2013-06-17

Propinacija


propinacija - (lot. propinatio – tostas), išimtinė feodalo teisė gaminti ir pardavinėti svaigalus savo valdose.

Kultūra!

Feodalas (lot. feudum, 'feodas') – feodo valdytojas, senjoras ar dvarininkas. Bendrąja prasme – aristokratijos, privilegijuotosios visuomenės atstovas.

Ach, bendrąja prasme...

Propination laws were a privilege granted to Polish szlachta that gave landowners a monopoly over profits from alcohol drank by peasants they owned. In many cases, profits from propination exceeded those from agricultural production or other sources.

These laws usually included:

peasants were not allowed to purchase any alcohol not produced in their owner's distillery
alternatively, they could be allowed to brew their own drinks but had to pay a fee according to the amount produced
peasants had to buy at least a given quota of vodka or okovita. Those who didn't comply had the remaining amount dumped in front of their houses and had to pay the costs.

These laws first appeared in the 16th and were widespread by the 17th century. They lasted until 1845 (Prussian partition), 1889 (Galicia) and 1898 (Russian Partition).

Propination was the main cause for massive alcoholism in Poland; also, because taverns in rural region were leased nearly exclusively by Jews who took part in enforcing these privileges (being banned from most other occupations), it was also a major reason for anti-semitism among peasants.

... skaitome apie Abiejų Tautų Respubliką, sunaikintą per bajorų vaidus ir girtuoklystę.


Jei neįskaitot užrašo, čia įskaitysit ir klebono propinacijos teisę patirsit.

Dėkui Vladui už nuotrauką.

Karaliui Aleksandrui - už božnicą ir karčemą.

Klebonui - Spiritus Sanctus.

Jiems abiems, darbdaviams geradariams - už baudžiauninkų pareigas, minimaliai apmokamas, suprantama.

Gal kas nors ir už lizingą padėkavos.

čia bepridursi.

Jei būtų klebonas...

Bažnyčios gi turtus dėkingos už blaivybės pamokas avelės suaukavo, ypač avinėliai.

Kyrie eleison!

4 komentarai:

audrius rašė...

Kaip tik pasidalinau šiuo nukultūrėjimo paminklu kultui grobti, tai linksmesnę natą pridėsiu prie šito antkapio žemaičių lietuvai, kuri dar neto šioj žemėj matė ir laimingai gyvena.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1amieji_instrumentai

https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/1017225_592109950829563_1261755640_n.jpg

Lietos taurės
Lietuvanoja tautorikija tora tauta tara per kūną.. Lietuviu tautos mušikos tauragalės mūšiui, mūšyje, moščnoje, mašynoj ir tt iš ko kilo žodžiai MUZIKA, MAŠINA, ŠYNOS, MIŠELIN IR KITI KULTŪROS ATGARSIAI, NES KULTŪRA KILO IŠ ŽODŽIO KULTI + TURĖTI, TŪRĮ, KURĮ KULDAMAS KURI, VERTI MENU IŠ MINTIES KŪRINIUOSE. Tokia tai ta žemaičių lietuvos kultūrinė taros turos tauri Lituania tavtarias sargamataterijos...

Muzikinis kultūrinis mašininis raktas mušant tam tikrais tonais atrakino zamoka užmokos,-ymo vartų arkos:)
Nugriuvo visas zamkas zamknientas su visu soboru ir kultūra, muza, tonos kūrinių užgrobtų išsiveržė laisvėn, štai nuotrupos:
Audrius Kovas Toli tonas dolyje dalią keičia, bet iš arti visur tas pats bumčikas... Pas mus kelmas ar litųtaurės, ar dar koks barškals, a kitam svieto gale jau kitokius bugnus muša, bumkinus-pupkinus duoda barti dudon su du bitu, kap palei dubičius ar per dukulius dupcenavoj...

Puikūs tonai dolia art'ui:) :

Tolkalbis

1 Vote RAGELIS

4 Votes Kalbyklė

1 Vote Tolryšis

1 Vote Kalbeklis

Audrius Kovas Tolitonas Tolibangis Toligauda Tolryšis Tolryša Tolimo ryšio prie monė Tolimonė Vardalis Dolimonė Tolgoda Tolgodė Tolmenas

Eglė: toli-tonas tonas ne lietuviškas žodis

Audrius Kovas Tonas Donas Dona Dugna Danga Kelma Dengi Oda Anto kelmo Dudos Tutos Anto Dono galo Tūno Tuk tuk tonas bugno bangos Dun dun da Tun Tun Ton ton Bum bum Tikton skuron Tuno tonas suvara baradara Ton ton Naton Tona galios banga jeina jėga Tona mata galia runka A jei mažai galios tai Tvok su paGalia Gausi decibelų Tonų banga galų lunkąs Ton ton skulon Bir bir runku Tik tuk tik tak švelniai kuliu...

Ant svieta visi žodžiai lietuviški bo kiekvienas tonelis šnaresėlis bangom gama ta visa tos gamtod yra pa lietas, lietas, nulietas, surištas

Vundenėlio neužteks visus žodžius palieti iš lietaukos, kaip ir viso svieto kraujo auka nenutildysi žemaičių lietuvos kalbos, o jei maišys kas, tai pats pamiš ir pamirs, bo tokia gama ta gamtos, kurios gama gyvata gyvenimo tekmėje ir sietuose vena, o trumpiau tiesiog gy vena.

kelmą kulti, guiti, bo jis kaltas, o gal kultas kulimui kulto ir kultūros...?:)

stump guilty - „Google“ paieška google.com

Kaltės kultas labai labai kulpa xalupas kalymon jei kalymo per kalėdas nemoka ar ant kaladės kalvą-galvą dėk, bo kaltas ir aukalavon auka augs nuo kalta kalva rikijos vodupės rievon katra kap runka renka kalvakaltanėnų daugingas augkas..

Na kų, gamtavaikiai new solidus pakovonys po kanopėliamskojotams ir kaladę kaltiar ant kaladės kų nukalti o gal kelmus ir lietaslietųtaures kulti virsmui žemės ir dangaus, kad perkūnas dunda danguje per permą majo rikija varydamas busti, virsti dygti seklūtes ir kitą miegavonę......... štai kiek visokiue mandrue kelmų unt žemės kūno palocių kelmo kojom inremt i kult kultūringas ringes du lazddu galu galią ing galinti galijoj galingoj nuo vieno ratalunko galą iki kita ratagala ar ragą :

Na va - perk cuną jiusiju kusyk susieji...! :

Percussion instrument -Wikipedia, the free encyclopedia en.wikipedia.org

Kažkas sako, kad muzika mužykams.... Na ir jis begalo at su galu teisus, tik ne kiekvienam mužykui muza, o tik tiems mogiems moščniems mūsų mūzų žemės mogaus žmonu vyrams arba paruskai moščynams, mužams, motos galiams galingiems galijotams, o tuo labiau bejotams, nes kanopius turi savo avto arklio mošyną galia vara jėgas... Gal jau kvepia, jauta kyla kaip atsirakins MUZIKOS RAKTAS...? Čik čirik tik neapsiryk MUZIKA = MUŠIKA!!! ŠALOM SALOMĖJA NERUVONE DVIEJŲ VVILIJYČIŲ!:)

audrius rašė...

Propi Natio
Propita nacija
Pra penėta, pijokauta, gerta iš pitos tauta
Profi taurės, ragai, tau ta rata gala galia jein..
Paroti pils tau ta raga galią tau regėki ir gerėki..
....
Nevisi karijotų luomo tarnautojai degtienę gerė, juk karan imti karaimai saugojo Aleksandra didijį Traukpilėje ir pavinavojos didžiajam xanui, bei šabui.

audrius rašė...

Čia dar dėl muzikos, kuri kyla iš mąstymo masturbuojant mesas zizinat nervų strunas ir visokius mesinius indus kurie yra zyziančių muzų musių isčios ir vyrų varos varijos pavaryti arijas masturbacinese nirvanos virpinimuose mušant bile iš kas sukelia bangas tenkinant mąstymą mastitinį muzos papų kalnų versmėse iš kurių rusena maistas mosties mužykinės mašinos galių.... paska be galo:)


http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=muse&searchmode=none

Zenonas rašė...

Zuoko špokinyčioje toks falas stovi su visokiais dirginamaisiais dantračiais.
O šitas falas dar viršūnėje nusmailintą dirgiklį - prezervatyvo užuomina. Matyt, menininkai turi jumoro gyslelę - žiūrėk - ir įprogramuoja kažką.