2011-02-27

Po lekcijų

elektorãtas [↗ elektorius], visuma rinkėjų, balsuojančių už kurią nors polit. partiją parlamento, prezidento ar vietos valdžios organų rinkimuose.

- Ar vartotinas žodis „elektoratas“?

- Taip, tai vartotinas žodis, - atsako bankas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų bankas.

Kokios to vartojimo palūkanos?

Pamiršo nurodyt?

Palauksim.

Pasimetęs
tas elektoratas.

election
late 13c., from Anglo-Fr. eleccioun, O.Fr. elecion "choice, election, selection" (12c.), from L. electionem (nom. electio), noun of action from pp. stem of eligere "pick out, select," from ex- "out" (see ex-) + -ligere, comb. form of legere "to choose, read" (see lecture).

Elektoratan, pasirodo, įsiliejam po lekcijų.

Patampam elektoriais.

Lekcijų be lektoriaus nebūna.

Kas tas yr - lektorius?

Kadaise buvo Romos vergas, skaitovas.

Kas dabar yr mūsų lektoriai?

Partijos, taip išeina.

Partija
.

Vėl nemūsiškas, susidėvėjęs žodis.


Žinoma, juk po lekcijų!

party
late 13c., "part, portion, side," from O.Fr. partie "a part, a party" (12c.), lit. "that which is divided," from fem. pp. of partir "to divide" (see part (v.)). Political sense of "side in a contest or dispute" evolved by 1300; meaning "a person" is from mid-15c. Sense of "gathering for social pleasure" is first found 1716, from general sense of persons gathered together (originally for some specific purpose, e.g. dinner party, hunting party). The verb is first attested 1922, from the noun. Related: Partied; partying. Phrase the party is over is from 1937; party line is first recorded 1834 in the sense of "policy adopted by a political party," 1893 in the sense of "telephone line shared by two or more subscribers." Party pooper is from 1951, Amer.Eng

Ta, kuri yra padalyta.

Tauta.

Skaldyk
ir valdyk.

Elektoratas ar tauta?

P.S. Elekcijoj dalyvavau, kaipo elektorius.

Gavau balsavimo lapą, o į kabinas - gal dvidešimties žmonių eilė. Paprašiau tą lapą man davusios malonios moters tušinuko, jau žymėsiu savo pasirinkimą, pasidėjęs lapą ant stalo, o ji sako:

- Čia negalima - dar kas pagalvos, kad aš patariu, ką žymėti.

Nusijuokęs nueinu, pasidedu lapą ant urnos - kita moteris prieina:

- Negalima čia - dar ką padarysit!

- O ant pianino galima? - klausiu apsidairęs.

Pabalsavau ant pianino, įmečiau popierių urnon, o, kai praeidamas atsisveikinau su nuo urnos mane nuvijusia rinkimų organizatore, ji žiūrėjo į mane lyg būčiau rinkimų teroristas.

Gal tikrai būtinai reikėjo eit kabinon?

Prisiminiau rinkimus sovietmečiu, tada irgi būdavo kabina, tik jon nieks neidavo - kandidatas tai vienas lape įrašytas. Užėjau sykį ton kabinon ir užuolaidą užtraukiau. Kai išėjau, irgi susilaukiau tokių žvilgsnių, lyg būčiau kosmonautas. Teroristų tada nebuvo, o kosmonautų pasitaikydavo.

Komentarų nėra: