2010-11-23

Laisvieji mūrininkai

Masonija kaip organizacija atsirado 1717 m. birželio 24 d. įkūrus Didžiąją Londono Ložę. Vėliau, 1728 m. susikūrė Didžioji Airijos Ložė, o 1736 m. Didžioji ložė susikūrė Škotijoje. Netrukus masonų ložės ėmė kurtis visose Didžiosios Britanijos kolonijose, tarp jų ir Šiaurės Amerikos žemyne.

Kontinentinėje Europoje masonų organizacija taip pat sparčiai plito. 1717 m. Rusijos imperatorius Petras I įkūrė ložę Sankt Peterburge, 1721 m. buvo įsteigta pirmoji masonų ložė Vokietijoje, Monso mieste, 1728 m. Madride buvo įsteigta pirmoji Ispanijos ložė, 1935 m. ložės išplito Lisabonoje, Romoje, Milane, Veronoje, Padujoje, Venecijoje, Stokholme, Neapolyje, po metų įsikūrė Lenkijoje.

Petras I kažinkodėl skubėjo, o mes - ne.

Pirmoji mūrininkų ložė dabartinėje Lietuvos teritorijoje, tuometinėje Prūsijoje, įsikūrė Klaipėdoje. Čia, 1776 metų vasario 23 d., gavus konstituciją iš Berlyno Didžiosios ložės buvo įkurta „Memfio“ ložė.

"Memfis" konstituciją gavo iš Berlyno.

Iš kur mūsų ložės gavo?

Pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje masoniškoji organizacija buvo 1776 m. lapkričio 18 d. Vilniuje įkurta "Šv. Karolio riterių" komandorija, kurios komandoru išrinktas Motiejus Žynievas. 1780 m. Vilniuje jau veikė trys - "Gerojo ganytojo", "Išminties šventovės" ir "Uoliojo lietuvio" - ložės. 1781 m. gruodžio 27 d. Lietuvos masonų organizacijoms suvienyti ir joms vadovauti Vilniuje buvo įsteigta Didžioji provincijos ložė "Lietuvos tobuloji vienybė".

Pradžia - Landynėje.

Freemasonry
uses the metaphors of operative stonemasons' tools and implements, against the allegorical backdrop of the building of King Solomon's Temple, to convey what has been described by both Masons and critics as "a system of morality veiled in allegory and illustrated by symbols.

Every new Lodge must have a Warrant or Charter issued by a Grand Lodge, authorising it to meet and work. Except for the very few "time immemorial" Lodges pre-dating the formation of a Grand Lodge, masons who meet as a Lodge without displaying this document (for example, in prisoner-of-war camps) are deemed "Clandestine" and irregular.

Kaipgi be dokumento.

Konkuruoja
su krikščionybe, bet ant Solomono platformos.

Uolusis lietuvis.


Penkiakampė žvaigždė ir senoji norma.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., Lietuvoje ėmė atgimti masonijos organizacija. 1993 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje buvo įkurta ložė "Renaissance". Netrukus Vilniuje buvo suburtos dar dvi ložės - 1995 m. liepos 15 d. įkuriama "Vilnius Orient" ložė ir 1999 m. gegužės 22 d. atkurta ložė "Uolusis lietuvis". 2002 m. balandžio 13 d. suvienijus šias tris ložes buvo įsteigta nepriklausoma Lietuvos Didžioji ložė, pasaulyje pripažįstama kaip lygiateisė ir lygiavertė tarp kitų šalių Didžiųjų ložių.

Savaitgalį seniausia ir paslaptingiausia lietuviška laisvųjų mūrininkų - masonų - ložė "Uolusis lietuvis" minėjo savo 230-ąsias įkūrimo metines.

Pasak vieno laisvųjų mūrininkų apibūdinimo, ši draugija gerą vyrą daro dar geresnį. Teoriškai kiekvienas vyras, sulaukęs 21 metų, gali tapti masonu. Tėra vienintelė sąlyga, kurią jis privalo atitikti, - jis turi būti laisvas, gerovės sampratą atitinkantis vyras (angl. good standing man).

Ar paslaptingos organizacijos narys gali būti laisvas?

Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures.

Ar šie, konkretūs masonai, ne laisvesni už anuos?

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

Masonai-masėm einantys,ne individualiai,ne matė-mato matyШ Kai,ne Пi augimo būtinybe, melu. Laikas mesti akmenis, laikas surinkti. RaTavoTi-ateities materija,mąstymo rezultatas. Pirmas lūžis Kainas, mamų tikĖjimo, įdingumo vaisius. Pažeisti prieSąKai Litavia-žmogiškumas. Ant 40 ariSTOKratas žydi. Būsimieji mūrininkai virusa augino Egipte,pažeizdami labiausiai 10 amŽinybės ПiLiEtiŠkumo-augimo amžiaus užduotį. Geraširdis sumanė nuodemingus-vergus išgydyti, bet dykumoje matyt juom tapti neįmanoma, apart reptilija.Buvo nužudytas žudikų. Žmogui negresia blogas rezultatas, bet žinomi 10 įsakymų siaubingai iškraipyti. Rezultate, i$Пindėjusi ir kavarna ПiEnu kainistus gausina lai$vai. http://paliokas.blogspot.lt/2016/06/pinda-kavarska.html?m=1