2013-09-02

Litvish Lithuania

Dėkui Vladui kad parodė pirmojo (man žinomo) lietuvių kilmės žydo sudarytus Litvish Lithuania žemėlapius.

Matot, net ir Taline ne tik barzdočiai lietuviai lietuviškai, bet ir litvakai jidiškai-litviškai dūmojo runavojo.

Litviška Lietuva už lietuvišką kūdesnė.

O prie jūros Juodos litviškai mokantys sykiu su Vytautu jojo ar tik sykiu parjojo?

Ar išvis ne jie ten buvo?

Dar toks neaiškumas - kodėl Brastos, o ne Trakų privilegijos kopiją dovanojo?

Čia sužinosit, kad Lithuanian Yddish = Litvish, o čia - kad Litvish means "Lithuanian".

Daugėja mūsų.

Ant kalno mūrai!


Komentarų nėra: