2013-08-11

Žemaičiai evangelizuos Europą

Telšių vyskupo augziliaras įžvelgia, kad Krikšto jubiliejų švenčiančiai Žemaitijai tenka ta pati misija kaip ir Europos bažnyčiai – iš naujo evangelizuoti senąjį žemyną.

„Turime grįžti prie autentiškos Evangelijos, Dievo žodžio ir kasdienio gyvenimo jo žodžiu“, – teigia L. Vodopjanovas.

Krikščionybė į šį kraštą atnešė daug kultūros, raštą ir tikėjimą, čia šimtus metų aktyviai veikė įvairios vienuolijos.

Tad šiandien ganytojų misijoje Žemaitijoje – paskutinėje pakrikštytoje Europos žemėje – glaudžiai bendradarbiauja du vyskupai: ordinaras jėzuitas ir jo augziliaras pranciškonas.

Juokaujama, kad naujojo popiežiaus Pranciškaus įkūnyta jėzuitų ir pranciškonų bendrystė prieš tai buvo išmėginta ir Lietuvoje – pranciškoną L. Vodopjanovą paskyrus Telšių vyskupo jėzuito Jono Borutos padėjėju.

Matydami puikų jų bendradarbiavimą kardinolai popiežiumi drąsiai pasirinko jėzuitą, kuris, pasirinkdamas vardą, į pagalbą pasikvietė šv. Pranciškų iš Asyžiaus*.* Mano tik nuorodos, tekstas iš čia.

5 komentarai:

audrius rašė...

Na Kristus ir iš karijotų, kas yr mūsų garbėje, ar bent iš Kariotiškių, kuris sukčius su bizunu išvaikė, bet buvo nukankintas Kalvarijų turguj ir mesinėjamas iki šiol... Kodėl gi ne?

Eugenijus Paliokas rašė...

Konėga rēk...

audrius rašė...

Gal kūnegaliu, kunėregių, viešpačių,...., o tai kunėga-ganėku, konėga-ganėkonė ir kitokių piemenų daugiau nei ganomų, tačiau bėda esminė tame, kad tie ganytojai tupi ir ištupėti negali kamščio, jų kūno indus užkišusio, atlikinėti perejigoms valia liuosa kūnogalių perėjigoje dėti Vėlykius išperus viešpatijai(vieša pati jai,...) regint čystais indais kūno šviesą ir dalintis ta šviesa...
Reikia kažkokiu laisvinamųjų, liuosinančiujų, valančių ir panašių vaiskų tų, vaistų, vaisyvynų,...

Eugenijus Paliokas rašė...

Ganytojai gal ir negali ištupėt kamščio, bet ganomieji, kažkodėl, klūpi tų ganytojų parklupdyti.

Šitoks ganymas ir yr liuosuojantys, paliuosuojantys Lietuva nuo jos žmonių.

Lietuvišką vardą kuningas pradžioj atėmė, paskum paskolino sielų ganytojams vadint.

Tai ir reikia skolą grąžint, o kas atimta - susigrąžint.

Pirmiausia - galvose.

Kuningas turi ne klupdyt ar ganyt, o įkūnyt.

Paprasta, regis: nebūk vergu ir nepaverk.

Kristus, beje, iš Galilėjos, iš tų laikų galinių galų galindų.

Ar tik nebus mūsiškis?

audrius rašė...

Kas ten žino, juk visos istorijos ir tikri įvykiai verslinykų-kunigų pasisavinami, pritaikomi bažnyčios labui.
Kristus, gal koks karys ristas ant žemaituko, juk motina jo žemaitė, tėvas nuo gimtos žemės sakalėlis iš kokio dievų miško žemių galan siustas aras vartuliškių angėlu.. Pas iš Galų lėjos, vadinasi Gali Jotas, Galų joties galingasis viešpats, visų galų, galių, jėgalių, sylų, sielų valdovas, galingiausias kunigas....
Galųlundynėje tvarką darė, alia buvo savų nugalabytas, kad kiti bijotų, bei susiteptų bendrai krauju, kad visi parišti būtų, bei ėstų mėsa tokių pačių gyvuolių kaip ir patys, be valiogijimo katrą gamta duoda su dantimis...
Bibliejas reik su žodynais skaityti ar dar bala žino kuo... Lingvo greko-grekiš senesnėmis versijomis ir pan su zemliokų kala labų raktais.. Gal...:)