2011-01-25

Paslaptorius

Trečiadienį Šveicarijos Davoso kalnų kurorte prasidėsiančio Pasaulio ekonomikos forumo dalyvių saugumu rūpinsis 5 tūkst. kareivių, praneša agentūra AFP.

41-asis pasaulio ekonomikos forumas vyks sausio 26-30 dienomis. Į jį laukiama atvykstant daugybės politikos ir ekonomikos garsenybių. Forume, be kitų, dalyvaus Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy, Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Ban Ki Moonas.

secretary

late 14c., "person entrusted with secrets," from M.L. secretarius "clerk, notary, confidential officer, confidant," from L. secretum "a secret" (see secret). Meaning "person who keeps records, write letters, etc.," originally for a king, first recorded c.1400. As title of ministers presiding over executive departments of state, it is from 1590s. The word also is used in both French and English to mean "a private desk," sometimes in French form secretaire (1818).

Paslaptorius, jei lietuviškai.

Paslaptorka, jeigu moteriška.

Mūsų paslapties šydu gaubiama Prezidentė irgi sakosi dirbusi sekretore.

Sekretorius ...

turi mokėti pačios prižiūrėti mašinėles ir taisyti smulkius gedimus;

organizuoja lankytojų, interesantų ar svečių priėmimus bei kt.

Sekretoriai turi būti kruopštūs ir lankstūs, nes jiems tenka bendrauti su įvairaus lygio žmonėmis.

Sekretoriai privalo mokėti bendrauti nors viena užsienio kalba.

Generalinis sekretorius, renkamas penkerių metų kadencijai, vadovauja Organizacijos veiklai bei koordinuoja ją. Sekretorius atsako už Europos Tarybos veiklos strateginį planavimą bei biudžeto vykdymą ir vadovauja kasdieniam Organizacijos ir Sekretoriato darbui.

Generalinis sekretorius yra aukščiausio rango Parlamento pareigūnas. Jis vadovauja Generaliniam sekretoriatui, dėl kurio sudėties ir veiklos organizavimo sprendžia Biuras. Generalinis sekretorius atsako už Parlamento administravimą. Jį skiria Biuras pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnį.

Союз нерушимый республик свободных...

Iki J. Stalino išrinkimo (1922), atsakingojo CK sekretoriaus pareigos buvo grynai techninės ir nebuvo vadovaujančios. Tačiau per kelis metus susiklostė praktika, kai atsakingieji sekretoriai vietiniuose komitetuose tapo vadovais.

practice (v.)
early 15c., "to perform repeatedly to acquire skill;" mid-15c., "to perform, to work at, exercise," from O.Fr. practiser "to practice," from M.L. practicare "to do, perform, practice," from L.L. practicus "practical," from Gk. praktikos "practical."

πρακτική


πρα κτική

pasaka

ιστορία


Generalinis sekretorius yra vyriausiasis Jungtinių Tautų administracijos pareigūnas. Jis yra ir diplomatas, ir visuomenės veikėjas, ir tautų taikytojas, t. y. pasaulio bendruomenės akyse Generalinis sekretorius yra Jungtinių Tautų simbolis. Jungtinių Tautų sekretoriaus pareigos yra įvairios kaip ir problemos, kurias sprendžia Jungtinės Tautos. Jų spektras – nuo vadovavimo taikos palaikymo operacijoms iki tarpininkavimo tarptautiniuose konfliktuose.

sekretorius


sekretor|ius, sekretorė dkt.
1. darbuotojas, tvarkantis įstaigos ar asmens reikalų raštus: Teismo sekretorius
2. kas rašo susirinkimo, suvažiavimo protokolą.
3. renkamas organizacijos vadovas.
4. atsakingas įstaigos ar organizacijos einamųjų darbų vedėjas: Mokslinis sekretorius
5. v. zool. didžiulis kuoduotas Afrikos paukštis ilgomis kojomis ir uodega (Sagittarius serpentarius).

Sekretoriniai (lot. Sagittariidae) – paukščių (Aves) šeima, kuriai priklauso vienintelė – rūšis sekretorius (Sagittarius serpentarius).


Turi galingą snapą ir žvitrias akis.

Skleidžia į kranksėjimą ir karksėjimą panašius garsus.

Tai negi giedosi.

Įsijautęs gali sekretus išgiedot...

Komentarų nėra: