2012-04-19

From *syn-imu

seĩmas (l. sejm) sm. (4) DŽ, NdŽ, (2) DP265, NdŽ, Slnt, Grl; Q316, CII292, R, MŽ, N, K, Rtr
1. istor. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žečpospolitos aukščiausiasis įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas, veikęs XVI–XVIII a.; taip pat jo suvažiavimas: Dėl dažno veto teisės naudojimo seimai negalėjo nieko nutarti MLTEI116. Didžturčiai, norėdamys jus nu pilių atskiesti, padėjo įstatymą seime metūse 1677 S.Dauk. ^ Ginčijasi kaip seime KrvP(Jnš). Meluoja kaip seime nuvažiavęs LTR(Mrs). Seimo ponai varnas gaudo PPr84. Kai seimas susėda, visus pinigus suėda TŽV598.
2. parlamentas: Rinkimai į seĩmą DŽ1. Seĩmo narys, atstovas DŽ1. Liaudies seimas – aukščiausiasis Lietuvos valstybinės valdžios organas, veikęs 1940.VII.21 – VIII.25 MLTEII345.
3. DP186 susirinkimas, suėjimas: Tenai bus seimas surinktas DP15. | Visokioj nelaimėj paukščiai, žvėrys seimą darė BsO239. ║ gandrų susibūrimas prieš išskrendant: Pulkų pulkai ilgakojų susirenka į plačiąsias pievas. Šį sąskrydį nuo seno žmonės gandrų seimais vadino sp.
4. žr. seimelis 1: Čia jie iš viso paviečio suėjimus, arba seimus, laikė A1884,1.
5. prk. protas, išmintis: Visu savo seimù pasirodė Lnk.
◊ seĩmą (seimùs) nèšti
1. tartis susirinkus, posėdžiauti: Anie seĩmą neša kaip gandrai, katrą pakarti, kurs poros netur J. Kunigai seimą nešė [, suvažiavę į atlaidus] Lk.
2. būriuotis, pulkuoti: Gandrai seimùs nẽša: ruduo atejo Kv.

l. sejm

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žečpospolitos aukščiausiasis įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas

Veikęs XVI–XVIII a.

Galima pamanyt, kad tuo metu nuo tos Žečpospolitos atsiskyrę buvom.

Seimo vardą būk tai iš lenkų paėmėm.

Kur tarėmės iki XVI a.?

Iš kur tas "sejm", kurį net braliukai, irgi iš lenkų, matyt, gavo?

The word sejm and sejmik are derived from old Czech sejmovat, which means "to bring together" or "to summon".

Ir polkas šokti čechai išmokino.

Bus mums Prahon važinėt!

sejm
congress of the Polish republic, 1690s, from Pol. sejm "assembly," from *syn-imu, lit. "a taking together."

syn-
prefix meaning "together with," from Gk. syn "with, together with," of unknown origin.

Panašu į syn-agogos.

imu - unknown in English nor in Polish.

Kas gi tas "imu"?

Koks nors šiuolaikinio žinių pasaulio pasaulėnas maždaug taip ir išsiaiškintų.


Suėmė.

Kartu ėmė, nes po vieną nepakeltų.

СЕЙМ м. (суи́м, суем, соймать) собор светский, гражданский, земский; собранье чинов или выборных от всего государства. Се́ймовый, сеймный, к сейму относящ. Толк, что на польском сейме.

Sejm [seym].
< Polish: assembly < Slavic *sŭjĭmŭ equivalent to *sŭ- with, together + -jĭmŭ, noun derivative of jĭm- v. base meaning “take,” akin to Latin emere to take, buy ( compare consume, redeem).

Jamam!

O ką mūsų senoliai sako?

seimáuti, -áuja, -ãvo; rš žr. seimuoti 1.

seimúoti, -úoja, -ãvo intr. DŽ; LL222
1. spręsti valstybinius reikalus seime: Bajorai seimavo, balsavo rš. Seimas seimuodavo A.Janul.
2. susirinkus tartis, ginčytis: Jie tenai tiktai gėrė ir seimavo rš. Bajorų kariuomenė daugiau mėgo seimuoti ir linksmintis negu kariauti rš. | Susirinko vieną kartą žvirbliai seimuoti ir kadgi pradės ergeliuoti apie savo prasimaitinimą Vaižg.

Nenuostabu, kad triukšmavo.

Seimas gi - balsavo!

×seimavóti, -ója, -ójo (l. sejmować)
1. RtŽ žr. seimuoti 2: Trečią jau dieną seimavojame, o tiek dar darbo prieš akis Žem. Vyrai pradėjo tarp savęs seimavoti rš. | refl.: Mandročiai, suėję prie karaliaus, mislijo i seimavójos ilgą valandą BM254(Grz).
2. tr. Ms skaičiuoti.
×išseimavóti tr. suskaičiuoti: Išseimavók, kiek išeina už kiaušinius Krtn.
×suseimavóti tr. suskaičiuoti: Suseimavók, kiek čia reiks mokėti Ms.

The word "Seimas" comes from a Lithuanian word Sueiga, suėjimas, which means "gathering" or "meeting".

?

Kas gi sueidavo suėjiman?

The Lithuanian Council of Lords.

Lietuviškas Lordas - simply Ponas.

Ponų tarybą sudarė nuo 35 iki 50 nuolatinių narių, žymiausių bajorų didikų giminių atstovų, savo pareigas paprastai ėjusių iki mirties. Pagal pareigas į ją būtinai įeidavo Vilniaus ir Trakų vaivados bei kaštelionai, Žemaitijos seniūnas, Lietuvos didysis etmonas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris. Jie sudarė Slaptąją tarybą, kuri faktiškai ir spręsdavo visus valstybės klausimus.

1492 m. Didysis kunigaikštis Aleksandras (1492–1506 m.) savo privilegija įteisino Ponų tarybos teises ir funkcijas – Didysis Kunigaikštis įsipareigojo nespręsti valstybės, ypač užsienio reikalų, neleisti naujų įstatymų be Ponų tarybos, derinti su ja valstybės pareigūnų skyrimą, iš bajorų atstovų buvo sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas.

Tai kas tas Seimas - Suėjimas ar Suėmimas?

Komentarų nėra: