2013-06-30

2013-jų birželio finansai

Dabartinėje situacijoje be vyriausybės dotacijų JAV ekonomika - labai pažeidžiama.

Vadinasi, JAV vyriausybei reikia duoti.

Duoti tai, ko pati neturi.

Vadinasi, reikia pasiskolinti.

Iš tų, kas turi technologiją.

He said, “the U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost.”

Melagėlis Benas - ne U.S. government has a technology, o gudresni.

Tie, kam prasiskolina U.S. government.

JAV Iždo departamentas, kuris džiaugėsi, laiškus rašo.

Skatulės ūbas kratosi siaubingo 0.1% ar 0.01% didumo mokesčio.

Liuksemburge (kurio užsienio skola dar 2010-ais buvo net 4636% BVP!) posėdžiavę ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo.

Nubudusios Baltijos didžiausi bankai (švedbankiai, kažkodėl)  žada naujienų, vis vietinių "vartotojų" nenaudai.

Blogai:(

Užtat Vatikane suėmė biskūpą finansininką.

Ir Vatikanui, ir ECB (ir ES) vadovaujantys jėzuitai gal pradžiai bent Istituto per le Opere di Religione sutvarkys...


Ar šitaip?


2013-06-29

Bravo

brave (v.)
"to face with bravery," 1776, from French braver, from brave (see brave (adj.)).
 
brave (adj.) 
late 15c., from Middle French brave, "splendid, valiant," from Italian bravo "brave, bold," originally "wild, savage," possibly from Medieval Latin bravus "cutthroat, villain," from Latin pravus "crooked, depraved;" a less likely etymology being from Latin barbarus (see barbarous).
 
Patys, tai, žinoma, bailiai...

brave (n.) 
"North American Indian warrior," c.1600, from brave (adj.), and cf. bravo.
 
Na va, surado drąsuolius.
 
Šiaurės Amerikoj.
 
Indėnus, karius.
Бравый
франц. осанистый, видный, молодцоватый, красивый; путный, добрый, добротный; вообще хороший.

Rusai, matot, prancūzuose randa...

Бравость, бравота ж. о человеке молодечество, расторопность.

Бравурная ария, в опере, блестящая, мастерская, очень трудная, щегольская.

Бравада ж. неуместное молодечество, дерзкий, вызывающий поступок.

Бравировать чем, молодцевать презрительно, бахвально небречь; вообще, небрежно относиться, не обращать внимания, пренебрегать, презирать. Бравировать опасностью, презирать опасность.
  
×bravorìnis, -ė adj. (2); M skirtas degtinei gaminti: Bravorìnės bulvės Rdm.
.
×bravarìnis, adj. (2)
1. bravare naudojamas: Bravarìnė bačka gerai alų užlaiko Rm.
2. žr. bravorinis: Bravarìnės bulvės buvo didelės Skdv.
.
×brãvoras (l. browar, brus. бpoвap) sm. (3b); SD19, [K] spirito ar alaus darykla: Antanave nuo seno yr brãvoras Gs. Vešim bulves į brãvorą Vlkv.
.
×brãvaras sm. (3b) Pn žr. bravoras: Kitą kartą čia buvo brãvaras, liuob alų daryti Grg. Aš dvejus metus buvau prie bravaro Žem. ^ Prisilakęs smirda iš tolo kaip brãvaras Pbs.
.
brãvo interj. TrpŽ šauksmas, reiškiantis pagyrimą, susižavėjimą: Brãvo, gerai apskaldei ausis, jam seniai taip reikėjo! Pbs. O vis dėlto iš tavęs brãvo vyras! Krkl.

bravo
as an exclamation, "well done!," 1761, from Italian bravo, literally "brave" (see brave (adj.)). Earlier it was used as a noun meaning "desperado, hired killer" (1590s). Superlative form is bravissimo.

Солдатушки - бравы ребятушки!

2013-06-28

Biskūpas

 
shop (n.)
c.1300, perhaps from Old English scoppa "booth or shed for trade or work" (rare), related to scypen "cowshed," from Proto-Germanic *skoppan "small additional structure" (cf. Old High German scopf "building without walls, porch," German dialectal Scopf "porch, cart-shed, barn," German Schuppen "a shed"), from root *skupp-.
 
Skūpus būna skūpkėj skūpščikas.
 
Taip jau yr.
 
Dosnus būtų - nesukauptų kaupo, kaupiks.

bi-
word-forming element meaning "two, twice, double, doubly, once every two," etc., from Latin bi- "twice, double," from Old Latin dvi- (cognate with Sanskrit dvi-, Greek di-, Old English twi- "twice, double"), from PIE root *dwo- "two." Nativized from 16c. Occasionally bin- before vowels; this form originated in French, not Latin, and might be partly based on or influenced by Latin bini "twofold" (see binary).
 
Biskūpas, išeitų, dvigubai skūpus.
 
Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach.
 
výskupas 
Jei aš būčia kunigas, o tu výskūpas, aš prieš tavi klaupčiaus Jrb. Výskūpas praeitą metą buvo Ryme Pj. Výskūpas atvažiavo, vaikus dirmavojo Žv.
 
Kodėl mes jo biskūpu nevadinam - juk per lenkus jį gavom.
 
Bīskaps (latīņu: episcopus, grieķu: episkopos) - uzraugs.  
 
Lituus rankoj laiko.

Uzraugs

Tai jau taip.

Įstaigos kadangi jo yra dvi - bishop.

Grašis visur pagarboj - ir klebonijoj, ir karčemoj.
 
 
 Tokios tad šios blevyzgos - nepasakysi, kad linksmos...
 

Statistika ir dėsningumai

Įdedu kolegos iš gretimo (LTSR) Mokslų akademijos instituto (sovietmečio, kai toji akademija tokių institutų turėjo) laišką (dabar rašytą) - gal bus įdomu skaityt.

Apie statistiką ir dėsningumus:

Chimija i Žyznj skaičiau apie atranką (gal apie 1975 metus). Imami 200 visiškai vienodų megintuvėlių ir makaluojama maišyklėje, kol suduš. 
Ir tol, kol lieka vos keli.
Taigi, tasai (neatsimenu - berods Bronskis, garbės daktaras milijardierus iš KTU) pasakytų - liko patys atspariausi šioje atrankoje. 
Ir tas šulcas - prasiveržėme, nes buvome protingiausi.
Iš tikro - megintuvėliai buvo idealiai tokie patys. 
Juos išsaugojo atsitikinumas. 
T.y. - Šulcą ir Bronskį iškėlė atsitiktinumų žaismas, o jiems atrodo - kad tik gabumai net be išsilavinimo. 
Kol aš nesupratau šito, tol maigėmės Botanikos institute su atsparių dobilų  atranka.
 
Turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad maksimaliai išryškėtų savybių skirtumai tarp atsparių ir ne.
O dabar atvirkščiai - sudaromos sąlygos, kad nesimatytų skirtumai tarp gabesnių ir bukaduonių ir mokyklose, ir universitetuose.
Ir tada - valdo jo didenybė atsitiktinumas.

Arba tie, kas šitą dėsningumą žino ir slepia.

 Nuorodos mano.

2013-06-27

Lietuva 2013-jų birželį

"Vyriausybė nieko nepadarė ir nesiruošia pradėti atnaujinančių derybų", - sakė Vyriausybės vadovas, Seime paklaustas, ar Vyriausybė vykdys Seimo valią.

Vyriausybė nutarė ignoruoti Seimo daugumos siūlymą Lietuvai pradėti derybas su Europos Komisija, kad būtų pratęstas draudimas užsienio šalių piliečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę.

 Lietuvos Respublikos Konstitucija


(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume)

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.


„Kai Seimas svarstė siūlymą pratęsti draudimą pirkti žemę, mes aiškiai pasakėme, kad parlamentarai politikuoja tuščiai, nes Vyriausybė nieko nedarys. Vis dėl to buvo pradėta diskusija, dalinti pažadai žmonėms. Dabar matome, kad premjero nuomonė vėl pasikeitė“, - stebėjosi Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas.

Idėjos, pradėti naujas derybas, skeptikai jau seniai kalbėjo, kad politikai tik be reikalo klaidina žmones. Draudimas pirkti žemę užsieniečiams kartą jau buvo pratęstas, o norint jį tęsti dar kartą reikėtų keisti Lietuvos stojimo į Europos Sąjungos sutartį

Ką reikėtų keisti?

1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.


Iliustracija

Europos parlamento pirmininkas nebaigė (kokia gėda slėpti tiesą!) mokyklos, kaip ir KTU garbės daktaras.

Kam ji?

"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws."
Mayer Amschel Rothschild

Tvarką prižiūrėt, žinoma, reikia.

 Ir anksčiau reikėjo.

P.S. Iš kur šitokia bemokslio karjera dabar jau mūsų Europos Sąjungoje?

Vis tik - Europos Parlamento pirmininkas!

ךùlcas (vok. dial. Schulz, Schulze) sm. (1) KII172, K, NdŽ, KŽ; N istor. iš baudžiauninkų skiriamas kaimo seniūnas Prūsų Lietuvoje: Aš, kaip šùlcas, per kiemus ilgai jodinėdams, daug įsitėmijau, kaip daro mūs gaspadinės K.Donel.
The German word Schulz originates from the local official known as Dorf-Schulz(e), a local law enforcement officer like a police officer or magistrate.  It is roughly equivalent to the English family name Constable.

Ex Urbi...

P.P.S. Europarlamento konstebliui/seniūnui išsilavinimas nebūtinas - tam krašte juk ir taip mena, kas toks buvo šulcas, klauso jo ir nereikalauja diplomą parodyt kaip kokiam Vyktarui:)

Baltic Exodus

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Europos Parlamente atidarė „Baltijos kelio“ alėją ir šiam istoriniam įvykiui paminėti skirtą memorialinę lentą.

Kartu su Lietuvos prezidente „Baltijos kelio“ alėją ir memorialinę lentą, skirtą šiam istoriniam įvykiui atminti, atidarė Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas, Latvijos ministras pirmininkas Valdis Dombrovskis, Europos Komisijos viceprezidentas Siimas Kallas, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Jei paspaudėt pele nuorodas, pamatėt - ekonomistai.

Jiems vadovauja (Europos parlamento pirmininkas!) neturintis aukštojo išsilavinimo.

Užtat kokią mokyklą baigė!

Oi, atsiprašau - nebaigė...

Tinka?

O tas aukštasis...

„Baltijos kelias yra unikalus žmonių vienybės, nepalaužiamos drąsos ir laisvės siekio simbolis. Į gyvą grandinę sustoję Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės visam pasauliui parodė, kad stipri valia ir vienybė gali nugalėti net karinę jėgą“, - sakė prezidentė.

Exodus.

Jei jau atsidarė kelias...

Baltijos kelias
buvo 1989-ais.

Prieš kelias dienas, per Jonines, iš jas namuos, Lietuvoj, šventusiųjų išgirdau, kad važiuot dirbt Jungtine vadinamon Karalystėn nebeverta, verčiau Skandinavijon.

O kodėl reikia išvažiuotES pirmininkaujančios šalies?

Ne mes pirmininkaujam.

O piramidės valdytojai.

2013-06-26

Seimas prie piramidės

Pajuodusi ir aptrupėjusi Seimo fontano purkštuvų piramidė penktadienį turėtų neatpažįstamai pasikeisti. Apgaubta lakštais, sprendžiant iš kompiuterinio vaizdo, ji taps panaši į miniatiūrinę Paryžiaus Luvro piramidę, kuriai paslaptingo įvaizdžio suteikė Dano Browno istorinė fikcija „Da Vinčio kodas“.

Ant keturių lakštais uždengtų piramidės sienų bus pavaizduoti Lietuvos žemėlapiai, atspindintys ... Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės imperiją nuo jūrų iki jūrų...

Kitas dalykas – kaip „masoniška“ piramidė atrodys gėlynu paversto fontano fone. Vilniaus savivaldybė, neturinti lėšų, fontanus prie Seimo ir Operos ir baleto rūmų užpylė žemėmis ir apsodino gėlėmis.

Jūroj - vandens daug, fontane - mažiau.

22. senuks 2013-06-26 19:22 IP: 84.15.191.15
idomu koks idiotas sumanė šitą provokaciją granite???

23. Google: Litavia 2013-06-26 19:23 IP: 84.15.187.41
žr. vaizdus

24. Piramidės papėdė 2013-06-26 19:28 IP: 84.15.187.41
Šiuolaikiniai užkariautojai mūsų galvose pastatė pinigų=skolų piramidę ir ją eksploatuoja. Piramidė prie Lietuvos Seimo - mūsų valdžios ir mūsų visų kvailumo simbolis. Google: piramidės papėdė

Piramidė - ne mūsų simbolis.Rubliški švedai

Buvo laikas, kai Lietuvos Respublikos premjeras Gediminas (ne šitas) iš TV ekrano aiškino žmonėms, kad neitų atsiimt į taupomąsias kasas (taip vadinosi sovietiniai plačiajai liaudžiai prieinami bankai), savo indėlių - pinigų esą, sakė, nesą tik piniginių ženklų.

Piniginių ženklų taip ir neatsirado, tik po 20 metų tuos svetimųjų "piniginius ženklus" savo premjeru patikėjusiems atidavėm, savo sąskaita.

Savo sąskaita, savais "piniginiais ženklais".

Atėję į tas sovietines taupkases supirkusių švedų bankus, švediškų rublių, litais vadinamų atsiimt.

Dabar gi plačioji liaudis plūstelėjo į švedišką banką vėl tų pačių "piniginių ženklų", o mūsų Lietuvos Respublikos premjeras elgiasi labai panašiai, kaip prieš du dešimtmečius.

Tik kad dabar švediškus avilius, kaip iš tokių pasakojimų galima suprast, rublinė meška vartyt bando.

Liaudis tai galvoja, kad šia seka judėdama iš jos galo link pradžios

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

gauna "vertybę", kuria "padengta" dabartinė "vertybė".

Šitokia.

Pinigų valdytojai gi, atvirkščiai, savo dvigalvį gena priešinga kryptim, iš sekos pradžios į jos galą.

O ministras, kad ir pirmininkas - tėra tarnas, ir visiškai ne mūsų:

minister (n.)
c.1300, "one who acts upon the authority of another," from Old French menistre "servant, valet, member of a household staff, administrator, musician, minstrel" (12c.), from Latin minister (genitive ministri) "inferior, servant, priest's assistant" (in Medieval Latin, "priest"), from minus, minor "less," hence "subordinate," (see minus) + comparative suffix *-teros. Formed on model of magister. Meaning "priest" is attested in English from early 14c. Political sense of "high officer of the state" is attested from 1620s, from notion of "service to the crown."

Aiškiai pasakyta.

Lietuvos liaudis, beje, jau nebe į UK, o į Skandinaviją - tokios Joninių žinios iš migruojančių kaimynų.

Švedai gi yra pirmieji švabai.

Stengias švabyti šiuolaikiškai.

O mes kas?

Tai švediški rubliai, tai rubliški švedai.


2013-06-25

Egzaminas neišlaikytasFinansinių sandorių mokestis Europoje patvirtintas, prieš 5 mėnesius.

Prieš tai vyriausybės nesutarė dėl šio mokesčio įvedimo visoje ES ar euro zonoje, Lietuva gi finansinių sandorių mokestį stebės iš šalies.

Mokestis dar žinomas Tobino mokesčio vardu. Jis pavadintas ekonomisto, sukūrusio jį prieš 40 metų, garbei. Mokestis sudaro 0,1 proc. bet kokio akcijų ir obligacijų sandorio vertės, arba 0,01 proc. bet kokios finansinės išvestinės sutarties.

Nors Didžioji Britanija mokesčio neįsiveda, tačiau jį turės mokėti 11-os įsivedusių šalių investuotojai, prekiaujantys Londono akcijų biržoje.

O mokesčio neįsivedusių šalių investuotojai, prekiaujantys Londono akcijų biržoje, mokesčio mokėti neturės.

O Didžioji Britanija mokesčio neįsiveda.

Nuotraukoje ne investuotojas, nes jis prekiauja ne Londono akcijų biržoje ir ne akcijomis bei obligacijomis ar finansinėmis išvestinėmis.

Tokiems reikia įtaisyti stogą ir kasos aparatą, kad mokėtų PVM ir kitus mokesčius, ir ne po 0,1 ar 0,01 proc.

Sausio mėnesį šitaip.

Birželio gi mėnesį šitaip: bankai tikisi daugiau uždirbtikomisinių mokesčių, pinigus gi skolinti nežada.

Ir šitaip: vėplų apgultis prie bankų: egzaminas išlaikytas.

Vėplos - "elitinės pensininkų ir priešpensinio amžiaus naivuolių pajėgos", su išimtimis, suprantama.

Egzaminą laikė gerasis Swedbank; "yra tikėtina, jog ataka atėjo iš ten, iš kur vis dažniau ateina XXI amžiaus atakos – sena aptriušusi meška suprato, kad vartyti avilius nebeapsimoka, ir į kailį galima gauti, ir jėgos jau nebe tos. Dabar rudoji įjunko siuntinėti nykštukus-trolius, kenkiančius iš saugaus atstumo: tai internetas, tai bankai, tai energetika."

529. Kas kieno avilius varto? 2013-06-25 10:09 IP: 84.15.177.152
Egzaminas neišlaikytas: Liuksemburge (kurio užsienio skola dar 2010-ais buvo didesnė už jo BVP net 46 kartus!) posėdžiavę ES finansų ministrai taip ir nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo - diskusijos (taip taip, diskusijos, o ne sprendimo priėmimas) Taryboje atidėtos iki birželio 26 dienos. Google: ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo. Dėl turtingojo Liuksemburgo užsienio skolos žr. Google: valstybės pagal užsienio skolą wiki. Ar nederėtų tam Liuksemburgui skelbt bankrotą? Kodėl jam reikia daryti išimtį? Ar todėl, kad ten ofšorinė šalis "Europos vidury"? O, autoriaus žodžiais, ruda meška užsienio skolos beveik neturi. Tai kas kieno avilius varto?

530. G8 ir Potiomkino derevnios Jungtinėj Karalystėj 2013-06-25 10:17 IP: 84.15.177.152
Kam Šiaurės Airijoj (United Kingdom, tsakant!) prieš G8 prireikė Potiomkino derevnias organizuot? Gal Putinui norėta parodyt, kaip klesti Grašių Britanija? Google: Potiomkin in UK. Google: Grašių Britanija

Kaip negražu...

Egzaminas neišlaikytas.

2013-06-24

Lytis

Joninėmis Rasas mums lituus tebelaikantys rankoj pakeitė.

Lytėjimas.

Lytis.

Lytis yra daiktavardis, kilęs nuo veiksmažodžio lieti („daryti ką iš sulydytos masės, formuoti“).

Gal ir lieti...


Baculus - baculum, baculus, lituus.

baculus

Definition of BACULUS
: a staff esp. one that is symbolic of authority (as the pastoral staff of a bishop)
Origin of BACULUS
LL; akin to L baculum staff

Stabas.

Baculus Cantoralis.

The word baculum originally meant "stick" or "staff" in Latin.

The baculum (also penis bone, penile bone or os penis) is a bone found in the penis of most placental mammals. It is absent in humans, but present in other primates, such as the gorilla and chimpanzee. The bone aids sexual intercourse by maintaining sufficient stiffness during sexual penetration. The female equivalent is the os clitoridis – a bone in the clitoris.

The existence of the baculum is unlikely to escape the notice of pastoralist and hunter-gatherer cultures.


Pastor
alism...

The raccoon baculum is sometimes worn as a charm for luck or fertility.

Baculus.

Lituus.

The evolutionary biologist Richard Dawkins speculated in 2006 that the loss of the bone in humans, when it is present in our nearest related species the chimpanzee, is a result of sexual selection by females looking for honest signals of good health in prospective mates.

Spekuliantas!

В фольклоре распространено поверье о том, что подобную кость можно использовать как амулет для удачи и потенции. Кроме того, существует точка зрения, что Ева была создана не из ребра Адама, а именно из бакулюма. Поэтому эта кость отсутствует у человека.

Va.

lìtintis, -inasi, -inosi artintis, gretintis: Lìtinkis, berneli [prie mergelių], kap laputė prie margų paukštelių Nč.

Lytys
dvi.

2013-06-22

Bloga žinia

O kas bus, broliai lietuviai, jei Centras, kuris dabar duoda, ims ir neduos šitiek paramos=dotacijų=bail-out?

Juk Liuksemburge (kurio užsienio skola dar 2010-ais buvo net 4636% BVP!) posėdžiavę ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo.

O jei taip ir nepasieks - neatgaivinti bankai pristigs kompiuterių, nepadirbs savo skaičių, nepaskolins Centrui, o jis mums tada ir nebepadės, nes neturės kuom paramą duot?


Iš kur imsim tada bail, kad galėtume out?

Gera žinia II

Biudžeto deficitas nėra blogas dalykas.

Šių dienų skolomis valdomame pasaulyje.

Biudžeto deficito perviršis yra blogas dalykas.

Kurį galima panaikinti padidinus dotacijas mums nuo 5,5 mlrd. lt. iki 7,5 mlrd.lt. per metus.

Jei drausmingai elgsimės.


Ir nereikia čia drąsių vaidinti!

bail 1 (bl)
n.
1. Security, usually a sum of money, exchanged for the release of an arrested person as a guarantee of that person's appearance for trial.
2. Release from imprisonment provided by the payment of such money.
3. A person who provides this security.
tr.v. bailed, bail·ing, bails
1. To secure the release of by providing security.
2. To release (a person) for whom security has been paid.
3. Informal To extricate from a difficult situation: always bailing you out of trouble.
4. To transfer (property) to another for a special purpose but without permanent transference of ownership.

bailis m

Nominative singular of bailif
Oblique plural of bailif

bailif m (oblique plural bailis, nominative singular bailis, nominative plural bailif)

bailiff (officer in a court of law)


Nors pasitaiko gi ir drąsesnių!

Gera žinia

Praėjusiais (2012) metais valdžios sektoriaus deficitas viršijo Mastrichto kriterijaus reikšmę ir siekė 3,24 proc. BVP

Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų taryba („Ecofin“) pritarė Europos Komisijos rekomendacijai nutraukti Lietuvai 2009 metais pradėtą biudžeto deficito perviršio procedūrą, šeštadienį pranešė Finansų ministerija.

Lietuvos fiskalinis deficitas 3 proc. ribą viršijo 2008 metais, dėl to 2009 metų gegužę Europos Komisija pradėjo jo perviršio procedūrą ir įpareigojo šalį imtis veiksmų deficitui mažinti, kad iki 2012-ųjų jis atitiktų Mastrichto kriterijų.

2013: 2013 metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 390 mln. litų, o išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 22 mlrd. 130 mln. litų, t. y. beveik 407 mln. litų daugiau nei 2012 metais.

Kaip patinka išlaidos be paramos?

O kokios išlaidos su parama?

Kiek tos paramos?

2013 metų nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 390 mln. litų.

Skirtumas: 21,4 - 22,1 - 7,5 = 8,2 (mlrd.lt)

Trečdalį biudžeto išlaidų (be ES paramos lėšų) sudarantis biudžeto deficitas 7,4 mlrd.lt, t.y. , gerokai mažesnis.

Ne tris procentus, o trečdalį.

Senas, perestroikos laikų anekdotas:

Susitinka du buvę bendramoksliai, kalbasi, vienas, gerai besimokęs, sakosi dirbantis inžinierium, alga nedidelė, klausia antrojo, nelabai kaip besimokiusio - ką tas beveikiąs?

- Tai, - sako tas, - perku cigaretes Amerikoj po dolerį, čia parduodu po tris - iš tų dviejų procentų ir gyvenu...

Kartu su Lietuva perviršinio biudžeto deficito procedūra, „Ecofin“ pritarimu, bus nutraukta nustatytus biudžeto deficito tikslus pasiekusioms Latvijai, Vengrijai, Italijai ir Rumunijai, terminas pratęstas Ispanijai, Prancūzijai, Portugalijai, Slovėnijai, Nyderlandams ir Lenkijai, pradėta procedūra Maltai, o Belgija įpareigota imtis papildomų veiksmų mažinant deficitą.

„Tai – labai gera žinia, kuri patvirtina, kad Lietuva yra patikima, drausminga valstybė...“, - pranešime cituojamas Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius.

Drąsi buvo kol ES nepradėjo procedūros:(

Dabar drausminga.

Drausmingai gyvena iš paramos.

O dabar biudžeto deficito perviršio procedūrą mums nutraukė:)

Mums, kiekvienam?


Liuksemburge posėdžiavę ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo - diskusijos Taryboje atidėtos iki birželio 26 dienos.

Pamanyk...

Kaip džiugu - nutraukė procedūrą!

P.S. Dabar, kai ES Lietuvai "nutraukė biudžeto deficito perviršio procedūrą", ES parama biednai Lietuvai lygi 7,5 mlrd. lt, o 2009-tais, kai ES Lietuvai "pradėjo biudžeto deficito perviršio procedūrą", toji parama buvo lygi 5,5 mlrd.lt.

O kokie mūsų užmojai buvo!

2009 m. valstybės ir savivaldybių biudžetai orientuotas į taupymą ir efektyvų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Numatytas bendras šio taupymo rezultatas – iki 2 milijardų litų. Taip pat imamasi neatidėliotinų veiksmų mokesčių srityje, šios mokesčių reformos rezultatas turėtų būti iki 2 milijardų litų pajamų.

Numatoma, kad kitąmet į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, kartu su ES biudžeto lėšomis įplauks 29707,1 mln. litų, o dotacijos iš ES biudžeto sudarys 5467,9 mln. litų. Kitąmet valstybės biudžeto pajamos sudarys 25447,6 mln. litų, iš jų – 5467,9 mln. litų ES lėšos. 2009 m. asignavimai iš valstybės biudžeto sieks 26940,2 mln. litų, valstybės biudžeto deficitas sudarys 1492,6 mln. litų.

Čia kaip tik naktinės mokesčių reformos metai.

Rasos Verkiuos

Paskaityk lrytą - ne Rasos, o Rasa, Verkiuos, kur Krivių krivaitis pagal legendas sūnų Lizdeiką pametė.

Rasose Rasų taigi nepašvęsi.

Nieko.

Išauš Lietuvos Rytas.

2013-06-21

Jewrisdiction

Izraelyje glaudžiasi keli šimtai nuo Rusijos valdžios besislapstančių verslininkų, įskaitant buvusį naftos kompanijos „Jukos“ akcininką Leonidą Nevzliną.

Palyginimui.

Jurisdiction draws its substance from public international law, conflict of laws, constitutional law and the powers of the executive and legislative branches of government to allocate resources to best serve the needs of its native society.

Pokštas.

Jurisdiction
in U.S.A.:


On The Wings Of Love

JAV prezidentas Barackas Obama suklydo, kelis kartus pavadinęs Didžiosios Britanijos finansų ministrą George'ą Osborne'ą kitu vardu per Didžiojo aštuoneto (G-8) viršūnių susitikimą, tačiau pats pastebėjo klaidą ir smagiai iš jos pasijuokė.

B. Obama tris kartus pareiškė visiškai sutinkantis su „Jeffrey“ per savo pranešimą apie šį susitikimą organizavusios Britanijos planus kovoti su mokesčių vengimu, o dėl tos klaidos nepatogiai pasijutęs G. Osborne'as raudonavo.

J. Osborne'as sakė televizijai „Sky News“: „Pasakykit kancleriui, kad kai ten atvyksiu, susitiksiu su juo, ir mes sudainuosime duetuOn The Wings Of Love“.

2013-06-18

Priklausomybė

Su kryžium ir kalaviju atėję mūsų švietėjai-ganytojai-valdytojai lizingavo alkoholio monopolį.

Nes prasigėrusi visuomenė lengvai valdoma.

Nes priklausoma.

Ar Europos vynuogynų gausa - dėl vitaminų?

Kažin.

Kas gi daugiau pasiekė?

Jei jau karalius bei šventieji tėvai su pagalbininkais, kaip dabar madinga sakyti, "kontroliavo alkoholio vartojimą", ne be naudos sau, finansinės, įdomu, ką reiškia šių laikų posakis "narkomanijos kontrolė".

Koks sutapimas: Londonas - ne tik pasaulinė finansų, bet ir narkotikų sostinė.

O karūnos...

?

2013-06-17

Propinacija


propinacija - (lot. propinatio – tostas), išimtinė feodalo teisė gaminti ir pardavinėti svaigalus savo valdose.

Kultūra!

Feodalas (lot. feudum, 'feodas') – feodo valdytojas, senjoras ar dvarininkas. Bendrąja prasme – aristokratijos, privilegijuotosios visuomenės atstovas.

Ach, bendrąja prasme...

Propination laws were a privilege granted to Polish szlachta that gave landowners a monopoly over profits from alcohol drank by peasants they owned. In many cases, profits from propination exceeded those from agricultural production or other sources.

These laws usually included:

peasants were not allowed to purchase any alcohol not produced in their owner's distillery
alternatively, they could be allowed to brew their own drinks but had to pay a fee according to the amount produced
peasants had to buy at least a given quota of vodka or okovita. Those who didn't comply had the remaining amount dumped in front of their houses and had to pay the costs.

These laws first appeared in the 16th and were widespread by the 17th century. They lasted until 1845 (Prussian partition), 1889 (Galicia) and 1898 (Russian Partition).

Propination was the main cause for massive alcoholism in Poland; also, because taverns in rural region were leased nearly exclusively by Jews who took part in enforcing these privileges (being banned from most other occupations), it was also a major reason for anti-semitism among peasants.

... skaitome apie Abiejų Tautų Respubliką, sunaikintą per bajorų vaidus ir girtuoklystę.


Jei neįskaitot užrašo, čia įskaitysit ir klebono propinacijos teisę patirsit.

Dėkui Vladui už nuotrauką.

Karaliui Aleksandrui - už božnicą ir karčemą.

Klebonui - Spiritus Sanctus.

Jiems abiems, darbdaviams geradariams - už baudžiauninkų pareigas, minimaliai apmokamas, suprantama.

Gal kas nors ir už lizingą padėkavos.

čia bepridursi.

Jei būtų klebonas...

Bažnyčios gi turtus dėkingos už blaivybės pamokas avelės suaukavo, ypač avinėliai.

Kyrie eleison!

2013-06-16

Gay lobby

Pope Francis is reported to have acknowledged the existence of a "gay lobby" inside the Vatican.

He also said there was a "stream of corruption", according to reports in Catholic media.

He is said to have made the remarks during a private meeting with a group of Latin American Catholic clerics.

The clerics wrote up a report of the conversation that then appeared on the Chilean website Reflection and Liberation.

Staigmena?

Gėjų lobistai.

Vatikane
.

O kaip Lietuvoj?

Vien Vatikane?

1990-ji: BVP Jungtinėse Tautose pakeitė BNP, griuvo sovietai, Pasaulio Sveikatos Organizacija homoseksualumą išbraukė ligų sąrašo.

Lobistai be pinigų nebūna.

BVP auga didėjant skoloms, BNP toks nebuvo.

Sovietai žlugo, kai finansų valdytojai pinigų srautus iš naftos sektoriaus nukreipė į akcijų biržas (lengvai tuo įsitikinsite pažiūrėję perestroikos laikų naftos kainų ir, tarkim, Dow Jones chart'us), o sovietai nuo Izraelio karo su arabais laikų "sėdėjo ant naftos dolerių adatos".

Dabar nebe paslaptis, kad pinigai daromi nieko.

Lakonija

Pietinėje Graikijos dalyje, Lakonijoje, gyveno spartiečiai, žinomi savo drąsa ir gyvenimo būdo paprastumu.

Jie kalbėdavo trumpai, nevartodavo žodžių daugiau, negu jų reikia.

Trumpas atsakymas ir dabar vadinamas lakonišku.

Trumpai kalbėti – vadinasi, kalbėti pagal Lakonijos gyventojų būdą.

Makedonijos karalius Pilypas įsigeidė tapti visos Graikijos valdovu.

Jis surinko didžiulę kariuomene ir užkariavo visą Graikiją, išskyrus Lakoniją.

Tada jis nusiuntė drąsiesiems Lakonijos gyventojams laišką, kuriame rašė: „Jei aš įsiveršiu į jūsų šalį, aš sugriausiu jūsų didžiausią miestą".

Po kelių dienų Pilypas gavo atsakymą.

Laiške buvo tik vienas žodis: „Jei".

Skirtingai nei kai kurie kiti Graikijos regionai, kur susiformavo daug smulkių polių, Lakonijoje įsigalėjo vienintelis miestasSparta.

Ar tik sportas nebus iš ten?

Sparta padėjo kontroliuoti Olimpines žaidynes, jų atsiradimo šimtmečiais.

Dar buvo toks patrakęs trakas Spartakas.


Spartakiada (rus. спартакиада) - masinės sporto varžybos TSRS ir kitose socialistinėse šalyse, pavadintos vergų sukilimo Senovės Romoje vado Spartako vardu.

1918 m. Vokietijoje veikė „Spartako sąjunga“ (vok. Spartakusbund), kuri vėliau tapo Vokietijos komunistų partija. Spartakiadų pavadinimas simbolizavo proletarinį internacionalizmą, kadangi Spartako sukilime dalyvavo įvairiausių tautybių vergai. Proletarinės spartakiados buvo laikomos priešprieša „aristokratiškoms“ olimpiadoms.

Čekoslovakijoje kas 5 metus organizuodavo masinius gimnastikos renginius, kurie vykdavo Prahoje, Strahovo stadione. Pirmoji tokia spartakiada įvyko 1921 m., jos iniciatorius buvo Jiří Chaloupecký, kurį laikė ir žodžio spartakiada kūrėju.

Gal todėl anglakalbiams "sport"-as kildinamas iš "port"-o?

Tai spartùs žmogus – pirma visų nudirba.

Spartesnis už vėją, greitesnis už kulką (mintis).


2013-06-15

Kas ta "sistema"?

Zigmas Vaišvila: mano išėjimas iš politikos 1992 metais buvo padarytas valstybės paslaptimi. Viename tarpvalstybiniame sandoryje pašalinau privačią struktūrą ir įtraukiau valstybinę. Taip baigėsi mano bendravimas su Vytautu Landsbergiu. Jis norėjo matyti sandoryje tą privačią struktūrą. Vytautui Landsbergiui pasakiau: ne, taip nebus. Padarysiu taip, kaip turi būti valstybėje. Tada tapau nereikalingu „sistemai“.

Man atrodo, kad šitokie dalykai turi ir kitokias matavimo kryptis, negu Rusija-Vakarai.

Šiandien akivaizdu, kad esame valdomi pinigais.

Valdytojai turi daug patirties.

Pinigai yra pavergimo priemonė.

Privati struktūra yra tiesioginis pinigų proceso valdytojų įrankis.

Ne iš nuogirdų žinau.

Va.

Neparklupdytos šalys tai supranta.

Palyginkit turtingojo Liuksemburgo skolą (4636% BVP) su bankrutavusios Islandijos skola (35% BVP).

Koks dėsnis matyti: neskolingas = nedemokratiškas!

"Sistema" - pinigų proceso valdytojai ir jų tarnai.


Kokia negera Ispanija - net 157% BVP!

Imtų pavyzdį iš geros Lietuvos - tik 98% BVP, užtat sparčiai, per dvidešimt metelių...

Be to, Ameriką sugebėjom pavyt ir pralenkt - JAV-os tik 97% BVP.

Kas nepavyko prie Nikitos Chruščiovo, prie ES Finansinio programavimo ir biudžeto ekskomisarės Dalios Grybauskaitės pavyko!

Pagaliau
!

Už Pasaulio vidurkio viršijimą per viso labo porą desėtkų metų gal stachanoviečių vardą gausim?

Lietuvos Stachanovo vardo Respublika.

Kaip?

O gal Lietuvos BanditųKontrabanditų Respublika?


Na, kad lietuviai bėga Lietuvos, netgi su Seimo nario pažymėjimu - ne bėda.

Kaip sako, šventa vieta tuščia nebūna.

Kas jau tie lietuviai?

Skaičiais padengti skaičiai

Lietuvoj valiutų valdyba.

Mūsų litai (ne šitie), priklausomai nuo dienos, padengti 125-127 proc. auksu ir užsienio valiuta, - sakė R. Šarkinas.

Gal Vitas Vasiliauskas jų nuo mūsų litų nenukrapštė?

To aukso štai kiek tėr.

Maždaug keturi procentai visų Lietuvos banko "tarptautinių atsargų".

Be to, jis, mūsų auksas, suprantama, ne Lietuvoj, o kur priklauso būt - Landynėj.

1920 metų viduryje Vokietijos Centrinio Banko valdytojas Hjalmaras Šachtas (Hjalmar Schacht) nuvyko į Niujorką pasižiūrėti Amerikoje laikomo Vokietijos aukso. Deja, Niujorko Federalinio Rezervo Banko atstovai negalėjo rasti Vokietijos aukso luitų paletės.

Be to, viso pasaulio aukso nė pusei JAV-ų skolos padengti neužtektų.

Na, iš kur tiek atsargų gavom, mes nežinom, nes mes gi ne bankininkai.

Iš kur mums žinot?

Jie žino.

Jie protingi.

Ar tik gudrūs?

Norėjau rašinį pavadinti "Skaičių teorijos naujienos".

Betgi skaičių teorija tiria sveikųjų skaičių savybes.

Betgi jei jau gryni pinigai nebegeri, o geri yra negryni, kurie tėra skaičiai kompiutery, ir tokie skaičiai, kurie neatsiejami nuo palūkanų, o jas skaičiuojant ir sveiki skaičiai nebesveikais tampa, tai tie skaičių teorija lieka nuošaly.

Užtat atsiranda įdomus mūsų realybės, kuri su šitais realiaisiais skaičiais šitokiu būdu susijusi, reiškinys: mūsų skaičiai (litai) yra dengiami jų skaičiais.

Kieno?

.

O jų skaičiai iš kur?

ten.

Gerai padaryti, kompiuterio klaviatūros klavišais.

Objektyvi realybė?

Matematikai skaičių, padengtų skaičiais, nežino.

Ko gi iš jų tikėtis?

Kaip sako, bagotas - razumnas, o biednas tai durnas.

Neišmano matematikai pinansų...

Komisas

komisìnis, -ė adj. (2) DŽ3 → komisas 1: Komisinė parduotuvė TTŽ. Komisinės prekės TTŽ. Komisinis atlyginimas TTŽ.

Jaunimas gal nebežino, kas tas komisas.

kòmisas sm. (1) DŽ
1. tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant.
2. patalpa, kurioje vyksta šis tarpininkavimas.

Va kaip.

Turėtų būt kokia tai komisija, jei jau yr komisas.

komìsija sf. (1) Š
1. kurios nors įstaigos ar organizacijos asmenų grupė, kuriai pavesta ką nors atlikti: Egzaminų komìsija DŽ. Ekspertų komìsija DŽ. Nuolatinės komisijos sp. Išsirinkti tvarkomąją komisiją rš. Atvažiuoja komisijų komisijos ir tyrinėja rš.
2. DŽ pavedimas, įgaliojimas.

Tie lietuviai...

Nesupranta tarptautinių reikalų...

commission (n.)
mid-14c., "authority entrusted to someone," from Latin commissionem (nominative commissio) "delegation of business," noun of action from past participle stem of committere (see commit). Meaning "body of persons charged with authority" is from late 15c.

Biznis čia, tam tikros bandos.

Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas nemato galimybių, kad bankai daugiau atsuktų paskolų čiaupelį smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Nemato ir tiek.

Nors indėlių surinkta rekordas.

Daugiau uždirbti bankininkai tikisi imdami iš klientų komisinius mokesčius už kitas paslaugas.

Betgi ...

kòmisas sm. (1) DŽ
1. tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant.
2. patalpa, kurioje vyksta šis tarpininkavimas.

O ko neimt, jei duoda?

Mes gi - ne zonoj.

11. DE 2013-06-14 23:34 IP: 89.13.196.13
Gyvenu Vokietijoje, turiu saskaita banke, kuris neima jokiu komisiniu, na nebent metinis korteles mokestis, ar pervedant pinigus i uzsieni.

Vokietijoj...

Čia Lietuva, nuolankiųjų baudžiauninkų kraštas.

O bankai ką - negi bankrutuos?

Štai Anglijos bankas Lombard-stryte stovi, lombardų laikus mena.

Aniems negi pavadinimas svarbu?

Mes, kaipo protingi mokyti inteligentai, galėtumėm priimt įstatymą, kad mūsųjų bankai Lietuvoj vadintųs ne bankais, o komisais.

Tegul žino, kokie mes!

Parodysim jiems!


O gal, vis tik, geriau būtų tuos lupikautojus šunų lodyt pasiųst?

В настоящее время многие крупнейшие банки и другие финансовые институты переехали в новую деловую часть Лондона — на Собачий остров, в район старых верфей и доков Кэнэри-Уорф в восточной части Лондона.

Ko jie ten?