2013-05-04

Lenkijos įkūrimas


Dagome iudexincipit pochodzącego z końca X wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I, darowującego państwo, nazwane w dokumencie „państwem gnieźnieńskim”, w opiekę Stolicy Apostolskiej. Dokument, na którym oparł się kopista sporządzony został prawdopodobnie w kancelarii wystawcy w Gnieźnie (możliwe jest również, że powstał w Quedlinburgu* lub w Rzymie) około 991 roku.

*Kvedlinburgas, istorinės tiesos šaltinis... 

W tym dokumencie, spisanym po łacinie, Mieszko oddaje swoje państwo pod papieską opiekę


Dagome iudex is one of the earliest historical documents relating to Poland. Poland is not mentioned by name, but reference is made to Dagome and Ote (Mieszko I and his wife, Oda von Haldensleben) and their sons in 991, placing their land (called "Schinesghe") under the protection of the Apostolic See

The Dagome iudex is of capital importance for Polish history in giving a general description of the future Polish state in that period.

It, however, leaves unanswered many questions.

1. First, it does not explain why Mieszko I placed his state under the protection of the Pope.

2. Also, it is unclear why the document does not mention Mieszko's eldest son, Bolesław I the Brave.
Mentioned instead are his sons by his second wife, Oda.

3. No mention is made of the third son from that marriage, Świętopełk, either."

4. Finally, Mieszko I is not referred to as "Dagome" in any other document.

Historians suppose that Bolesław's absence from the document might be explained by an old Slavic custom whereby children received their inheritance as soon as they reached the age of majority. Thus Bolesław the Brave might have received Kraków as his part of his father's legacy before the Dagome iudex had been written.

Man regis, kitaip buvo.

Šventoji Roma "užvažiavo" ant Meškos, ir anam teko rinktis - arba, arba.

Tai jis ir pasirinko Dagome Judex, įkūrė Lenkiją, Didžiąją, su antra žmona.

Atsidavė Romos apiekai: Mieszko oddaje swoje państwo pod papieską opiekę.

×apiekà (brus. aпeкa, l. opieka) sf. (2) Mžk globa: Čia pas jus šitas vaikas būna visai be apiẽkos Lš. Aš tus kailinius pasiimsiu į savo apiẽką Up.

Oddaje tak oddaje.

Bet nepamiršo ir saviškių, kurie nenusilenkė atėjūnams iš pietų, todėl šitą Dagome iudex slėpdavo stalčiun, jei tik galėdavo.

Kaip ir Mindaugas.

Kam norisi vasalu būt?

P.S. Kiek įvykių šiom dienom!

Darbo šventė nedirbant.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Jau vienuoliktą kartą!

Pergalės Europoje diena.

Kam Pergalės, o kam Europos diena.

Europos taryba šią, Europos dienos, šventę švenčia gegužės 5 d., o Europos Sąjunga gegužės 9 d.

O!

Tai turim progą Europos dieną dusyk atšvęst!

O mūsų Prezidentė Gegužės 9-ją šitokį medalį gaus!

O dar gegužinės, kurių nebedarom, kažkodėl.

Reiktų surengt.

... wierność i przywiązanie do litewskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach!

Komentarų nėra: