2013-01-28

Drang nach Osten

Pažiūrėkit, kas tikrieji žydų žudikai.

Atkreipkit dėmesį į simbolių paaiškinimus lentelėje viršuje kairėje.

Pavyzdžiui, šalia Stutthof esantis juodas kvadratėlis reiškia:
Concentration camp*

Includes labor-, prison- & transit camps.

Ghetto.

The term was originally used in Venice to describe the part of a city to which Jews were restricted.

Pažiūrėkit, kas yra mūsų Vilnius ir Kaunas.

Palyginkit Europos Vakarus su Rytais.

Tai kur fašistai?

Vyresnieji, kaip manot, ką apie tai galvoja jaunimėlis, anų laikų nemenantis, o žinias gaunantis iš Gūglės?

Govern + ment.

Jei visa tai išrodo nerimtai, palyginkit antrąjį žodį su pirmuoju.

Čia pažiūrėkit.

Tie raudoni čia išrodo nekaltai.

Paklausykit žinovų.

Rusijoj nėr demokratijos, užtat daug ko kito yra.

Einstein.

Komentarų nėra: