2012-07-26

Prie Nemuno kitas išaušo rytas


Štai ir atsirado paslėptieji popieriai.

Mums antroji dalis įdomiausia.

Maniškės kopijos štai čia.

Potsdamas.

Pilietika.

Pilis.

Senoji Nemuno vaga grąžina sostan, jeigu toks jam buvo reikalingas, kuo labai abejočiau, Kuningą, kurį suomiai su estais tebemena, paaiškina britams Bretwaldos vardo prasmę, pradeda Gintaro kelią ten, kur yra gintaro, o ne kitur, niekais verčia istorikų šnekas apie mūsų, tariamai laukinių, kilmę iš raisto, apie valstybės neturėjimą, apie gerųjų kryžiuočių pasiuntinių vardo mums suteikimą, XVI amžiaus nuorašu teparemtą, niekais verčia pasakojimus apie Karaliaučiaus įkūrimą XIII amžiuj ir Karalių miestu pavadinimą Bohemijos karaliaus, su kryžiokais atėjusio, garbei.

Gintaro kelias.

Gintariniai irklai.

Aukso veršiui gintaras nepatinka.

Kunnegsgarbą ir II Pasauliniam kare sovietai su britais, draugiškai, nuo žemės paviršiaus stengės nušluot.

Karai.

Labs ir nelabs.

Prie Nemuno išaušo rytas.

Ne toks.

Naujas Senojo Nemuno rytas.


Komentarų nėra: