2011-02-24

Ekonomikos skaidrumas

Skaidriausios pasaulio ekonomikos yra Šveicarija, JAV, Austrija ir Liuksemburgas - ekspertų vertinimu, jose šešėlinės ekonomikos dalis užima mažiau nei 10 proc. - atitinkamai 8,6, 8,8, 8,9 ir 9,9 procento.

Šveicarija.

JAV
.

Aus
tria.

Liuksemburgas.

Ekonomika skaidri kaip ašara.

Ašara žioplių, kurių biudžeto lėšos pabėga į skaidriosios ekonomikos šalis.

Tai kas.

Tiek ir problemų.

Vakar žioplų šalies valstybinė televizija rodė, kaip smulkiųjų verslininkų asociacijos vadovę, nenorinčią turguje kasos aparatų, gėdino premjero finansų patarėjas, dar neturintis trisdešimties metų, ir Swedbanko vyriausiasis ekonomistas, jau turintis trisdešimt metų.

Чинно и благородно.

Pirmojo darbas yra patarti vyriausybės galvai, o antras patsai yra vyriausias.

Senobės senoliai pagalvotų, kad vyriausybės galva, matyt, suvaikėjo, o antrojo darbovietėj, matyt, žalias jaunimėlis tedirba.

Pirmajam dar senojoj darbovietėj, banke, prieš keletą metų, visai jaunikliui, yra "tekę spręsti ir Lietuvos Vyriausybės finansavimo klausimą" (skaidriai skaidriai - televizija juk tiesiogiai transliavo šio "klausimo sprendimą"), antrajam, kaip didžiausio žiop... Baltijos šalyse banko, kurio šalies centrinis bankas saviškiams, ne žiopliams, išrado neigiamas palūkanas, vyr. ekonomistui irgi labai pritinka rūpintis, kad turgaus bobutės būtų aprūpintos kasos aparatais.

Skaityti PVM įstatymo 28-tą straipsnį jiems nepritinka, dėl suprantamų priežasčių.

O turgun kasos aparatus nešiot pritinka, abiem, mat, šitoj šaly šešėlinę ekonomiką daro turginiai.

O turguj šešėlis neskaidrus būna.

O kaip suktis, jei šešėlį skaidriai daryt valdžia uždraudė?

Jei jau bankai šviečia kaip Saulė, tai šešėlis susidaro, neišvengiamai, ir tie, kas ne žiopliai, kaip matėm, jį skaidriuoju būdu iš žioplių pasiima.

O toj bankų saulės atokaitoj nepasilepinsi, nepasikaitinsi, nes palūkanos tiksi.

O žioplių šaly ir bankų saulė rekordinėm palūkanom blizgina, ir nemokantis cezariuoti ciesorius ją kažikodėl mėgdžioja, neatsilieka.

Tai žioplių šalies gyventojai, likę be jokio šešėlio, tos finansinės kaitros išvarginti, iš paskutiniųjų stengiasi nuo bankų saulės pasislėpti, pasikavoti nuo pinigų bažnyčios kunigų ir jų tarnų, kad ir po kokiu stogeliu.

Tada tasai ciesorius, svarbiausiuoju pinigų bažnyčios kunigo tarnu patapęs, sykiu su dviem minėtais pagalbininkais, tiedu abudu irgi iš tos bažnyčios, traukia juos iš ten arba klaviatūrą siūlo, kasos aparato.

O turginiais tituluojami verslininkai purtosi, nenori to aparato, sako, kad rūpesčių ir be jo per akis.

Galvoja, išsisuks.

Nepavyks...

Siūlau naujausią, praktiškai integruotą į verslininką, aparato modelį.


Čekį žioplių šalies smulkusis verslininkas atsispausdins užpakalinėje kelnių kišenėje.

Verslininkė galės iš po sijono ištraukt ir šypsodama įteikt tą čekį pirkėjui, kaipo ekonominio sandorio skaidrumo įrodymą.

Dabar bus skaidru mūsų šalies ekonomikoj.

Teisybė, visiškai kitaip skaidru, negu skaidriausiose pasaulio ekonomikose.

O kodėl kitaip - savęs pasiklauskim.

Komentarų nėra: