was charged with irresponsible book-keeping and with not having the cash to repay these credit notes due to miscalculation and omissions in his book-keeping.

He was unable to make up this shortage and in 1668 was sentenced to loss of his title, loss of his banking privilege, and eternal exile or death. The government reprieved the death penalty and Palmstruch was instead imprisoned.

Pirmas blynas, prisvilo.

Ar vėliau pinigai ištobulėjo?

Na, nebent tuo, kad spausdinti ar kitaip juos tiesiogiai kurti ėmėsi centriniai bankai, tariamai mūsų vardu - juk jie tituluojami valstybių centriniais bankais.

Kiti gi bankai, savo ruožtu, tuos pinigus po keliskart mums perskolina, t.y., faktiškai iš naujo gamina ir skolina mums tuos tariamai vertingus pinigus.

Dėl to.

Po šito fokuso jų, pinigų, perdaug padirbta, kaip nutiko Johan'ui Palmstruch'ui, nebebūna.

Dėl šitos paprastos priežasties.

Kodėl jiems vergaujam?

Stokholmo sindromas – psichologinis reiškinys, kuomet pagrobimo metu įkaitai (aukos) ima jausti teigiamus dalykus, jausmus (pvz., savanorišką paklusnumą, pagarbą ir pan.) jų pagrobėjams, nepaisydami to, kad pagrobimo metu yra pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai.

Sindromas buvo pavadintas pagal banko „Kreditbanken“ apiplėšimą Stokholme, Norrmalmstorg rajone 1973 metų rugpjūčio mėnesį. Aukos (banko darbuotojai) ėmė sieti save su pagrobėjais (nors išbuvo kartu tik 6 dienas), o po išlaisvinimo netgi ėmė juos ginti. Stokholmo sindromo terminą pasiūlė kriminologas ir psichiatras Nils Bejerot.
Stockholms Banco (also known as the Bank of Palmstruch or Palmstruch Bank) in Sweden was the first European bank to print banknotes.

It was to be the precursor to the Sveriges Riksbank, the central bank of Sweden.

Johan Palmstruch was born in Riga in 1611. As a young man he moved to Amsterdam but ended up in jail for a few years. He was arrested in 1639 because his creditors declared him insolvent and they feared he might flee the country without paying his debts. After his release however Palmstruch gave another version of the story and asserted he had enough money to settle his accounts. If this were true, other reasons might have been decisive. A plausible hypothesis is economic espionage, especially because later on in his carreer he often referred to the Bank of Amsterdam as example.

Toks va europinių popierinių pinigų kradulas.

2012-04-28

Mįslė


2. Mįslė Kreivų Veidrodžių Karalystės gyventojams 2012-04-27 10:06IP: 80.240.9.72
"Po pelno paskirstymo Lietuvos banko kapitalas sudarys 1 397,56 mln. litų: atsargos kapitalas 1 197,56 mln., įstatinis kapitalas - 200 mln. litų."

Iš Lietuvos banko tinklalapio: "Užsienio atsargos – tai Lietuvos banko valdomas ir naudojamas patikimas likvidus užsienio turtas. Atsargų kiekis tolygiai didėja", Google: Kai Lietuvos bankas pradėjo valdyti užsienio atsargas, jos sudarė 300 tūkst. JAV dolerių. Naujausi oficialių užsienio atsargų duomenys skelbiami čia.

Atsidarę puslapį, kurį randa Google, spūstelėję "čia", sužinom ... kad Lietuvos bankas šiandien savo "užsienio atsargų" mums nerodo.

Bet vėlgi gelbsti Google: Išorės sektoriaus statistika Oficialiosios tarptautinės atsargos, jo atrastas Lietuvos banko puslapis rodo, kad Oficialiosios tarptautinės atsargos 2012 03 buvo 20 676,1 mln. litų (palyginkit su atsargos kapitalu 1 197,56 mln. bei įstatiniu kapitalu - 200 mln. litų.)

Mįslė tokia: iš kur tiek Lietuvos banko užsienio atsargų ir kodėl jos užsienio?
P.S.
1. Atspėkit, kaip Lietuva prasiskolindama didino savo oficialiąsias tarptautines atsargas 2012-10-05 17:41 IP: 84.15.180.190
Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos 1993 m. sudarė 406,2 mln., 2000 m. 4 968,4 mln., 2012 m. liepos pabaigoje – 20,8 mlrd. litų (6 mlrd. eurų). (Wikipedia) Lietuvos valstybės skola 1996 m. 2002 m. 13,16 mlrd. litų, 2012 m. 50,79 mlrd. litų (Google: Lietuvos skola)

Mielieji oligarchai!

Oligarchija – valstybės valdymo forma, kai visa valdžia sutelkta nedidelės žmonių grupės rankose. Terminas kilęs iš graikiškų žodžių keletas ir valdyti.

Lietuvos bankų asociacijos vadovas Stasys Kropas siūlo Lietuvai siekti, kad jos bankai sektų „Snoro“, taip pat - Monako ar Maltos bankų pėdomis ir pritrauktų Rusijos bei Baltarusijos oligarchų indėlius.

O Lietuvos oligarchų, kurių reikia bijoti, pinigais pasirūpins ne Lietuvos bankai.

Gal ne tik oligarchų?

Ar Monako ir Maltos bankai nenuseks "Snoro" pėdomis?

Gal ne...

Kad Rusijos oligarchai panorėtų Lietuvoje turėti asmeninių bankininkų, būtina valstybės parama, svarstė S. Kropas.

Visų pirma, reikėtų geriau teisiškai apsaugoti bankų paslaptį, svarstė S. Kropas.

Bankų atstovas sakė, kad tokie pinigai iš Rytų nevirs politine įtaka Lietuvoje. „Banke indėlis tampa visiškai depolitizuotas.
Kiekvieno kliento duomenys sekami“, - teigė S. Kropas.

Taigi, beliko „teisiškai apsaugoti bankų paslaptį“.

Nes „kiekvieno kliento duomenys sekami“.

Mielieji oligarchai!

Atvažiuokit Lietuvon, mes jūsų laukiam!

Nes savų oligarchų pristigom.

Jei jie sumanytų ką nors tokio nusipirkti Lietuvoje - tai būtų užsienio investicijos, ar ne užsienio?

Jums būnant finansų ministre įvyko garsioji „VP Market” afera. Ši verslo grupė pasinaudojusi įstatymų landa susigrąžino milijoninę pridėtinės vertės mokesčio sumą. Tuomet valstybė galėjo šį žingsnį apskųsti teismui, bet Jūs to nepadarėte. Kodėl? Gal gavusi tinkamą atkirtį ši verslo grupė nebūtų taip įžūliai toliau piktnaudžiavusi savo galia?

– Mes nagrinėjome šį atvejį. Be jokios abejonės, „VP Market“ pasinaudojo įstatymų landa. Negana to, keli mėnesiai iki šio įvykio mes teikėme Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokesčio įstatymą, jis Seime nepraėjo. Teikėme Mokesčių administravimo įstatymo pataisą, ji praėjo, bet Gedimino Vagnoriaus iniciatyva buvo atidėtas įsigaliojimas ir „VP Market“ „įšoko“ į šį poros mėnesių tarpą. Manau, kad įvyko atvirai korupcinė situacija Seime. Po ilgo nagrinėjimo su teisininkais nusprendėme, kad verslo etikos prasme tai yra įžūlus piktnaudžiavimas, bet teisiškai tai įrodyti būtų reiškę labai ilgą stumdymąsi teismuose. O laiko nebuvo – reikėjo visą finansų sistemą parengti narystei ES. Paraleliai nagrinėjau tarptautinę praktiką ir tapo aišku, kad tokiais atvejais galiausiai vis tiek tenka sumokėti visą sumą ir dar su delspinigiais.

Važiuokit, oligarchai, Lietuvon drąsiai - tarptautinę praktiką žinom.

P.S. Dviračių Monake negausu, kaip ir tokių automobilių...

2012-04-26

Alles in Ordnung?

Kodėl vokiškai?

Tai kad daug ką, sako, iš germanų gavom - ir litvakai germaniškai šnekėjo, ir mūsų kilmingieji titulus iš jų parsinešė.

Ordung ist ordnung.

Būna ir nejuokingų dalykų.

1382 m. spalio 31 d. Dubysos sutartimi Jogaila pasižadėjo lietuvius apkrikštyti per ketverius metus ir Kryžiuočių ordinui atiduoti Žemaitiją iki Dubysos.

2 òrdinas sm. (1) TrpŽ istor. uždara tikybinė vienuolių bendruomenė; vienuolių riterių karinė organizacija viduramžiais: Kryžiuočių òrdinas DŽ.

ordinãras [lot. ordinarius — eilinis, etatinis], katalikų bažnyčios pareigūnas, vykdantis tam tikroje teritorijoje bažn. jurisdikciją, ppr. vyskupas, valdantis dieceziją.

×ordinárčikas, -ė (l. ordynarczyk) smob. (1) žr. ordinarininkas: Jam tiktai ordinarčiku stoti Žem.

ordinãrininkas, -ė smob. (1) NdŽ kas gauna ordinariją, kumečio atlyginimą.

ordinãlija sf. (1) žr. ordinarija 2: Bertašiaus bočius gauna gerą ordinãliją Kal.

ordinãrija sf. (1) psn.
1. metinis kumečių, dvarų darbininkų atlyginimas, dažniausiai natūra: Tėvas ėmė ordinariją ir algos dvi dešimti rublių metams Žem. ^ Tavo ranka tik šunims ordinãriją dalyt (apie šykštų žmogų) Skr.
2. išimtinė: Pavedę namus vyriausiajai dukteriai, tėvai užsirašė tam tikrą išimtinę, arba ordinariją, iki gyvos galvos rš.

1 òrdinas sm. (1) TrpŽ tam tikras aukšto vyriausybinio apdovanojimo ženklas, suteikiamas už karinius ir civilinius nuopelnus: 100 tūkstančių lietuvių už dalyvavimą Tėvynės kare yra apdovanoti įvairiais tarybiniais ordinais ir medaliais A.Vencl.

òrdininkas, -ė smob. (1) DŽ kas apdovanotas ordinu.

1 òrderis sm. (1) TrpŽ rašytinis pažymėjimas ar potvarkis kam nors išduoti ar gauti: Butui gauti òrderis DŽ. Kasos òrderis DŽ. Pajamų orderis rš. Išlaidų orderis rš.

òrdelis sm. (1) nj. žr. 1 orderis: Išrašė òrdelį Žal. Gavo òrdelį in naują butą Iš.

Pagal Airijos įstatymus, Garda turi teisę atlikti kratą patalpose, jei turi kratos orderį.

What does in Ordnung mean?

In Ordnung - fine, in order, ok.

order (n.)
early 13c., "body of persons living under a religious discipline," from O.Fr. ordre (11c.), from earlier ordene, from L. ordinem (nom. ordo) "row, rank, series, arrangement," originally "a row of threads in a loom," from Italic root *ored(h)- "to arrange, arrangement" (cf. ordiri "to begin to weave," e.g. in primordial), of unknown origin. Meaning "a rank in the (secular) community" is first recorded c.1300; meaning "command, directive" is first recorded 1540s, from the notion of "to keep in order." Military and honorary orders grew our of the fraternities of Crusader knights. Business and commerce sense is attested from 1837. In natural history, as a classification of living things, it is first recorded 1760. Meaning "condition of a community which is under the rule of law" is from late 15c. Phrase in order to (1650s) preserves etymological notion of "sequence." The word reflects a medieval notion: "a system of parts subject to certain uniform, established ranks or proportions," and was used of everything from architecture to angels. O.E. expressed many of the same ideas with endebyrdnes. The verb is mid-13c., from the noun. Related: Ordered; ordering. In short order "without delay" is from 1834, Amer.Eng.; order of battle is from 1769.

Of unknown origin.

Order and justice.

Order.

The German word Ordnung

Cognates

Dutch orde, Dutch order, English order, French ordre, German Orden, German Order, Icelandic orda, Italian ordine, Latin ordo, Lithuanian ordinas, Norwegian ordre, Polish order, Russian opден, Swedish orden, Swedish order, Yiddish ordenung

From Middle English ordre, from Old French ordre, ordne, ordene (“order, rank”), from Latin ōrdinem, accusative of ōrdō (“row, rank, regular arrangement”, literally “row of threads in a loom”), from Proto-Italic *ored(h)- (“to arrange”), of unknown origin. Related to Latin ōrdior (“begin”, literally “begin to weave”).

An orda (also orda, ordu, ordo, ordon) or horde was an historical sociopolitical and military structure found on the Eurasian Steppe, usually associated with the Mongols. This entity can be seen as regional equivalent of a clan or a tribe. Some successful ordas gave rise to khanates.

While the Slavic term, ordo, and western, horde, were in origin a borrowing from the Mongol term ordo for "camp, headquarters", the original term did not carry the meaning of a large khanates such as the Golden Horde.

Etymologically, the word "orda" comes from the Mongolian word ordo, or Turkic "orta", which means side, section, tent or direction.[2] translated as "camp" or "palace, tent". and thence "seat of power" or "royal court".

Vadinasi...

Orda ordinus dalina?

Ne ne ne...

Tai mes manom, kad tai - Orda, o iš tikrųjų - Horde.

horde 1550s, from W. Turkic (cf. Tatar urda "horde," Turkish ordu "camp, army"), to English via Polish, French, or Spanish. The initial -h- seems to have been acquired in Polish. Transferred sense of "uncivilized gang" is from 1610s. Related: Hordes.

Labai necivilizuoti!

Betgi...

Aukso orda (mongolų kalba Altan Orda; totorių kalba: Altın Urda), dar vadinama Kipčiakų orda. Pusiau nomadiška mongolų (vėliau tiurkizuota) valstybė, gyvavusi nuo XIII a. vidurio iki XVI a. pradžios. Apėmė dideles Rytų Europos ir Vakarų Sibiro teritorijas. Nuo XV a. II pusės, netekusi daugybės sričių, buvo vadinama Didžiąja orda.

Vakariečiams toji Altan Orda nepatinka, Horde pravardžiuoja.

O mums?

Tai kuri orda mielesnė - Aukso, Didžioji orda iš Rytų ar kita, iš Vakarų - Šventosios Romos siųstoji, Kryžiuočių orda?

Protėviams abidvi nepatiko.

the English word order
derived from the English word baron
using the English suffix -et
derived from the Old French word ordre
derived from the Old French word ordene
derived from the Latin word ordo (row, order, rank)
derived from the Proto-Indo-European root *ar-

*ar-

Miškuose paprastai skiriamas ne vienas medžių ardas, itin jų daug aptinkama tropiniuose pusiaujo miškuose. Vieni medyno medžiai aukštesni, kiti žemesni, vieni auga tankiau, kiti rečiau. Pagal jų aukštį ir augimo tankį medynuose išskiriami medžių ardai.

1 ar̃das sm. (4)
1. JV540, Kv, Akm, Skr, Jnš, Km, Slk jaujos kartis, ant kurios stato džiovinamus linus ar javus: Tiek linų pridžiovė, kad net ar̃das parlūžo Trs. Pastumk ar̃dą, kad būtų siauresnė lova Kp. Pilnus ardùs linų prikrovė Gr. Džiaudamas linus, neišsklaidyk ardų Sln. Ant ardų̃ pakuro[je] linus džiovina Šv. Ardaĩ ir parardžiai guli ant ardkilų pakuro[je] J. Ardaĩ pilni yra dobilų priardyti Brs. ^ Apsmilkęs kaip jaujos ardas Ps.
2. Dgl vieta ant dviejų ardų arba tai, kas ant jų sukrauta, lova: Dar liko neišmintas vienas ar̃das Lkč. Kelis ardùs pristatėt linų? Trgn. Seniau po kelis ardùs linų pridžiaudavom Rgv. Ardùs prijovė – jaują prišėrė Jnšk.
3. Q480 žr. ardamas.
4. duobė, klanas: Vandens pribėgo pilni ardaĩ Btg. Tiek prilijo, kad didžiausi ardaĩ kieme tyvuliuoja Btg.
5. viename lygyje augantys augalai: Miško augalija atmosferoje išsidėsto ardais, kurių viršutinį sudaro medžiai, vidurinį – krūmai, žemutinį – žolės, samanos, kerpės rš.
6. prk. visuomenės grupė, klodas: Valstiečių yra 3 ardai – ūkininkai, įnamiai ir bernai A.Janul.


O kaip tie ardai tam miške pasidarė?

?

Tai bent paslaptis!

Nei orderių, nei ordinų girioj nedalina...

Mat, ordos tenai nėr.

Ne visiems šitaip patinka.

2 ar̃das sm. (4) Kp suirimas, netvarka; žr. arda 1: Kad ne toji merga, tai nebūtų namuos tokio ar̃do Kvr. Iš pradžių buvo viskas gerai, bet vėliau kad pasidarė ar̃das! Lš. Nedaryk šeimoj ar̃do Tsk. O kas, kad ne tu, tokį ar̃dą sukėlė? Srv.

3 árdas, -a adj. (1) labai piktas, ardus: Senovėje buvo árdas kunigas Srd. Mergaitė buvo árda Ldvn.

Bet negi ilgai ardysies...

Ar tai tik Kalėdinė akcija?

Ilga ordnungo istorija...

Miške gražu.

Kas pikčiausias miško žvėris?

2012-04-25

Eurų lietuva

G. Nausėda: „Lietuvos valstybės skolos ir BVP santykis - padorus“.

„Skolintis yra visiškai normalu, jei mes pažvelgtumėme į tai, kas formuoja tą skolinimosi poreikį“, - trečiadienį Eltoje surengtoje spaudos konferencijoje „Kur Lietuvos valstybės skolinimosi ribos?“ sakė ekonomistas.

G. Nausėdos teigimu, skolinimosi poreikį suformuoja būtinybė grąžinti pinigus už anksčiau paimtas paskolas arba šviežiai susidaręs biudžeto deficitas, todėl kalbėti apie visišką Lietuvos „praskolinimą“ nėra tikslu.

Mat, lietuviai per 20 metų prasiskolino tik 40% BVP ir elgiasi padoriai - veržiasi diržus arba bėga iš savo Lietuvos.

O graikai elgiasi nepadoriai - per nežinia kiek metų prasiskolino nežinia kiek BVP, diržų sau veržti nenori, iš Graikijos nebėga paskui lietuvius kokion Anglijon - šalta ten ir maistas prastas, mitinguoja ir protestuoja.

O vokiečiai elgiasi padoriai - savo oiroobligacijomis finansuoja visokius nepadorius.

Man toks žargonas neatrodo juokingas.

Žinoma, kad "įliejo" - visai ne tas pats, kas "paskolino aukštomis palūkanomis".

"Lieja" dosniau ir "pigiau".

Kodėl ne visiems "lieja"?

Kodėl nepadoriai elgiasi tik tie, kas prasiskolina, o tų, kurie skolina, negirdėti vadinant nepadoriais?

Nors būtent jie savo skolininkais paverčia bene visą Pasaulį, skolindami nieką, bet ne už nieką, o už palūkanas.

Ar ne pastarieji nesidrovi lupti tokius atlygius, kokius tik užsimano?

Ar šitaip elgiasi ne tik todėl, kad gali taip elgtis, paprasčiausiai?

2. Eurų lietuva
aplink Frankfurtą prie Maino 2012-04-25 17:55 IP: 80.240.9.72
"...skolintis neuždrausi, tai yra būtina, tai yra kraujas, kraujas - pinigai...".

Kraujotaka?

Iš ko gi skolinasi širdis?

Google: Nuo praėjusių metų gruodžio ECB į Europos bankų sistemą įliejo daugiau nei 1 trln. eurų. Beje, ES BVP tėra 17,577 trln. eurų, 2011 metų duomenys.

Įliejo, trilijoną, paprasčiausiai - po porą tūkstančių eurų kiekvienam europėnui tektų, jei kiekvienam po lygiai ECB būtų liejęs; jei tokiais tempais lies, per metus prilies apie 4 trilijonus eurų - litais išeina beveik po 30 tūkstančių kiekvienam.

Iš čia pora klausimų.

1. Kokie debesys, kaip ir kam išnešioja tą ECB eurų lietuvos lietų?

2. Kodėl tas ECB lietuvos lietus aplenkia Lietuvą ir toji aukštom palūkanom skolinasi to lietaus nuotekas iš viešai neskelbiamų eurolietvamzdžių?

Trilijonų mada - iš Amerikos.


Trilijonai
trilijonai...

Eurų lietuva.

2012-04-23

Kainų sriuba

Palyginę "Brent" naftos kainas rinkoje ir dyzelino kainas degalinėse atitinkamą mėnesį, LŽ nustatė, kad, pavyzdžiui, šiemet balandžio 20 dieną už litrą dyzelino degalinėse buvo mokama vidutiniškai 4,70 lito, o tą pačią 2008-ųjų dieną - 2,73 lito, arba beveik 2 litais už litrą mažiau, nors tada nafta rinkoje kainavo beveik 10 JAV dolerių už barelį brangiau. Dyzelino akcizas 2008-aisiais buvo tik 12 ct mažesnis, o PVM menkesnis tik 3 procentiniais punktais.

Išvada: negeri yra neskaidri "Orlen Lietuva", akcizai ir žali komisarai.

Neverta ginčytis štai kodėl:

Europos Komisijos duomenimis, lyginant valstybes pagal benzino kainas be mokesčių, Lietuva kovo pabaigoje užėmė 11 vietą tarp 27 ES valstybių – litras 95 markės benzino, nepridėjus mokesčių valstybei, Lietuvos degalinėse vidutiniškai kainuoja 1,92 lito. ES vidurkis – 5 centais mažesnis.

Kalta „Mažeikių nafta“
?

Betgi ir Europoj tos kainos per 5 metus padidėjo bene pusantro karto.

O Europos Sąjunga, daugmaž sutilpusi į "ECB nustatytą tikslinę 2 procentų infliaciją", taip išeina, per 5 metus sugebėjo užauginti degalų kainas pusantrosyk?

Ne bet kas moka šitaip suskaičiuoti.

Nes su 2 procentų infliacija kaina padidėtų pusantro karto tik per 20 metų.

1971-aisiais šitokie fokusai nepatiko, ir britams.

Dabartiniai patiks?

Kas šitoj ekonomikoj yra pagrindiniai sukčiai?

Sykiais ne tie, kas, regis, pasprukti bando?

Great Depression Soup Line.


Tada šitaip išsisuko.

There's no way like the American Way?

2012-04-22

Ieškojimas

Celė (lot. cella – „kambarėlis“) – įvariose religijose mažos uždaros patalpos, naudojamos kaip krikščionių, budizmo ar kitų religijų vienuolio gyvenamasis kambarys.

Ке́лья или ке́ллия (из ср.-греч. κελλίον, множ. -ία, κέλλα, от лат. сеllа — «комната, чулан»; др.-русск келиɪа) — жилище монаха, обычно отдельная комната в монастыре.

На Афоне келлией также называют отдельную постройку из нескольких комнат, не находящуюся в подчинении скита.

Скит (греч. Σκήτη) — в христианстве уединённое жилище отшельника, самостоятельное или структурно выделенное в монастыре. Название происходит от Скитской пусты́ни — места первоначального распространения монашества.

Wadi El Natrun (Arabic for "Natron Valley"; Coptic: "Measure of the Hearts", Greek: Σκετις or Σκετες "The Ascetics") is a valley located in Beheira Governorate, Egypt, including a town with the same name. The name refers to the presence of eight different lakes in the region that produce natron salt.

In Christian literature it is usually known as Scetis and is one of the three early Christian monastic centers located in the desert of the northwestern Nile Delta.

Asketizmas.

ascetic (adj.)
1640s, from Gk. asketikos "rigorously self-disciplined, laborious," from asketes "monk, hermit," earlier "one who practices an art or trade," from askein "to exercise, train," originally "to train for athletic competition, practice gymnastics, exercise." The noun meaning "one of the early Christians who retired to the desert to live solitary lives of meditation and prayer" is from 1670s.

Ascetic Discourses.

Ar jie nieko nebeieškojo?


ask
O.E. ascian "ask, call for an answer; make a request," from earlier ahsian, from P.Gmc. *aiskojan (cf. O.S. escon, O.Fris. askia "request, demand, ask," M.Du. eiscen, Du. eisen "to ask, demand," O.H.G. eiscon "to ask (a question)," Ger. heischen "to ask, demand"), from PIE *ais- "to wish, desire" (cf. Skt. icchati "seeks, desires," Arm. aic "investigation," O.C.S. iskati "to seek," Lith. ieškau "to seek"). Form in English influenced by a Scandinavian form of the word (cf. Dan. æske; the O.E. would have evolved by normal sound changes into ash, esh, which was a Midlands and s.w. England dialect form). Modern dialectal ax is as old as O.E. acsian and was an accepted literary variant until c.1600. Related: Asked; asking. O.E. also had fregnan, frignan which carried more directly the sense of "question, inquire," and is from PIE root *prek-, the common source of words for "ask" in most I.E. languages (see pray). If you ask me "in my opinion" is attested from 1910. Asking price is attested from 1755.

Ieškojimas.

2012-04-21

Finansų sriuba

Bon appétit!

Dvyniams iš Didžiosios Britanijos JAV pareiškė kaltinimus dėl 1,2 mln. dolerių įvertintos apgavystės, praneša BBC.

Broliai viliodavo pinigus iš investuotojų, kurie manė perkantys vertybinius popierius.

Vaikinai naudojo fiktyvų automatinį pelningų vertybinių popierių atrankos robotą.

Alexanderis ir Thomas Hunteriai buvo šešiolikos metų, kai 2007-aisiais sukūrė roboto schemą, kurią pavadino Marlu, praneša JAV pareigūnai.

Hunteriai į spąstus įviliojo apie 75 tūstančius investuotojų, daugiausia iš jų buvo JAV piliečiai.

Kas per spąstai?

Kur apgaulė?

However, the stocks were not generated by any technical analysis and were in fact those of companies the brothers were paid to promote, asserts the United States Securities and Exchange Commission (SEC), who has brought the civil action.

Pagal penktadienį Niujorko federaliniame teisme įregistruotus dokumentus, investuotojai mokėdavo po 47 dolerius už kiekvieną Marlio atrinktų vertybinių popierių naujienlaiškį ir po 97 dolerius už programinę įrangą.

Gal jie šitokios laidos nematė?


Are you ready?

Black Box Trading.

Litus Saxonum


sakstýtis, sãkstosi, sãkstėsi
žr. sekioti 1 (refl.): Nebsakstýkis pėdas kaip lokės (meškos) J.

Litus
Saxonum.


Вероятно, самоназвание саксов было иное, а античные авторы, впервые использовавшие это слово, произвели его от сакса — типичного оружия саксов, боевого ножа.

Seni barbarų laikai, už šiuos senesni - nei litografijos, nei literų, nei literatūros, nei liturgijos - tik plikas litus, jei, žinoma, neskaityti megalitų.

Lido

famous resort island off Venice, from It. lido, from L. litus "shore."

Lithuania
from Lith. Lietuva, of unknown origin, perhaps from a PIE source related to L. litus "shore" and thus meaning "shoreland." Related: Lithuanian.

littoral (adj.)
"pertaining to the seashore," 1650s, from L. littoralis "of or belonging to the seashore," from litus (gen. litoris) "seashore" (cf. Lido), of unknown origin, possibly from PIE root *lei- "to flow." The noun is first recorded 1828, from It. littorale, originally an adjective, from L. littoralis.

Littoralis.

Krantas.

Küste.

?

Coast.

Viduržemio jūros krantas.

Kodėl nebe "litus"?

coast (n.)
"margin of the land," early 14c.; earlier "rib as a part of the body" (early 12c.), from O.Fr. coste "rib, side, flank; slope, incline;" later "coast, shore" (12c., Mod.Fr. côte), from L. costa "a rib," perhaps related to a root word for "bone" (cf. O.C.S. kosti "bone," also see osseous). Latin costa developed a secondary sense in M.L. of "the shore," via notion of the "side" of the land, as well as "side of a hill," and this passed into Romanic (cf. It. costa "coast, side," Sp. cuesta "slope," costa "coast"), but only in the Germanic languages that borrowed it is it fully specialized in this sense (cf. Du. kust, Swed. kust, Ger. Küste, Dan. kyst). French also used this word for "hillside, slope," which led to verb meaning "sled downhill," first attested 1775 in Amer.Eng. The verb is from mid-14c. in the sense "to skirt, to go around the sides or border" of something (as a ship does the coastline); of motor vehicles, "to move without thrust from the engine," by 1925; figurative use, of persons, "not to exert oneself," by 1934. Related: Coasted; coasting. Expression the coast is clear (16c.) is an image of landing on a shore unguarded by enemies.

Kas ir kada ten kaulų pribarstė?

Цивилизация, ядрёна вошь!

Jadransko more.


Ar tik nebus civilizatorių keliai kaulais kauleliais barstyti?

Božnica.

Kościół
.

Kostel.

Kosti.

Kaliningrado-Karaliaučiaus-Kunnegsgarbo Katedra.

- На ваших, литовских, костях она построена.

2012-04-20

Veto

"Sejm" stems from an Old Slavic word meaning 'gathering'. Its origin were the King's Councils ('wiece'), which gained power during the time of Poland's fragmentation (1146–1295).

Veche (Russian: вече, Polish: wiec, Ukrainian: віче, Belarusian: веча, Croatian: vijeće, Serbian: веће/veće, Old Church Slavonic: věšte, Macedonian: совет) was a popular assembly in medieval Slavic countries.

Вíче — загальні збори громадян міст Київської Русі для розгляду громадських справ.

Ве́че (общеславянское; от славянского вѣтъ — совет) — народное собрание в древней и средневековой Руси.

Как следует из летописных источников, государство восточных славян Русь получило своё название по варягам-руси.

Mоре Варяжское.

ВЕЧА (ад старажытнаслав. вет — рада) — народны сход у старажытнарускіх гарадах.

De Vetsje (Russisch: вече; Pools: wiec) of wetsje was de volksvergadering binnen middeleeuwse Slavische stadstaten en landen.

Veetše (vene keeles вече) oli Vana-Venes rahvakoosolek üldiste küsimuste arutamiseks ning hiljem ka mitme linna kõrgeim võimuorgan.

Žodžiu, vietiniai ton viečėn rinkdavosi - tuteišiai, sako, kad slavai.

The word is inherited from Proto-Slavic *větje , meaning 'council' or 'talk' (which is also represented in the word "soviet", both ultimately deriving from Proto-Slavic verbal stem of *větiti 'to talk, speak').

Taigi.

Toj viečėj pelus nuo grūdų atskirdavo.

dỹkąją vė́tyti niekus kalbėti: Gana tau dykoja vėtyt LTR(Ds). Tingiu klausyt, kai dỹkąją vė́čia Ds.

káilį vė́tyti mušti: Reiks káilį vė́tyti, jei neklausai Ll.

nevė́tytas ir nemė́tytas NmŽ apsukrus.

vė́tytas ir mė́tytas Š, Šll, Kl, Dbk, Dglš, Lš, Mrj; M daug sunkumų išgyvenęs, visko patyręs: Manęs, seno vilko, niekas neprigaus. Tokiuose dalykuose aš vėtytas ir mėtytas Pt. Teko visur būt, vė́tyta ir mė́tyta Kpr. Ką čia daug kalbėt, jau jis vė́tytas ir mė́tytas, jo neišmokysi Dkš. Jos abi ir mė́tytos ir vė́tytos Bgt. | Tokiu būdu mano dienoraščio popiergaliai buvo visą karo metą iš kampo į kampą nešiojami, taip sakant, ir mėtyti ir vėtyti Pt.

Название «витенагемот» (witena gemōt [ˈwitena jeˈmoːt]) на англосаксонском языке означало «собрание мудрых людей» (др.-англ. witan — мудрец, советник; др.-англ. gemot — собрание). Этот орган, вероятно, возник из древнегерманского института племенных народных собраний, позднее трансформировавшихся в собрания наиболее влиятельных лиц страны (военная знать, духовенство и аристократия). Народное вече является подобным органом в Киевской Руси.

Подобно.

Nors ir išsiskyrė kadaise vikingų ir variagų keliai.

Witan et plenius Witena gemot (nomina Anglosaxonica, ad pedem litterarum "sapientes", "sapientium conventus") fuit concilium iuxta reges Anglos et Saxones in regnis Heptarchiae et regno Anglosaxonum usque ad expugnationem Normannicam.

The Witenagemot (Old English witena gemōt IPA: [ˈwitena jeˈmoːt] "meeting of wise men"), also known as the Witan (more properly the title of its members) was a political institution in Anglo-Saxon England which operated from before the 7th century until the 11th century.

wit (v.)
"know," O.E. witan "to know," from P.Gmc. *witanan "to have seen," hence "to know" (cf. O.S. witan, O.N. vita, O.Fris. wita, M.Du., Du. weten, O.H.G. wizzan, Ger. wissen, Goth. witan "to know").

O.S. witan ir O.E. witan, susitiko.

veto (n.)
1629, from L. veto, lit. "I forbid," first person singular present indicative of vetare "forbid," of unknown origin. Used by Roman tribunes who opposed measures of the Senate or magistrates. The verb is recorded from 1706.

Vetuoti
.

*větiti 'to talk, speak'.

witan — мудрец, советник.

Dykąją nevėtydavo.


Bet negi žodis gali ateiti ne iš civilizatorių, ne iš išrinktųjų, o iš barbarų*?

* Barbarai savo karalius rinkdavo, skirtingai nuo Romos imperatorių.

Vow

A vow (Lat. votum, vow, promise; see vote) is a promise or oath.

vote (n.)
mid-15c., from L. votum "a vow, wish, promise, dedication," noun use of neuter of votus, pp. of vovere "to promise, dedicate" (see vow). The verb in the modern sense is attested from 1550s; earlier it meant "to vow" to do something (1530s). Related: Voted; voting.

vow
c.1300, from Anglo-Fr. and O.Fr. vou, from L. votum "a vow, wish, promise, dedication," noun use of neut. of votus, pp. of vovere "to promise solemnly, pledge, dedicate, vow," from PIE root *ewegwh- "to speak solemnly, vow" (cf. Skt. vaghat- "one who offers a sacrifice;" Gk. eukhe "vow, wish," eukhomai "I pray"). The verb is attested from c.1300, from O.Fr. vouer. Related: Vowed; vowing.

Vouer.

Vow.

From vovere (“to promise, vow”).

Vovere.

From Proto-Indo-European *wewer-. Baltic cognates include Latvian vāvere, Old Prussian weware and the Samogitian dialect's vuoverie. Other Indo-European cognates include Latin vīverra (“ferret”) and Polish wiewiórka.

Lietuviai, latviai, žemaičiai, lenkai nieko neišmano.

Romos imperija!

Lotynai.

Vīverra, ferret.

Middle English furet, ferret, from Anglo-Norman firet, furet, diminutive of Old French fuiron (“weasel, ferret”), from Late Latin furo (“cat; robber”), diminutive of Latin fur (“thief”).

Šeškas!


Fitch mažina ne tik reitingus.

Kur gyvena šeškas, ten vištų nedrasko.

Vote for me, vote for me!

2012-04-19

From *syn-imu

seĩmas (l. sejm) sm. (4) DŽ, NdŽ, (2) DP265, NdŽ, Slnt, Grl; Q316, CII292, R, MŽ, N, K, Rtr
1. istor. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žečpospolitos aukščiausiasis įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas, veikęs XVI–XVIII a.; taip pat jo suvažiavimas: Dėl dažno veto teisės naudojimo seimai negalėjo nieko nutarti MLTEI116. Didžturčiai, norėdamys jus nu pilių atskiesti, padėjo įstatymą seime metūse 1677 S.Dauk. ^ Ginčijasi kaip seime KrvP(Jnš). Meluoja kaip seime nuvažiavęs LTR(Mrs). Seimo ponai varnas gaudo PPr84. Kai seimas susėda, visus pinigus suėda TŽV598.
2. parlamentas: Rinkimai į seĩmą DŽ1. Seĩmo narys, atstovas DŽ1. Liaudies seimas – aukščiausiasis Lietuvos valstybinės valdžios organas, veikęs 1940.VII.21 – VIII.25 MLTEII345.
3. DP186 susirinkimas, suėjimas: Tenai bus seimas surinktas DP15. | Visokioj nelaimėj paukščiai, žvėrys seimą darė BsO239. ║ gandrų susibūrimas prieš išskrendant: Pulkų pulkai ilgakojų susirenka į plačiąsias pievas. Šį sąskrydį nuo seno žmonės gandrų seimais vadino sp.
4. žr. seimelis 1: Čia jie iš viso paviečio suėjimus, arba seimus, laikė A1884,1.
5. prk. protas, išmintis: Visu savo seimù pasirodė Lnk.
◊ seĩmą (seimùs) nèšti
1. tartis susirinkus, posėdžiauti: Anie seĩmą neša kaip gandrai, katrą pakarti, kurs poros netur J. Kunigai seimą nešė [, suvažiavę į atlaidus] Lk.
2. būriuotis, pulkuoti: Gandrai seimùs nẽša: ruduo atejo Kv.

l. sejm

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žečpospolitos aukščiausiasis įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas

Veikęs XVI–XVIII a.

Galima pamanyt, kad tuo metu nuo tos Žečpospolitos atsiskyrę buvom.

Seimo vardą būk tai iš lenkų paėmėm.

Kur tarėmės iki XVI a.?

Iš kur tas "sejm", kurį net braliukai, irgi iš lenkų, matyt, gavo?

The word sejm and sejmik are derived from old Czech sejmovat, which means "to bring together" or "to summon".

Ir polkas šokti čechai išmokino.

Bus mums Prahon važinėt!

sejm
congress of the Polish republic, 1690s, from Pol. sejm "assembly," from *syn-imu, lit. "a taking together."

syn-
prefix meaning "together with," from Gk. syn "with, together with," of unknown origin.

Panašu į syn-agogos.

imu - unknown in English nor in Polish.

Kas gi tas "imu"?

Koks nors šiuolaikinio žinių pasaulio pasaulėnas maždaug taip ir išsiaiškintų.


Suėmė.

Kartu ėmė, nes po vieną nepakeltų.

СЕЙМ м. (суи́м, суем, соймать) собор светский, гражданский, земский; собранье чинов или выборных от всего государства. Се́ймовый, сеймный, к сейму относящ. Толк, что на польском сейме.

Sejm [seym].
< Polish: assembly < Slavic *sŭjĭmŭ equivalent to *sŭ- with, together + -jĭmŭ, noun derivative of jĭm- v. base meaning “take,” akin to Latin emere to take, buy ( compare consume, redeem).

Jamam!

O ką mūsų senoliai sako?

seimáuti, -áuja, -ãvo; rš žr. seimuoti 1.

seimúoti, -úoja, -ãvo intr. DŽ; LL222
1. spręsti valstybinius reikalus seime: Bajorai seimavo, balsavo rš. Seimas seimuodavo A.Janul.
2. susirinkus tartis, ginčytis: Jie tenai tiktai gėrė ir seimavo rš. Bajorų kariuomenė daugiau mėgo seimuoti ir linksmintis negu kariauti rš. | Susirinko vieną kartą žvirbliai seimuoti ir kadgi pradės ergeliuoti apie savo prasimaitinimą Vaižg.

Nenuostabu, kad triukšmavo.

Seimas gi - balsavo!

×seimavóti, -ója, -ójo (l. sejmować)
1. RtŽ žr. seimuoti 2: Trečią jau dieną seimavojame, o tiek dar darbo prieš akis Žem. Vyrai pradėjo tarp savęs seimavoti rš. | refl.: Mandročiai, suėję prie karaliaus, mislijo i seimavójos ilgą valandą BM254(Grz).
2. tr. Ms skaičiuoti.
×išseimavóti tr. suskaičiuoti: Išseimavók, kiek išeina už kiaušinius Krtn.
×suseimavóti tr. suskaičiuoti: Suseimavók, kiek čia reiks mokėti Ms.

The word "Seimas" comes from a Lithuanian word Sueiga, suėjimas, which means "gathering" or "meeting".

?

Kas gi sueidavo suėjiman?

The Lithuanian Council of Lords.

Lietuviškas Lordas - simply Ponas.

Ponų tarybą sudarė nuo 35 iki 50 nuolatinių narių, žymiausių bajorų didikų giminių atstovų, savo pareigas paprastai ėjusių iki mirties. Pagal pareigas į ją būtinai įeidavo Vilniaus ir Trakų vaivados bei kaštelionai, Žemaitijos seniūnas, Lietuvos didysis etmonas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris. Jie sudarė Slaptąją tarybą, kuri faktiškai ir spręsdavo visus valstybės klausimus.

1492 m. Didysis kunigaikštis Aleksandras (1492–1506 m.) savo privilegija įteisino Ponų tarybos teises ir funkcijas – Didysis Kunigaikštis įsipareigojo nespręsti valstybės, ypač užsienio reikalų, neleisti naujų įstatymų be Ponų tarybos, derinti su ja valstybės pareigūnų skyrimą, iš bajorų atstovų buvo sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas.

Tai kas tas Seimas - Suėjimas ar Suėmimas?

2012-04-18

Šalimi pasitiki

Didžiausiai Norvegijos finansinių paslaugų grupei priklausantis DNB bankas kartu su britų banku HSBC tarptautinėje kapitalo rinkoje sėkmingai išplatino šešerių metų trukmės 400 mln. eurų (1,38 mlrd. litų) nominalios vertės Lietuvos Vyriausybės obligacijų emisiją.

Tai šiemet antra Vyriausybės išleista obligacijų emisija ir DNB tapo pirmuoju šalies banku, išrinktu lygiaverčiu euroobligacijų siūlymo organizatoriumi ir platintoju pasaulinėje kapitalo rinkoje.

Šios obligacijos papildys 2018 m. vasarį išperkamų Vyriausybės vertybinių popierių emisiją. Naujai išleistų Lietuvos skolos vertybinių popierių pajamingumas antrinėje rinkoje siekia apie 4 proc.

„Tai, kad eurais nominuotų Lietuvos vertybinių popierių pajamingumas pirmą kartą po daugiau nei ketverių metų pertraukos buvo mažesnis nei 5 proc. rodo, kad tarptautinės kapitalo rinkos dalyviai pasitiki šalies ekonominės ir fiskalinės politikos tvarumu“, - sako DNB Markets vadovas Lietuvoje Mindaugas Tutlys.

Iš kur toks pasitikėjimas?

Kas tokie tie visada anoniminiai investuotojai?

Euro zonos bankai prašys du kartus padidinti paramą, kurią skiria Europos centrinis bankas (ECB).

Apie tai rašo „The Financial Times“, remdamasis bankų atstovais.

Kai kurie stambiausių Europos bankų vadovai, nepanorę skelbti savo pavardžių, pranešė laikraščiui apie savo ketinimus prašyti ECB netgi ne padvigubinti, o patrigubinti finansinę paramą.

Bankų atstovai įsitikinę, kad ECB patenkins jų prašymus, priešingu atveju, rinkas neišvengiamai ištiks griūtis.

2011 m. gruodį ECB suteikė stambiausiems Europos bankams lengvatines paskolas su mažomis palūkanomis iš viso už 489 mlrd. eurų.

Paskolos buvo išduodamos trejiems metams. Dalyvauti ECB programoje pareiškė norą apie 500 finansinių regiono įstaigų.

Kad "rinkas neištiktų neišvengiama griūtis", tas, kas legaliai daro pinigus iš nieko, kai kam tose rinkose paskolina lengvatinėmis sąlygomis, apie jokį pasitikėjimą neina, ir tokių "lengvatininkų" - apie 500.

Kadangi Lietuva nėra "finansinė regiono įstaiga", o tik klusni regiono baudžiauninkė, ji ECB "lengvatų programoje" dalyvauja netiesiogiai - "finansų rinkos ja pasitiki".

Europos centrinio banko (ECB) vadovas Marijus Dragis (Mario Draghi) įspėjo, kad euro zonoje išlieka rizika, jog ekonomikos būklė blogės, praneša BBC. Trečiadienį ECB paliko galioti 1,0 proc. bazinę palūkanų normą.

4 : 1 = 4

4 - 1 = 3

Kokios lengvatinių ECB paskolų finansinėms regiono įstaigoms palūkanos?

?

DNB tapo pirmuoju šalies banku, išrinktu lygiaverčiu euroobligacijų siūlymo organizatoriumi ir platintoju pasaulinėje kapitalo rinkoje.

DNB?

Matyt, kalba apie šit .

DNB viceprezidento (?) Vyginto Bubnio teigimu, žmonių tikėjimas tiek bankais, tiek ekonomikos augimu yra kritęs. Tai esą rodo rudenį sumažėjęs būstų pardavimas. „Žmonės yra išsigandę, jie daugiau mąsto, mato, kas dedasi Europoje“, – sakė V. Bubnys.

„DnB Nord“ bankui Lietuvoje vardo pakeitimas gali būti naudingas siekiant įgauti krizės bijančių gyventojų pasitikėjimą ir susigrąžinti reputaciją. Tačiau naujas vardas vargu ar padės nukreipti dėmesį nuo besitęsiančio banko konflikto su investuotojais. 2010 metais jie padavė „DnB Nord“ į teismą, reikalaudami atlyginti nuostuolius, patirtus įsigijus banko obligacijų.

Virš "pirmojo šalies banko, išrinkto lygiaverčiu euroobligacijų siūlymo organizatoriumi ir platintoju pasaulinėje kapitalo rinkoje" centrinės būstinės plevėsuoja šalies vėliava.


Keista.

Vėliava ne mūsų šalies.

Ir pasitikėjimas mumis labai savotiškas: kai kas kompiuterio klaviatūros pagalba teisėtai padaro eurų, o mes tuos skaičius pasiskolinam, iš tarpininkų, kuriems klaviatūros valdytojas, taip išeitų, kažinkodėl skolina tiesiogiai, t.y. - pigiau, ir netgi lengvatinėmis sąlygomis, idant aniem pagelbėt.

Mūsų šalies bankas su nemūsų šalies vėliava platino mūsų šalies, kuria finansų rinkos pasitiki, obligacijas.

2012-04-17

Their Own World Bank

Jungtinių Valstijų valdžios investicijos, skirtos bankams krizės metu gelbėti, gali atsipirkti su kaupu - tikimasi apie 2 mlrd. dolerių pajamų.

Oho!

Po 6 $ kiekvienam.

Įsivaizduojat - jei JAV valdžia atiduotų mums visą kaupą, gautą begelbėjant savo bankus!

šitiek vietoj uždarytosios galėtume pastatyti bene trečdalį naujos Visagino elektrinės ir sukurti 6 000 darbo vietų, vos kiek daugiau kaip po 800 000 € kainuotų kiekviena darbo vieta.

Kodėl nebuvo Lietuvos Respublikos valdžios investicijų, skirtų "Snorui" ar kapitalizmo aušroje griūvantiems bankams gelbėti, galėjusių irgi atsipirkti su panašiu kaupu?

Būtų gal ir mūsų valdžia uždirbus, po dešimtį litų, kiekvienam iš mūsų skaičiuojant.

Kaip nesarmata tokius rašinius rašyt?

O ką daryt?

Dartmouth College President Jim Yong Kim has been named as the new President of the World Bank.

Though it was decreed at the 1944 Bretton Woods confab that the United States would name the bank’s president...


O mums aiškino, kad džentelmeniškas susitarimas...

Ir gentleman'o gentis nebe ta.

Ir konkurentų būta - iš Nigerijos ir Kolumbijos.

Kodėl taip?

He has a superhero’s résumé of fighting the dark forces of illness.

Štai kaip...

Matyt, ne veltui reikalų žinovai apie infekciją ir kitokias ligas prašneko.

Dabar gydys.

Ar gydysis?

Kim has an M.D. from Harvard Medical School and a Ph.D. in anthropology from Harvard.

Gal susigaudys, ką prisidirbom?

Tiksliau, leidomės apdirbami.

BRIC nations are keen to flex their influence—last month in New Delhi they even discussed creating their own version of a World Bank.

Their Own World Bank?

Centras gali persikelti?

Mes gi be centro atpratę...

Kur centras, kur centras?

2012-04-16

Pertas

ekspertìzė sf. (2) TrpŽ žinovų tyrimas ir išsprendimas kokio nors specialių žinių reikalaujančio klausimo: Medicininė ekspertìzė DŽ.

Jei pakanka žinovo, kam žodis "ekspertas"?

ekspèrtas, -ė smob. (1) TrpŽ asmuo, kviečiamas ekspertizei atlikti, žinovas.

Žinovu būti nepakanka kad būti ekspertu, ar kitur šuva pakastas?

Palyginkit: "žinovas pasakė ką žino" su "ekspertas atliko ekspertizę".

Valdžios namais pakvipo?

Ekspertizė - procesas, jo veiksmas, kai ekspertui skiriama atlikti ekspertizę ir atsakyti į specialių žinių reikalaujančius klausimus, o ekspertas atlieka jam pavestus tyrimus ir jų rezultatus fiksuoja ekspertizės akte; eksperto išvada, aktas.

Ką sakiau?

Kas ekspertui skiria atlikti ekspertizę?

Ne kaimynas juk - kaimynas žinovo paprašytų, o ne skirtų.

Palyginus su specialisto išvada, ekspertizė reikalauja gilesnių specialių žinių, išsilavinimo ir specialaus pasirengimo arba profesinės veiklos, gali būti sudėtingesnė atlikimo, apimties kokybiniu požiūriu. Teismo proceso metu naudojama teismo ekspertizė (ją teikia teismo ekspertas).

Specialistas - tai žinovas.

Tik su teismo specialistais ir ekspertais painiava.

Ekspertas (Teismo ekspertas) - asmuo, kuriuo gali būti skiriamas asmuo, turintis reikiamų specialių žinių...

Ne žinovai gi skiria žinovą, turintį specialių žinių.

O teismas.

Šitą vietą vertėtų įsidėmėti.

Vadintųsi ekspertas žinovu - jo ekspertizę žinovai galėtų ginčyti, o dabar negali - jie juk nepaskirti ekspertais.

Iš kur toks žodis - "ekspertas"?

ex-

pert
c.1300 (implied in pertly), "evident, unconcealed," aphetic form of apert "open, frank," from O.Fr. apert, from L. apertus, pp. of aperire "to open" (see overt).

overt
early 14c., "open to view," from O.Fr. overt (Fr. ouvert), pp. of ovrir "to open," from L. aperire "to open, uncover," from PIE *ap-wer-yo- from *ap- "off, away" + base *wer- "to cover" (see weir). Cf. L. operire "to cover," from the same root with PIE prefix *op- "over;" and Lith. atveriu "open," uzveriu "shut."

Parlez-vous français?

Ekspertas - durininkas.

Nori - įleidžia/išleidžia, nori - ne.

Oficialus gi aiškinimas toks:

expert (adj.)
late 14c., from O.Fr. expert and directly from L. expertus, pp. of experiri "to try, test" (see experience). The noun sense of "person wise through experience" existed 15c., reappeared 1825. Related: Expertly.

experience (n.)
late 14c., "observation as the source of knowledge; actual observation; an event which has affected one," from O.Fr. esperience (13c.) "experiment, proof, experience," from L. experientia "knowledge gained by repeated trials," from experientem (nom. experiens), prp. of experiri "to try, test," from ex- "out of" (see ex-) + peritus "experienced, tested," from PIE root *per- "to lead, pass over" (see peril).

Šauniai.

From ex- "out of" (see ex-) + peritus "experienced".

Išeitų, jau eksekspertas.

Peritus (Latin for "expert") is the title given to Roman Catholic theologians who are present to give advice at an ecumenical council. At the most recent council, the Second Vatican Council, some periti (the plural form) accompanied individual bishops or groups of bishops from various countries. Others were formally appointed as advisers to the whole Council.

Father Joseph Ratzinger, now Pope Benedict XVI, served as peritus to Cardinal Josef Frings, Archbishop of Cologne, Germany.

Served as peritus...

Tarnyba.

Apsukresni iš to padarė biznį.

Europos Sąjungos struktūrinė parama ...

Winning matters and we know how to win… Our name says it all; Peritus (pronounced per-i-tuhs) is Latin for "experienced; skilled; expert."

Tai kam tas ex-?

Jei jau žinovų mums nepakanka.

Pertas!

Žinoma, kad visko jam - gal ir perti - kliuvo, kol ekspertu patapo.

From PIE root *per- "to lead, pass over".

Brangu.

O kas dabar pigu?

kaip nutiko, kad visi sykiu sudėti ekspertai nepamatė finansinės sistemos, tuo pačiu mūsų ūkinio gyvenimo, tuo pačiu ir mūsų tarpusavio santykių absurdiškumo?

Gal todėl, kad kiekvienas savo žiūrėjo?

Juk, anot Merfio, superspecialistas - tas, kas žino viską apie nieką...

O gal tikrai tie pertai gerai skūron gavo - kad nematytų, ko nereikia?

:(


Atsirado, vis tik, ekspertų pasirinkimas.

Valdžiai.

Kuri žino kai .

Atsiprašau, pertų pasirinkimas.

Italai juk geriau lotyniškai moka už mus.

Kaip ir božnicos galvos.

Saviškai šnekant, gal, vis tik, aiškiau būtų?