2011-06-22

Princas ir elgeta

Turtingiausia ES šalis - Liuksemburgas, tarp neturtingiausių - Lietuva, Latvija ir Lenkija.

Didžioji Liuksemburgo kunigaikštystė yra turtingiausia Europos Sąjungos šalis pagal BVP vidutiniškai vienam gyventojui. Tokius duomenis savo ataskaitoje pateikia Europos statistikos agentūra „Eurostat“.

Tyrėjų nuomone, Liuksemburgo turtingumą galima paaiškinti dideliu darbo migrantų iš kaimyninių Prancūzijos, Vokietijos ir Belgijos skaičiumi. Jie negyvena kunigaikštystėje, bet joje dirba ir papildo jos iždą mokesčiais.

Geras.

Mielieji darbo migrantai iš Prancūzijos, Vokietijos ir Belgijos!

Atvažiuokit pas mus padirbėti ir papildyti Lietuvos iždą mokesčiais!

Dar ko!

Mažos pilies vardu pavadintoje Didžiojoje kunigaikštystėje apsukruoliai gyvena.

Gal net nė kiek ne mažiau apsukrūs, negu JAV, Šveicarijoj, Lichtenšteine ar Maltoj?

Toj pačioj, iš kur dosnusis Ordinas.

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos čia nėra.

Mes kitkuo užsiėmę...


Princas ir elgeta.

Apsikeičia vietom.

Komentarų nėra: