2010-08-15

Sąžinė

są- praef.
1. N, K žr. san- (ppr. vediniuose, kurių pagrindinis žodis prasideda balsiu a arba priebalsiais j, l, m, n, r, s, š, v, ž): sąauga, sąjunga, sąlytis, sąžinė.
2. dz. vartojamas sudaryti būdvardžiams, žymintiems nedidelį ypatybės kiekį: są́pilkas, są́žalias.

san- praef. N, K vartojamas sudaryti daiktavardžiams, kurių reikšmė artima veiksmažodžių abstraktams su priešdėliu su- ir priesaga -imas (-ymas) (ppr. vediniuose, kurių pagrindinis žodis prasideda balsiu e, ė arba priebalsiais č, d, g, k, l, t): sáneiga, sánežis, sánėdybos, sánčiaupa, sándara, sánglauda, sánkaba, sánlažybos, sántaika.

Sandrauga - kai visi kartu, drauge.

Sandėlis - kai sykiu sudėta.

Sąjunga - kai sykiu sujungta.

Sangulauja - kai sykiu guli kažkodėl.

Santaika - kai susitaiko, irgi drauge.

Santvarka - kai visi sykiu tvarkosi.

Sąžinė - kai visi sykiu žino.

Kai vieni ką žino ir tuo naudodamiesi peša sau iš kitų, nes anie to nežino - tai nesąžininga.

Tai - savanaudiška.

Korupcijos skandalai kaip tik tokie.

Sąžinė.

conscience
early 13c., from O.Fr. conscience "conscience, innermost thoughts, desires, intentions; feelings" (12c.), from L. conscientia "knowledge within oneself, sense of right, a moral sense," from conscientem (nom. consciens), prp. of conscire "be (mutually) aware," from com- "with," or "thoroughly" (see com-) + scire "to know" (see science).

Probably a loan-translation of Gk. syneidesis, lit. "with-knowledge."

Sometimes nativized in O.E./M.E. as inwit. Russian also uses a loan-translation, so-vest, "conscience," lit. "with-knowledge."

Tas pats.

From com- "with," or "thoroughly" (see com-) + scire "to know".

com-
prefix usually meaning "with, together," from L. com, archaic form of classical L. cum "together, together with, in combination," from PIE *kom- "beside, near, by, with" (cf. O.E. ge-, Ger. ge-).

O rusų совесть irgi tokia pati: со (su, kartu)+ весть (žinia).

Kaip sau norit, bet graikų syn + eidesis lietuviškai panašu į kolektyvinį žinojimą kur yra lovys.

O braliukai - romantikai...

Tai iš kur anglai ir rusai tą "loan translation" nusitransliavo?

Nusitransliavo ir dabar turi.

Visi turim.

Visi regis, suprantam, kas yra sąžinė, ką reiškia gyventi sąžiningai.

Tai kodėl leidžiam slapukams slapukauti?

2006 m. kovo 23 d. JAV Federalinis Rezervų Bankas sustabdė (:)) M3 - ataskaitų apie dolerio kiekį pasaulinėje apyvartoje leidybą.

Neturi sąžinės anie.

O mums ko trūksta?

Komentarų nėra: