2012-01-17

Bardzo nie bardzo

Lombardija (itališkai Lombardia) – regionas šiaurės Italijoje, tarp Alpių ir Po slėnio.

Krašto sostinė – Milanas.

Какие милочки!

II a. pr. m. e. žemes užkariavo romėnai ir įkūrė Cizalpinės Galijos provinciją. V-VII a. provinciją puldinėjo ostgotai, Bizantija, langobardai. Būtent iš jų pavadinimo kilo ir dabartinis regiono pavadinimas. Langobardai (dar vadinami ir lombardais) kalbėjo germanų kalba.

Vėl galai, tautiečiai.

- Ratavok, kuningai! - šaukėsi senoviškai germaniškai.

Nuo Lombardijos pavadinimo istoriškai yra kilęs visiems žinomas terminas "lombardas" - įmonė, skolinanti pinigus (nes pirmieji lombardiniai kreditai dar viduramžiais paplito iš Lombardijos, kur pirkliaiužstatą skolindavo pinigus).

Viskas nutiko todėl, kad Winnili buvo jauni ir narsūs, tad atsisakė mokėti duoklę.

Bruzdėjo bardzo.

Ród dawny Borzdobohatych.

Nagi iš tų, barzdočių, kur dūmojo, genties jie buvo.

Borzi buvo.

Ne tik duoklės nemokėjo, dar ir savo biznį išsuko.

Langobardinį.

Italijoj.

Emigravo, ką darysi.

Bardzo dobrze.

Maždaug XV a. išeiviai iš Lombardijos (vadinami lombardais) Prancūzijoje pradėjo steigti su bankais konkuruojančias skolinimo įstaigas, kurias vietos gyventojai praminė "lombardo namais" (prancūziškai "maison de lombard"), kol ilgainiui pavadinimas sutrumpintas iki "lombardo".

Betgi kiti sako, kad šitoks biznelis dar už Bizantiją senesnis.

Tai kodėl senaisiais vardais jo nevadina?

O bardai - iš kur?

Iš galų, būk tai, lyg tyčia.

Suprasi...

A Londra, tuttora, la via dove avevano sede tali banchieri prende nome di Lombard street e in vari paesi si designa tuttora lombard l'operazione di anticipazione su titoli di credito e tasso lombard il relativo tasso applicato.

Oho.

Как и Уолл-стрит в Нью-Йорке, Ломбард-стрит является символом, олицетворяющим деловую жизнь города и страны.

The practice of Lombard credit is still commonly used in central banking, where central banks lend against marketable securities, such as government bonds

Perkeltume ir mes savo Lietuvos banką, būtų pigiau, daug pigiau - bet kad nėra kur...

Nėr tradicijos.

Bruzdesni Langobardijon kadais iškūrė, kiti sukilimuos pražuvo, kas liko - bardais svajotojais patapo, dar kiti - tik bardakus temoka daryt...

Žiūrim ką turim.

Lombardas Swedbank.

Lombardas Lombas.

Tas pats.

The Mosaic Law struck at the root of pawnbroking as a profitable business, since it forbade the taking of interest from a poor borrower, while no Jew was to pay another for timely accommodation. And it is curious to reflect that, although the Jew was the almost universal usurer and money-lender upon security of the Middle Ages, it is now very rare in Great Britain to find a Jewish pawnbroker.

Gal Londros Lombard stryte rasit kokį?

Ne viduraamžiai gi, kad lombarde sėdėtų, o ir anglikonai popiežiaus parėdymų senai nebeklauso.

Ne popiežiaus Leono I-jo dabar laikai.

Jo pontifikato metu žlungančią Vakarų Romos imperiją siaubė barbarai, todėl Leonas I reiškėsi ne tik kaip Bažnyčios, bet ir kaip valstybės vadovas – 452 m. derėjosi su hunų, 455 m. – su vandalų vadais, kad šie nežudytų žmonių ir nedegintų Romos.

Besiderėdamas su tais niekadėjais, geriesiems palūkininkams uždraudė lupikauti, kažkodėl.

Kas tiems geradariams beliko daryti?

Patapo jie lombardininkais...

Kiekvienam laikui - savo metodai.

Идею залога имущества продвигала церковь, что было связано с желанием обеспечить для бедняков возможность получения денежных ссуд.

Bažnyčia, matyt, nusprendė, kad Jėzus pasikarščiavo mainikautojus iš šventyklos išvydamas.

Saint Nicholas is the patron saint of pawnbrokers.

Va kaip.

Vą ką Santa Klausas myli.

Ir yra už ką.

Ką be lombardo darytum nusivylęs moterimis?

В XIX появляются так называемые «обувные ломбарды», куда рабочие сдавали свои выходные ботинки в понедельник (на неделе они все равно не нужны), а в пятницу, получив недельное жалование, выкупали ботинки и шли на танцы.

Bardzo dobrze.

Labai patogu.

Dantys kasdien irgi nereikalingi - putrą galima ir be jų srėbti; o kai labai norisi - gali pasirodyti ir visam gražume.

Jei, žinoma, tuos dantis išsipirksi: процентные ставки в таких ломбардах, фактически являются заградительными, снижая вероятность выкупа обратно владельцем сданной вещи.

Kažkur girdėta.

Pawnshop, hockshop.

pawn (1)
"something left as security," late 15c. (mid-12c. as Anglo-L. pandum), from O.Fr. pan, pant "pledge, security," also "booty, plunder," perhaps from Frank. (cf. O.H.G. pfant, Ger. Pfand, M.Du. pant, O.Fris. pand "pledge"), from W.Gmc. *panda, of unknown origin. The O.Fr. word is identical to pan "cloth, piece of cloth," from L. pannem (nom. pannus) "piece of cloth," and some feel this is the source of both the O.Fr. and W.Gmc. words (perhaps on the notion of cloth used as a medium of exchange).

pawn (2)
"lowly chess piece," late 14c., from Anglo-Fr. poun, O.Fr. peon, earlier pehon, from M.L. pedonem "foot soldier," from L.L. pedonem (nom. pedo) "one going on foot," from L. pes (gen. pedis) "foot" (see foot). The chess sense was in Old French by 13c. Figurative use, of persons, is from 1580s.

Šit kodėl Swedbank ne lombardu save vadina...

Ne lygis...

O gal todėl, kad neįsileido jo į Lombard Street Landynėj?

Gal švedbankininkų protėviai senoviškai germaniškai nemokėjo, kaip Rotšildo?

hock (n.3)
"pawn, debt," first recorded 1859 in Amer.Eng. as in hock, which meant both "in debt" and "in prison," from Du. hok "jail, pen, doghouse, hutch, hovel."

Oj niedobrze panowie, niedobrze...

A może dobrze?


В настоящее время многие крупнейшие банки и другие финансовые институты переехали в новую деловую часть Лондона — на Собачий остров, в район старых верфей и доков Кэнэри-Уорф в восточной части Лондона.

Cобаке под хвост?

Почему собака виляет хвостом?
Потому что она умнее хвоста.
Если бы хвост был умнее, то он вилял бы собакой.

Oна умнее хвоста.

O mes...

4 komentarai:

Vienuolis rašė...

busy — Still pronounced as in M.E., but for some unclear reason the spelling shifted to -u- in 15c.

Žodis Bizantija, klaidingai vartojamas Romos imperijai vadinti, yra kilęs iš trakų kunigaikščio Byzanto, kurio valsčiaus pilies (gr. poliaus) vietoje išsiplėtė miestas, į kurį imperatorius Konstantinas perkėlė Romos sostinę. Įdomu, kad ir lietuvių kalboje nežinau pavardės Byzas ar Bizas, bet gerai žinau Buzą — antai šiuo metu Birštone laidojamas Lietuvos partizanas, politinis kalinys, LKB „Kronikos“ daugintojas ir platintojas, Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiaus žymūnas Povilas Buzas.

Vienuolis rašė...

Langobardai — lankų bartai

Eugenijus Paliokas rašė...

Dėkui, paprovokuot ir stengiaus; įdomu - klaidingai ar klaidinančiai žodis Bizantija vartojamas?

Gal labiausiai jis pravertė maskoliams, kai jiems prireikė "nepriklausomų šaknų" senovėje?

Nemažiau įdomu anglakalbių busy [biz-ee], anot www.etymonline.com nežinia iš kur atsiradęs. Iš čia ir jų business, dabartinis mūsiškas biznis.

www.lkz.lt įdomiai pasakoja:

biznė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. skursti, nusigyventi: Biznė́jo biznė́jo žmogus, pakol visai į nieką nuejo Trgn.
nubiznė́ti intr. nuskursti, nusigyventi: Anas dėl šitos niekės da nenubiznės Trgn.
subiznė́ti intr. sutrumpėti: Uodegos išsišėrė, regis, kad visai subiznė́jo Ds.

biznẽlis sm. (2)
1. žr. biznelė: Su bizneliù jau šalta, apsivilk kailiniais Užp.
2. šiaip trumpas daiktas: Imk biznẽlį (sudilusį peilį) ir skusk bulves Sv.

biznénti, -ẽna, -ẽno intr. ristele bėgti, biznoti: Koks jo bėgimas, biznẽna sau povaliukais! Alk.
atbiznénti intr. Gs mažais žingsneliais atbėgti.
nubiznénti intr. ristele nubėgti, nubiznoti: Antanėlis paskui šunį į laukus nubiznẽno Plv.

Orumo mažai.

bìznas, -à adj. (4)
1. Ds be uodegos; su trumpa uodega: Šitas arklys labai bìznas Antz. Kalė biznà, bet šuniukai ne visi biznì Smn. Čiupk bìznąją vištą! Sv. Bìznas, negali nuo musių apsiginti Rgvl.
2. trumpas, striukas: Tavo bìznas botagas, nusivyk ilgesnį Kkl. Širma kumelytė, biznà uodegytė Mlt. Staltiesė biznà Drs. Paltas išaugtinis, biznas Dgl. Švarkas su biznõm rankovėm Vdn.

biznaĩ adv.: Biznaĩ malkas pjaunate Vdn.
3. prk. kuris stokoja ko, neturtingas, nusigyvenęs: Retas girtuoklis nebìznas PnmA.
bìzna n.: Šiemet mums šieno bìzna buvo Auk.
4. plikas: Nors tu to vaiko bìzno nelaikyk Kč.

O ką biznam daryti? Verstis reikia, ir persiverst, ir suvisam išsiverst tenka.

Kaip tik į komentuojamo rašinio temą - biznais patapom, bankais dabar vadinamuose lombarduose turtą, ateitį, o kai kurie ir dūšią užstatę.

O čia jau, matyt, mūsiškųjų laikų pranašystė:

bìzna n.: Bus bìzna (bloga), kai reikės skolas mokėt Žl.

Eugenijus Paliokas rašė...

Stanislows Augusts isz loskos Diewa yr walos Gimini Lanku, Karalis, Didelis Kuningayksztis Lietuwos, Russios, Prussios, Mazowieskis, Žamayčios, Kijowos, Wolynios, Podolskis, Inflantskis, Smolenskis, Siewerskis, Czerniechowskis, draugie su Stonays Susikonfederawotos liczbo atropo, Lanku Gimina abznoczydamie.

Pirmas pirmosios Europoje Ketverių metų Seimo 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos lietuviškojo teksto sakinys, žr. http://www.mdl.lt/wp-content/upload/faksimile_transkribcija.pdf

Lankų bartai, taip išeitų, tūkstančiu metų senesni.

Dar bus mūsiškai šnekėję.

Dabartinės Rzeczpospolitos Polskos herbe - prūsiškas eris, baltas.