2013-05-07

Nekaralius vedė Karalių

Kartą gyveno du karaliai...

Ne apie tai.

Darželiuose – pasaka ... kurioje du princai įsimyli vienas kitą, susituokia ir tampa Karaliumi ir Karaliumi

Irgi ne tas, bet jau arčiau. 

Nekaralius vedė Karalių ir tapo Karaliumi.

Kaip patinka?

Tai pasiklausykim anų, mums didžiai svarbių, laikų prieaušrio istorinės pasakos.

1385 m. Jogaila pasirašė Krėvos uniją, kuria įsipareigojo priimti krikščionybę, ir, vedęs Jadvygą bei tapęs Lenkijos karaliumi, prijungti Lietuvą prie Lenkijos. 1386 m. vasario 18 d. Krokuvoje susituokė su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jogaila. Jogaila buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi, tačiau Jadvyga išlaikė savo karališkas teises.

Realios valdžios Jadvyga, tikriausiai, turėjo mažai, tačiau ji aktyviai dalyvavo karalystės politiniame, diplomatiniame, kultūriniame gyvenime.

Tikriausiai...

Kokias teises išlaikė Jadvyga,  vokiškai ji vadinama Hedwig, vengriškai – Hedvig, lotyniškai – Hedvigis?

 Turėkim kantrybės perskaityti.

Iki 1370 m. Lenkiją valdė Piastų dinastija. Jos paskutinis karalius nepaliko sūnaus, o vaikaičiai buvo laikomi netinkamais arba per jaunais. Todėl jis nusprendė, kad sostą paveldės jo sesuo Elžbieta ir jos sūnus (Liudvikas I, Vengrija). Liudvikas buvo paskelbtas karaliumi, o Elžbieta praktiškai valdė iki savo mirties 1380 m.

1382 m. mirus Liudvikui, Vengrijos ir Lenkijos sostą turėjo paveldėti jo vyriausia duktė, 12 metų Marija (regentė buvo motina). Tačiau prieš 14-metį Marijos sužadėtinį, vėlesnįjį Šventosios Romos imperijos imperatorių Zigmantą Liuksemburgietį, kilo didelis Mažosios Lenkijos (kurios dar nebuvo) magnatų pasipriešinimas, jie nenorėjo išsaugoti asmeninės unijos (gal todėl lietuviškas puslapis neegzistuoja?) su Vengrija ar pripažinti Marijos sužadėtinio regentu. Todėl naująja monarche buvo išrinkta Marijos jaunesnioji sesuo devynmetė Jadvyga, o Marija tapo Vengrijos karaliene.

 Po dvejų metų derybų su Jadvygos motina ir pilietinio karo vienuolikmetė Jadvyga pagaliau atvyko į Krokuvą ir 1384 m. buvo karūnuota Lenkijos karaliumi (Hedvig Rex Poloniæ, o ne Hedvig Regina Poloniæ).

Vyriškas titulas reiškė, kad ji buvo savarankiška monarchė, o ne monarcho sutuoktinė.

O vat lenkai nerašo, kad Jadvyga - Karalius.

O unijomis Lenkija mažiausiai aštuoniskart ženota sako buvusi.

Kur jau ten Lietuvai - vienąsyk tiktais...

Queens regnant being relatively uncommon in Europe at the time, Jadwiga was officially crowned a king.

Hedvig Rex Poloniæ

Hedwigs offizieller Titel war, wie auch der von Anna Jagiellonica, tatsächlich Król Jadwiga (lat. Hedvigis Dei Gracia Rex Poloniae), das heißt König Hedwig, da sie im eigenen Recht Herrscherin des Königreichs war

... das heißt König Hedwig ...

König Hedwig


1386 m. vasario 15 d. Krokuvoje Jogaila buvo pakrikštytas Vladislovo vardu ir. pats būdamas 39 m. amžiaus, vedė 12 m. amžiaus Jadvygą.

1386 m. kovo 4 d. Jogaila Krokuvoje buvo karūnuotas ir su Jadvyga tapo lygiateisiu Lenkijos valdovu.

1387 m. pradėjo Lietuvos krikštą.
 
1399 m. birželio 22 d. Jadvyga pagimdė dukterį Elžbietą Bonifaciją, tačiau po mėnesio ir ji, ir kūdikis mirė. Abi buvo palaidotos Vavelio katedroje.

Po Jadvygos ir jos naujagimės dukters mirties 1399 m. Jogaila išliko Lenkijos valdovu dar 35 metus. Jogailos priešininkai Lenkijoje tvirtino, kad po Jadvygos mirties Jogaila neteko teisių į sostą, tačiau tiesioginių jos palikuonių nebuvo, o visi kiti pretendentai tebuvo tolimi Piastų giminės. Po Jadvygos mirties Jogaila vedė dar kelis kartus – Oną (Celjės graifaitė), Elžbietą Granovską, Sofiją Alšėniškę. Paveldėtojai Jogailai gimė tik iš ketvirtos santuokos su Sofija, kilusia iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o ne Lenkijos, dėl to Jogaila už sūnų pripažinimą paveldėtojais gavo padaryti nuolaidų Lenkijos didikams.

1997 m. paskelbta šventąja, laikoma karalienių ir suvienytos Europos patrone.

Mes apie tai žinom, bet kiti - ne.

Net lenkai nežino:

Święta Jadwiga jest patronką Polaków i apostołką Litwy.

Komentarų nėra: