2012-06-14

Lietuvos imperija

Imperatorius (lot. imperator) - valstybės valdovo titulas. Feodalinėje hierarchijoje jis yra laikomas aukštesniu už karalių, ir tai yra aukščiausias įmanomas titulas. Imperatoriai valdė valstybes, vadinamas imperijas.

Lietuvos teritorijoje pagal Viduramžių sampratą Vytauto laikų Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo klasikinė imperija, o jos valdovas didysis kunigaikštis Vytautas atitinka imperatoriaus apibrėžimo kriterijus.

Senai tai buvo.

O kaip dabar?

Dabar gi Lietuvoj elekcijos viską lemia.

Už tai, kad būtų priimtas nutarimas dėl naujos sudėties VRK, antradienį slaptame balsavime pasisakė 50 Seimo narių, prieš buvo 41, susilaikė 18 parlamentarų.
Salėje paskelbus balsavimo rezultatus apsižiūrėta, kad išduotų biuletenių skaičius nesutampa su balsavimo rezultatais, tad balsų skaičiavimo komisija nusprendė balsus perskaičiuoti.
Tuo metu Seimo pirmininkė Irena Degutienė sako, kad dėl šio balsavimo kreipsis į Etikos ir procedūrų komisiją, ar nebuvo pažeistas įstatymas ir kokių veiksmų toliau imtis. Jos vertinimu, dėl šio nutarimo priėmimo Seimas turėjo balsuoti imperatyviai.

Komisijai pastaruosius 18 metų kelias kadencijas iš eilės vadovauja Z.Vaigauskas.

- Klausimų yra?

- Kas yra imperatyvas?

Imperative.

- Kodėl Seimo pirmininkės Irenos Degutienės "vertinimu dėl šio nutarimo priėmimo Seimas turėjo balsuoti imperatyviai"?

- Ėėėė....

Imperija.

Imperatorius.Seimo pirmininkė Irena Degutienė tvirtino susidariusi įspūdį, kad dauguma parlamentarų nori, jog Z.Vaigauskas liktų vadovauti VRK.

Susidarė įspūdį...

Kadaise, sovietmečiu, valdžios argumentacija buvo svaresnė.

Pamiršot?

Есть мнение.

O dabar - susidarė įspūdį ir .... todėl mūsų demokratiškai rinktas Seimas tą, kuris skaičiuoja mūsų balsus, mums (sau?) demokratiškai rinkosi iš vieno ir jau 18 metų vis to paties kandiimperatodatoriaus ir sėkmingai išsirinko.

Režisieriai, kaip ir dera, imperatyviai rinktinojo rinkimų datą l. įtemptame Seimo tvarkaraštyje parežisavo.

Komentarų nėra: