2010-01-21

Pipinas Trumpasis

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas šeštadienį už savo darbą remiant laisvę ir demokratiją Europoje buvo paskelbtas 2010-ųjų Karolio Didžiojo premijos laimėtoju.

Karolis Didysis, lot. Carolus Magnus arba Karolus Magnus.


Gimė: 747 m. balandžio 2 d.
tiksli vieta nežinoma

Mirė: 814 m. sausio 28 d. (66 metai)
Achenas, Vokietija

Tėvas: Pipinas Trumpasis

Motina: Bertrada iš Laono

Sutuoktinis(-ė):

Deziderata (770-771)
Hildegarda (771-783)
Fasrada (783-794)
Liutgarda (794-800)

Vaikai:

Liudvikas I Pamaldusis
Karolis Jaunasis
Pipinas Kuprotasis
Pipinas

Karolis Didysis (lot. Carolus Magnus arba Karolus Magnus; 747 m. balandžio 2 d. – 814 m. sausio 28 d.) – frankų karalius nuo 768 m. (pietinės dalies nuo 771 m.), langobardų karalius nuo 774 m., Bavarijos hercogas nuo 788 m.

Savo valdymo metu užkariavo Italiją ir popiežiaus Leono III 800 m. buvo paskelbtas Romos imperatoriumi.

Pipino Trumpojo (714-768 09 24, karūnuotas 751) ir Bertrados iš Laono (720-783 07 12) sūnus, Karolis paveldėjo sostą iš tėvo ir valdė kartu su broliu Karlomanu I.

Tarp brolių kilo nesantaika, tačiau tarpusavio karo išvengta 771 m. Karlomanui I netikėtai mirus.

Žmonos, kaip skaitėt, irgi numirė, visos keturios.

1165 m. gruodžio 29 d. Frydricho Barbarosos iniciatyva antipopiežius Paschalis III paskelbė Karolį Didįjį šventuoju ir Pater Europae.

Šitaip.

Antipopiežiaus šventasis Pater Europae.

Kurio vardo premiją gavo ne tik Lenkijos premjeras, bet ir Billas Clintonas, Vaclavas Havelas ir, netgi, euras.

platumą?

Daugelyje rytų Europos kalbų žodis „karalius“ kilo nuo Karolio vardo (pvz., lenkiškai: krol, vengriškai: kiraly).

Kodėl tik rytų, kaip manot?

Karolis Didysis yra vienas iš nedaugelio valdovų, kuriems istorikai ryžosi suteikti „Didžiojo“ prievardį: nuo Konstantino Didžiojo iki Vytauto Didžiojo tokius rastume tik kelis.

Karolis Didysis (orig. Charlemagne), vardu „Karolis“ buvo pavadintas savo senelio Karolio Martelio garbei.

Vardas kilęs iš germaniško žodžio „karl“, reiškiančio „šaunus“, susijusio su anglišku žodžiu „churl“.

carl
c.1300, from O.N. karl "man, male, freeman," from P.Gmc. *karlon-, the same root that produced O.E. ceorl (see churl).

churl
O.E. ceorl "peasant, freeman, man without rank," from P.Gmc. *kerlaz, *karlaz. It had various meaning in early M.E., including "man of the common people," "a country man," "husbandman," "free peasant;" by 1300, it meant "bondman, villain," also "fellow of low birth or rude manners."

Toks ir šaunumas.

Matot, senobiškai germaniški *kerlaz, *karlaz pasirodė...

kerlẽlė scom. (2) mažas, silpnas žmogus: Tai ne vyras, o kerlelė Graž.

kérlioti, -ioja, -iojo tr. ką bet kaip dirbti: Piemenė jeib kaip kérlio[ja] juosteles, t. y. audžia J.

kerlóti, -ója, -ójo intr. eiti mėtantis į šonus: Visą naktį kerlójo iš Užpalių Užp.

×karlà (rus. кapлa) scom. (3, 4), kárla (1) Tv, Varn; R, MŽ574 neūžauga, nykštukas: Karlà yra mažo ūgliaus (ūgio) žmogus J. Tai toks karlà K. Šitą žmogų visi vadina kárla, nes vos dvišakas Čk. Šitas vaikas toks karlelė, kad atsistojęs varlei antakius vos vos tepasiekia Dr. Ir kupliniai [medžiai] vadinas kvežiais (karlomis) S.Dauk.

×karlas scom. N žr. karla: Žemais liemenėliais [medeliai] tėra karlai, arba žemukai rš.

karlyniótis, -iójasi, -iójosi kabinėtis.

apsikarlynióti apsirengti, apsikarstyti prastais papuošalais: Apsikarlyniójai lyg nežmogus – nė gėdos neturi! Snt. Šiandien Marelė kad apsikarlyniójo Vlkv.

×karlo verb. praet. intr. darėsi neūžauga.

×apkarlo verb. praet pasidarė neūžauga: Apkar̃lęs gyvolis ar medis yr neaugąs Šts.

×karlokas, -a adj. Kel1881,167 kuris mažo ūgio.

×karlikas scom. žr. 2 karliukas: Jeigu kelmelio šaknys iš prigimties yra silpnos, tai medelis didelis neišaugs, liks karlikas rš.

1 ×karliùkas sm. (2) zool. nykštukas (paukštis): Karliùkas (karaliùkas) yra paukščiukas J.

2 ×karliùkas, -ė smob. (2) žr. karla: Toks karliùkas ir tesantis Slnt. Jų vyrai visi tokie karliùkai Skr. Rask tu jau karliuką nepiktą Tv. Karliukas duodavęs paukščiui pyragą LTII565(Bs). Iš tokio karliùko jau neišaugs vyras Al

Seni laikai...

Aarhaus’o Vyskupas ir dvylika žemių carl’ų/karalių įveikė 6000 karių ginamą Švento Vydo pasipriešinimą.

Žinyčia ir stabas buvo sudeginti.

Gardo gyventojai visi buvo pakrikštyti.

Absalon’as pastatė 12 katalikų bažnyčių Rugijoje.

Tai čia vėliau, XII amžiuj.

Grįžkim į VIII-tą.

Nuo Karolio Didžiojo vardo Pipinidų dinastija imta vadinti Karolingais.

Karolingai (lot. Carolingi, pranc. Carolingiens, vok. Karolinger) – VIII a. - X a. frankų valdovų dinastija.

Carolings.

carol -

daiktavardis

1. džiaugsminga giesmė
2. daina

veiksmažodis

1. džiaugsmingai giedoti
2. apdainuoti
3. garbinti

Kurgi ne...

Dinastijos įkūrėju laikomas Austrazijos didikas Pipinas Vyresnysis.

Pirmieji Karolingai buvo įtakingi Merovingų dinastijos frankų karalių mažordomai.

Ūkvedžiai.

Karolio Martelio sūnūs Karlomanas ir Pipinas Trumpasis pasidalijo tėvo palikimą.

747 m. Karlomanui atsisakius valdžios Pipinas Trumpasis liko vienintelis valdovas.

Remiamas didikų ir popiežiaus Zacharijo 751 m. jis nuvertė paskutinį Merovingą Childeriką III ir tapo frankų karaliumi.


Pepin or Pippin (714 – 24 September 768), called the Short.

pippin -

daiktavardis

1. pepinai
2. dievaitis
3. žavus žmogus
4. gražuolė

Tai bent!

pippin
"excellent person or thing," 1897, from coveted varieties of apple that were raised from seed (so called since early 15c.), from M.E. pipin "seed" (see pip (1)).

Tikrai?

Kas pasėjo šitą sėklą?

pip (1)
"seed of an apple," 1797, shortened form of pipin "seed of a fleshy fruit" (c.1300), from O.Fr. pepin (13c.), probably from a root *pipp-, expressing smallness (cf. It. pippolo, Sp. pepita "seed, kernel").

Tur būt, ne pippolo sėjo...

people
c.1275, "humans, persons in general," from Anglo-Fr. people, O.Fr. peupel, from L. populus "people," of unknown origin, possibly from Etruscan.

Ar tikrai?

Carling.

Kas čia per košmaras?

Ai, ne taip parašiau...

The Carolingian dynasty (known variously as the Carlovingians, Carolings, or Karlings) was a Frankish noble family with its origins in the Arnulfing and Pippinid clans of the 7th century. The name "Carolingian", Medieval Latin karolingi, an altered form of an unattested Old High German *karling, kerling (meaning "descendant of Charles", cf. MHG kerlinc.)

Reikia rašyti Karling, o ne Carling.

Old High German *karling, kerling?

Nieko neprimena?

Curling.

Kodėl šio žaidimo vardas toks?

curl
mid-15c., metathesis of crulle (c.1300), probably from O.E. or from M.Du. krul "curly," from P.Gmc. *krusl-. The game of curling is so called from c.1620.

Vėl krul...

curly
1770s, from curl; earliest use is of hair.

Все больше власти получали майордомы (лат. major domus — управляющий дворцовым хозяйством) во всех трех королевствах. Они заведовали доходами и расходами королевского двора, командовали стражей, выступали в качестве представителей королей перед знатью.

После переговоров с папой Захарией Пипин был помазан и провозглашен королем Франкского королевства.

Последнего Меровинга, Хильдерика III, Пипин остриг и заключил в монастырь в ноябре 751 г.

Mokėjo derėtis su popiežium Pipinas Trumpasis.

Основателем же рода считается Арнульф, епископ Меца.

Gal giminės ryšiai Pipinui Trumpajam padėjo?

O gal buvo "žaidėjų komanda", kuri ir pasodino į sostą Pipiną Trumpąjį it kerlingo akmenį į "namų centrą"?

Jei tokie "žaidėjai" buvo - kas jie?

Столкнувшись, например, с хаосом в денежном обращении, связанным с небывалым успехом серебряных монеток — фальшивых сцеаттас, нахлынувших с северных окраин государства, и с бурным развитием монетных мастерских, находившихся в руках графов, епископов и аббатов, чья деятельность вышла из под контроля меровингских королей, он (Пипин Короткий) решил установить королевскую монополию, и упорядочить чеканку серебряных денье, потребовав чтобы на монетах была его монограмма и чтобы из римского фунта выделывалось 288 денье (то есть 24 су на фунт и 12 денье по 1,22 грамма серебра на су).

Štai kas tiems Merovingams nutiko...

Pinigų nesuvaldė.

O gal išvis jų nevaldė?

Ūkio nesužiūrėjo.

Ūkvedžiu pernelyg pasitikėjo.

Vat ir patapo Pipinas gražuoliu, kas kad Trumpasis.


Vėl?

O čia - ne curling?

1 komentaras:

Oustėja rašė...

Esu labai didelė Pipino fanų. Labai geras, išsamus, kūrybingas straipsnis. 10/10 Lauksim daugiau