2010-09-18

Matė matė - ką?

Kas yra matematika?

Gamtos kalba yra matematika, kuri yra Dievo, Kūrėjo kalba. (Galileo Galilei)

Dar vienas apibrėžimas

Matematika yra skirtingų dalykų vadinimo tuo pačiu vardu menas. (J. H. Poincare)

Matematikos pamatas

Gödelis įrodė, kad matematika neturi loginio pagrindo!

Matematikos sandara

50% matematikos sudaro formulės, 50% įrodymai ir likusius 50% - vaizduotė.

Kas yra matematikas?

Matematikas yra įrenginys, perdirbantis kavą į teoremas. (P. Erdos)

Kitas apibrėžimas

Matematikas yra aklas žmogus, tamsiame kambaryje ieškantis katės, kurios ten nėra. (Charles R Darwin)

Trečias

Matematikas panašus į prancūzą - ką bepasakytumėt, jis iškart išverčia į savo kalbą, kurioje tai reiškia visiškai ką kita. (Goethe)

Matematikos uždavinių klasifikacija

Matematikos uždaviniai būna tiesiniai ir netiesiniai, panašiai kaip kad Visata susideda iš bananų ir nebananų.

Medicina, matematika ir teologija

Medicina paverčia žmones ligoniais, matematika - nuliūdusiais, o teologija - nuodėmingais. (Martin Luther)

Matematikų nemirtingumas

Matematikai nemiršta. Jie tik netenka kai kurių savo funkcijų.

Matematika ir filosofija

Matematika yra žaidimas pagal taisykles, bet be tikslo. Filosofija yra žaidimas be taisyklių, turintis tikslą.

Kuo skiriasi matematikas nuo filosofo?

Matematikui reikia popieriaus, pieštuko ir šiek tiek pasukti galvą. Filosofui pakanka tik popieriaus su pieštuku.


Filosofo kerštas

Matematika yra jaunimo tinkamumo tikrintuvas - ne per sudėtingas, juokingas ir nepavojingas valstybei (Platonas).

Filosofo pripažinimas

Dievas geometrizuoja. (Platonas)

Matematiniai įrodymai - griežti

Koks yra griežtas griežtumo apibrėžimas?

Matematikos tragedija

Jos gražias hipotezes žlugdo bjaurūs faktai.

Matematika ir gyvenimas

Tas, kuris mano, kad matematika sudėtinga, nesupranta, koks sudėtingas yra gyvenimas. (John von Neumann)

Gyvenimo kompleksiškumas

Gyvenimas turi dvi sudedamąsias - realiąją ir menamąją.

Tikimybių teorija

- Ar jau žinai naujausią tikimybių teorijos pokštą?
- Tikėtina ...

Kas yra statistikas?

Statistikas yra žmogus, mokantis elgtis su skaičiais, kuriam trūksta savybių, būtinų buhalteriui.

Statistika

- Statistikai įrodo, kad žmonės - nenormalūs.
- Kaip tai?
- Statistinis žmogus turi vieną krūtį ir vieną sėklidę...

Nepasitikėjimas

Ar žinote, kad 87.166253% statistikų nepasitiki statistinių skaičiavimų tikslumu, jei jis nepatikrintas tuo pačiu būdu, kuriuo skaičiuota?

Matematiko dovana išrinktajai

Alge-bra.

Kuo skiriasi matematikos mokslų daktaras nuo didelės picos?

Didelė pica gali pasotinti keturių asmenų šeimą...

Matematiko telefonas

"Jūs surinkote menamą numerį. Pasukite telefoną 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę ir bandykite iš naujo".

Kaip atpažinti matematikus vakarėlio metu

Garsiai pasakykite:
- Tarkime, kad epsilon yra neigiamas...
Tie, kurie ims juoktis, yra matematikai.

Matematikos egzaminas

- Kiek bus vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas?
- Nežinau, - atsakė Alisa, - pamečiau skaičių.
- Ji nemoka sudėti,- tarė Raudonoji Karalienė.

Loterija

Matematikas surengė loteriją, kurios pagrindinis laimėjimas - begalinis pinigų kiekis. Kai atėjo pagrindinio prizo laimėtojas, matematikas paaiškino pinigų išmokėjimo tvarką: 1$ dabar, 1/2$ kitą savaitę, 1/3$ dar po savaitės...

Matematikai bare

Į barą suvirto be galo daug matematikų. Pirmasis užsakė bokalą alaus, antrasis - pusę bokalo, trečiasis - ketvirtį bokalo, ketvirtasis ... Ketvirtąjį aplenkė barmenas:
- Aš supratau,- ir pripylė du bokalus.

Begalybė

Jei jau visos lygiagrečios tiesės susikerta begalybėje, ten labai triukšminga.

Ką nulis sako aštuoniems?

Dailus diržas!

Verslininkės matematika

Jaunos verslininkės gyvenimas yra aritmetika. Ji stengiasi pridėti prie pajamų, atimti iš savo svorio, padalinti savo laiką ir vengti dauginimosi.

Finansų matematika

Investicinė firma renkasi matematiką. Pretendentai trys: matematikas, taikomosios matematikos specialistas ir finansų matematikos žinovas. Jų klausia, kokio atlyginimo pageidautų.
- 30 000$ nebūtų per daug? - teiraujasi matematikas.
- Manau, kad 60 000$ būtų OK! - sako taikomosios matematikos specialistas.
- Ką manot apie 300 000$? - klausia finansų matematikos žinovas.
- Ar žinot, kad matematikas sutinka tą darbą dirbti už 30000$? - jo klausia investicinės firmos personalo skyriaus vadovas.
- Aš ir pagalvojau apie 135 000$ man, 135 000$ jums ir 30 000$ matematikui, kuris dirbs tą darbą, - sako finansų matematikos žinovas.

Kelionė traukiniu


Inžinierius, fizikas ir matematikas Škotijoje važiavo traukiniu ir pamatė juodą avį pievoje.
- Aha, - tarė inžinierius,- Škotijoje avys juodos.
- Norėjot pasakyti, kad kai kurios Škotijos avys yra juodos? - pasiteiravo fizikas.
- Ne, ne taip,- paprieštaravo matematikas, - dabar mes visi trys žinome, kad Škotijoje yra bent viena avis, kurios bent viena pusė yra juoda.

Gatvės stebėjimas

Biologas, fizikas ir matematikas pro kavinės langą stebėjo gatvę. Į pastatą priešais įėjo moteris ir vyras. Po kurio laiko jie išėjo, jau trise.
- Jie pasidaugino,- nusprendė biologas.
- Ne, tai - matavimo paklaida, - paprieštaravo fizikas.
- Jei ten buvo tuščia, o dabar į pastatą įeitų vienas žmogus, ten vėl būtų tuščia, - užbaigė matematikas.

Prielaidos svarba

Matematikas atsidūrė negyvenamoje saloje. Bangos išrideno konservų skardinę. Matematikui toptelėjo šviesi mintis:
- Tarkime, mes turime atidarytuvą!

Šiuolaikinė matematika

- Kiek bus 2k+k? - klausia profesorius.
- 3000, - atsako studentas.

Neišspręstas uždavinys

- Tarkime, kad avių skaičius yra x.
- O kas nutinka, kai jis nėra x?

Nenuoseklumo teorema

- Mūsų matematikos mokytojas trenktas.
- Kodėl?
- Vakar sakė, kad 4+1 yra 5. Šiandien sako, kad 5 yra 3+2.

Žinios

New York (CNN). John F. Kennedy Tarptautiniame oro uoste šiandien areštuotas matematikos dėstytojas, ketinęs įnešti į lėktuvą kompasą, matlankį ir grafinį kalkuliatorių. Įtariama, kad jis yra susijęs su Al-Gebra grupuote. Pareigūnai jau anksčiau žinojo, kad šis dėstytojas mokė studentus spręsti uždavinius radikalų pagalba.

Matematikų skirstymas į tipus

Jų yra 10 - tie matematikai, kuriems pakanka binariosios logikos, ir tie, kuriems nepakanka.


mathematic
late 14c. as singular, replaced by early 17c. by mathematics, from L. mathematica (pl.), from Gk. mathematike tekhne "mathematical science," fem. sing. of mathematikos (adj.) "relating to mathematics, scientific," from mathema (gen. mathematos) "science, knowledge, mathematical knowledge," related to manthanein "to learn," from PIE base *mn-/*men-/*mon- "to think, have one's mind aroused" (cf. Gk. menthere "to care," Lith. mandras "wide-awake," O.C.S. madru "wise, sage," Goth. mundonsis "to look at," Ger. munter "awake, lively").

2 komentarai: