2013-07-15

Tingas

Тинг (сканд. ting, исл. þing, нем. Tag — Таг) — древнескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области. Тинги, как правило, имели не только законодательные полномочия, но и право избирать вождей или королей. Под скандинавским влиянием, тинги появились в северной Англии и на острове Мэн. В славянских странах аналогом тинга является вече.

Функции веча сближают его со скандинавским тингом и англосаксонским витенагемотом.

O pas mus kaip?

2 tiñgas, -à adj. (4) NdŽ, tìngas (3) KŽ; H174, N, FrnW, OGLII31 žr. tingus 1: Nebūkiat tingi ger darydami VlnE25. Oi tingas, tingas muno bernelis sunkių darbelių dirbti D31. ^ Tinginiui gražu, netingam sunku sirgti VP46. tingaĩ adv. KŽ.

Mokyti ting.

Vatikane
.

Kur gi dar?

1 tiñgas sm. (4) tingulys: Tiñgas suėmė – ir priguliau Snt.

?

Šiandien - Žalgirio mūšio diena.

6 komentarai:

Vienuolis rašė...

Kol tingo užvaldytas nusnausi, pamėgįsiu išvaduoti nuo apnikusių netikusių minčių (thing).

Nežinau kaip ir kodėl, bet aišku, kad Šiaurės Vakaruose vytingas numetė pirmąjį skiemenį. Tiesa, kai Angliją valdė iš gudų landynės (Jutlandios) atvykusių sakių bretvalda, tie vytingai dar vadinosi žmoniškai vietonimis (witan). Bet žuvėdai jau tik (vy)tingais, islandai šveplai (vy)thingais, vokiečiai (vy)tągais, tagais.

Reikalas tas, kad niekas dar neatradęs buvusios nosinės priesagos -įgas ir jos raidos dėsnio — nutautėjant išnykus nosinei tarčiai, -įgas išvirto keleriopai: -ingas (-angas, -ungas), -ininkas arba -ykas (-iakas).

Be to, daugelis karštagalvių tik iš garsinio panašumo (fonetikos) tapatina vykingus su vytingais, nors K į T išvirsti niekaip negalėjo, tai nieko bendro neturintys, tiksliau jie yra atvirkščios reikšmės žodžiai: vykingas — nuolat keliaujantis gardarykės gabentojas, o vytingas — vietininkas: sėslus valsčiaus valstietis, pilietis ūkininkas.

Rusių viečė (вече) — ta pati vietė, sąvietas, atgijusi tarybinio sovieto iškamša.

Tik nereikia vietininko painioti dabartine vartosena — kaip laukinių čiabuvių arba kaip paskirto valstybės pareigūno viršininko, deputato, vietovės žmonių atstovo: tikras vietininkas atstovavo save, savininką.

Eugenijus Paliokas rašė...

I just lost my keys again. Now I feel like a dingus:)

Aš tai apie susirinkimą rašiau, kuriame galim patys nuspręsti, kas mums tinka ar netinka.

Kur jis?

Kodėl pas juos tebėr, pas mus gi - nėr?

Kodėl patys nesprendžiam?

Tingim...

Savininką galop radai - o kaip mūsų bendri reikalai?

Gerai bus taip, kaip svetimi nuspręs?

audrius rašė...

K=C=T=...., kad ir per su fiksą, su flėrius, vertėjus, ania? Nie kad ne gali= kad,-a, ais gali,-ėjo, o gal plaukė palaukėm be ėjos? A?;)

Dario Budrio rašė...


Осо - ЫПа . ОсоБый- ЫПаТинГАс .

Осо более масштабная Букова.

Ы-Перст Божий
Букова Ы-Еры показывает Связи для совместного Творчества Земных и Небесных Сил.
Есть Букова Осо - объединяет ОКрестные Мiры Осью.
Па- прирост (п- апостолы)

Dario Budrio rašė...

ТИНГ <> Б , она из Г о б. 
Т- через тело , Ин -бурно енерго, Г- вершы
Б- буки (будь приМерОм) или ИСКРОЙ


Можно по Буковнику или просто РеКуЧе

Т - Утверждение только через тело

Г - Светом Небесным Идущим на Твердь - V(ет)ъ(зашита-разум)Шы
Б- для Божественного- ИскРа(И-правомерно,Ск- скован , Ра- мозг восхода)

ТИНГ-Б:
Т - Утверждение 
ИН - БурноЭнергоПоточья 
Г - Светом Небесным Идущим на Твердь 
Б- для Божественного


ТИНГ- Б
Т- через тело , Ин -бурно , Г- вершы
Б- буки (будь приМерОм) или ИСКРОЙ

Dario Budrio rašė...

Мана небесная(Г) идёт только(через- Т) когда V(ет) для Б