2008-07-06

Lietuviški ilgieji

Lietuvoje monetas dažniausiai sulydydavo į sidabro lydinius, iš kurių atsirado pirmieji lietuvių pinigai - lietuviški ilgieji arba lietuviškos kapos. Įkartos lydinyje buvo skirtos sidabro kokybei nustatyti. Pusapvalės lazdelės formos sidabro lydinių svorio pagrindu buvo paimta skandinaviška markė. Pusė markės (104 g.) sudarė vidutinį lietuviškų ilgųjų (kapų) svorį. Šie lydiniai, randami kartu su Didžiojo Naugardo rubliais bei Kijevo grivnomis, leidžia juos datuoti XII-XIV a.


Monetas sulydydavo?

Tokią grožę?

Kam?

Kodėl?

Laukiniai?

Ar tiesiog savo protėvių tradicijos tęsėjai?

Tradicijos, kuriai buvo svetima seka:

Aukso gabalėlis -> auksinis Auksinas -> mažesnis
auksinis
Auksinas su Valdovo portretu ->
paauksuotas Auksinas ->
nebepaauksuotas
Auksinas -> nebemetalinis, popierinis
Auksinas -> e-Auksinas,


visi tariamai tos pačios vertės.


Patys matot, kad Lietuviški ilgieji buvo verti savo turinio, to
sidabro vertės.

Būtų įdomu suprasti, kodėl jie dar buvo vadinami
Lietuviškomis kapomis.

Lietuviški ilgieji datuojami XII-XIV a.

O kaip buvo anksčiau?

Štai prūsai dar 1075-ais auksą ir sidabrą laikę už nieką.

O kas nutiko tiems, kurie priėmė paminėtąją seką?
pound (n.1)
"measure of weight," O.E. pund, from W.Gmc. stem
*punda- "pound" as a measure of weight (cf. Goth.
pund, O.H.G. pfunt,Ger. Pfund, M.Du. pont, O.Fris.,
O.N. pund), earlyborrowingfrom L. pondo "pound,"
originally in libra pondo"a pound byweight," from
pondo (adv.) "by weight," ablativeof *pondus"weight"
(see span (v.)). Meaning "unit of money"was in O.E.,
originally "pound of silver." At first "12 ounces;"
meaning "16 ounces" was established before 1377.
Pound cake (1747)so called because it has a pound,
more or less, of eachingredient.Pound of flesh is from
"Merchant of Venice" IV.i.The abbreviations lb., £ are
from libra, and reflect themedieval custom of keeping
accounts in Latin.
Kaip, kitus beapgaudinėdami, save apgaudinėjo (Lith. spendziu), jie patys
pasakoja:

At first "12 ounces;" meaning "16 ounces" was established
before 1377.
ounce (1)
"unit of weight," c.1330, from O.Fr. unce (12c.),
from L. uncia "one-twelfth part" (of a pound, foot,
etc.), from L. unus "one" (see one). The L. word
had been adopted inO.E. as ynce (see inch). It
was one-twelfth of a poundin the Troy system of
weights, but one-sixteenth inavoirdupois.
Abbreviation oz. is from It. onza. Also usedin M.E.
as a measure of time (7.5 seconds) and length
(about 3 inches)
Akivaizdu, kad mūsų pūdas - tos pačios kilmės kaip britų
pound.

Matot, kas beliko iš pūdo Britanijoj?

Sumažėjo keturiasdešimt kartų!

O jei prisiminsim kad britų pound sterling pradžioj buvo
vertas
tuometinio britų "pūdo" - pound svorio (lygaus 5400
grūdų (troy grains), arba, "tas pats", 7200 tower grains
svoriui) sterlingų kokybės sidabro lydinio, o nuo to laiko
nuvertėjo gal šimtąsyk, tai turėsim šmaikščią lietuviškos
patarlės iliustraciją:

Dėl vieno grūdo neprarask pūdo.


Lietuvoje monetas dažniausiai sulydydavo į sidabro lydinius?

Pagarba protėviams!


Komentarų nėra: