2008-07-06

Kita Karūna

Pastalininkis (lenk. podstoli) – vienas iš viduriniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro ar žemietijų valdžios pareigūnų.

Stalininko pavaduotojo ir padėjėjo pareigybė atsirado Lenkijoje dar iki XIII a. Pareigų vyresnumą nustatė Žygimantas Augustas, o patvirtino 1611 m. Seimo priimta konstitucija (seimo įsakas):

  • Karūnos didysis pastalininkis
  • Lietuvos didysis pastalininkis
  • Karūnos pastalininkis
  • Lietuvos pastalininkis
  • Karūnos dvaro pastalininkis
  • Lietuvos dvaro pastalininkis
  • Žemietijos pastalininkis
Šitą pastraipą įdėjau tiems, kurie nežino, jog anais Riečės Pospolitos laikais toji įvairiai vadinama šalis, beje, didžiausia Europoje, susidėjo iš dviejų dalių: Karūnos ir Lietuvos. Karūna buvo vadinama tai, kas po to imta vadinti Lenkija. Tiesą sakant, palaipsniui ir visos Abiejų Tautų Respublikos vardą imta tapatinti su Lenkija.

Gali būti, kad viena tos vardo metamorfozės priežasčių ta, kad Riečės Pospolitos dalis, siejama su Karūna, po trečiojo padalinimo 1795 metais atgavo neprigulmybę didesnėje teritorijoje negu Lietuva. Toji šalis 1918 metais pasivadino Rzeczpospolita Polska.

Nors aš bevelyčiau manyti, kad priežastis slypi giliau.

Bet dabar ne apie tai.

Reikėtų priekaištauti vadovėlio Historia. Opowiem ci ciekawą historię. Warszawa, 2005 autoriui A. Wołosik dėl to, kad 74 puslapyje rašoma apie Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio mirtį, bet valstybė nuo Baltijos iki Juodosios jūros pristatoma, kaip Państwo polskie (Lenkija tuo metu lyg ir nepriėjo tos jūros). Paskui lyg ir paaiškinama, kad Karūna sudarė tik ¼ valstybės teritorijos, bet lieka neaišku, kas sudarė likusius ¾.

Derėtų pasipiktinti kad mokykliniam istorijos atlase nerasite Lenkijos pavadintos LK ar Karūna, kai Lietuva vadinama tik trumpiniu LDK, o ir Abiejų Tautų Respublika lietuvių angliškuose leidiniuose kažkodėl įvardinama lenkiškai - Rzeczpospolita.

Bet čia noriu padaryti ką kita.

Noriu istorikų paklausti: ar kartais nėra panašumų tarp Karūnos ir The Crown?

Ar kas nors rimtai tyrinėjo šitos

Riečės Pospolitos - Dviejų Tautų Respublikos - Rzeczpospolitos - Commonwealth of the Two Nations - Polish-Lithuanian Commonwealth

finansinę sistemą?

Primenu, savo metu tai buvo didžiausia Europos valstybė.

Yra ir daugiau panašumų su vėliau suklestėjusia Didžiąja Britanija, paremiančių įtarimus, kad žodis Karūna galėjo turėti Abiejų Tautų Respublikoje antrąją, plačiajai visuomenei nežinomą prasmę, kokią turi The Crown Londone.

Komentarų nėra: