2013-12-11

Naktinės personos II


„Žinoma, pirmiau reikia pamatyti teisinius tekstus, tačiau gairės platesniam sutarimui jau buvo padėtos ant stalo“, – teigė Švedijos finansų ministras Andersas Borgas.

Tas pats.

Ir tema girdėta: bankų pertvarkymo mechanizmas.

Vėl naktis.

Kam tie teisininkai dabar...

Mūsų ministras tada sakė per LRT „Klasikos radiją", kad teisinius dalykus išspręs vėliau - svarbu susitarti iš esmės.

Nes...

Sugrįžkim į šią naktį Briuselyje.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai trečiadienio naktį nepavyko rasti sutarimo tarp finansų ministrų dėl vieningo bankų pertvarkymo mechanizmo, skirto spręsti bankų nemokumo problemas.

Eeee...

Gerai, kad nebankai mokūs.

Nuspręsta rinktis kitą savaitę, dieną prieš viršūnių susitikimą, ir bandyti susitarti vėl.

Bankų pertvarkymo mechanizmas yra viena iš svarbiausių euro zonoje kuriamos bankų sąjungos dalių.

„Verslo žinios" gal solidesnės už „15 min." - raskite esminius skirtumus.

ES finansų ministrų derybos dėl bendrojo pertvarkymo mechanizmo – vieno iš kertinių Bankų sąjungos elementų šiąnakt baigėsi be rezultato – jos nukeltos į gruodžio 18 d.

Prieš ketverius metus:

Naktinės mokesčių reformos“ ir didžiulio ekonomikos nuosmukio Vyriausybei – vieneri.

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naktines-mokesciu-reformos-ir-didziulio-ekonomikos-nuosmukio-vyriausybei-vieneri.d?id=26642611#ixzz2nCPknkpA

Beje, ši nuotrauka - kaip tik tų laikų.

Lietuvių liaudies patarlės apie darbą.

Naktis – miegui, diena – darbui.

Nakties darbu diena juokiasi.

Nakties darbas dieną pasirodo.

Nakties darbas dieną gėdą daro.

Nakties darbai – dienos juokai.

3 komentarai:

audrius rašė...

Čia nuo banditų bandymo susitarti dar:

Štai kokie turtai kalbų banke, pabandykit kas nebandė pabukti bandovu, kol bankas pilnas vYra, o tai nežinia kadu bus big beng bangt....


×bandavóti,-ója,-ójo (hibr.) tr. [K] bandyti: Ana mane bandavójo J. Visi broliai žirgus savo, kaip jie bėgs, bandavojo LTR(Nm). Veliuonos mergeles bandavójau – arverpėjos, ar audėjos,ar žalių rūtelių sėjėjužės? JD887. Nebandavók mergelių, neužvadžiok žmonelių JV25.

×išbandavóti tr. išbandyti: Išbandavõs tavoir išmanėlę JV7.

×bándija sf. (1) Sdb, Tj žr. 3 banda 1: Susitaisė žulikųbándija ir puldinėja žmones Rm. | Kai su tokia bándija gyvulių sulįs į vasarojų, nekas teliks Paį. Važiuojant per mišką užpuolė vilkų bándija Kp. ^ Koks žmogus,tokią ir bándiją pasirenka Ant.

5bandìnis, -ė adj. (2) 1. skirtas bandai: Gaspadarnus linus pabaigėm braukt, liko tik bandìniai Ds. Šiemet labai geri ir bandinyko, ir pusbernio bandìniai linai Slm. Arkliųišbraidyti manobandìniai miežiai Slm. Bandos linai buvo vadinami bandiniai rš. 2. nuosavas: Čia mano bandìnis puodas Ds. Šitas botagas mano bandìnis Ds. Palikit jūs man savo bandinius arklius, o aš jum duosiu kitus LTR(Kp).

2bandà sf. (4) 1. nedidokas kepalas, kepaliukas: Iškepė tris kepalus duonos ir dvi bandàs ragaišiaus Grš. Užderėjo grikiai, bus bandų ̃ Kls. Žirninės bañdos tik alkanam valgyti Dkš. Gydū gydū kačiukes, keps močiutė bandeles (sakoma, plojant delnais bei žaidžiant su mažais vaikais) Gs. Lapėišsikepė bandáitę Pls. Gaspadinės paprašyk, kad iškeptų ragaišiaus bandžiukę BsPII128. Pirko dvi banduti pyrago ant kelio BsPIV6. Duokit, meldžiu, keletą bandų duonos žmonėmus ChTeis8,5. ^ Apvali kap bandùtė Gs. Iš miegobandùčių nekepsi Lp. Žiūrėk, kad bandà kepalo nesuėstų (per daug norėdamas, gali nieko netekti) Grl. ║ Trak, Vlk tarkuotų bulvių kepinys: Bulbas tarkuojam ir bañdą kepam Vvs. Kepam katrądien bandų ̃ Al. ║ tarkuotų bulvių virtas apskritas paplotėlis: Kovirt– kukuliųa bandų ̃ ? Gs. ║ gabalas durpių: Vyrai veža, moterys bandàs daro Lzd. Dar bañdos neišdžiūvo Sn. ║ galvijo mėšlas: Kad tu suruktum į jaučiobañdą! Mrj. 2. Ob, Pg, An, Svn seniau – samdininko, ūkininko sūnaus ar jaunesnio brolio pasisėti javai ar linai; pasėlys: Bernui pasėjo gaspadorius bandõs du pūru javų už algą J. Daviau bernui tris gorčius linųbandõs pasisėti Ml. Sūnus jau visas bernas, sėjasi bañdą Kp. Šiemet bandõn kviečiųpasisėjau Kp. Be išlaikymo, dėdė dar bañdą gauna Užp. Linai, motin, tavo bandà, o ką gausiu už rugius, tai mano Srv. Neturėjo diedas kuom sã[vo] gaidžiopalesintir išvarė jį an sã[vo] bandos (tarnauti) Rod. 3. žemė, kurioje seniau buvo sėjama banda: Manobandà jau apsėta Nj. 4. seniau samdininkui duodamas natūra priedas prie algos: Šiemet bernas išsilygodidelę bañdą: du pūrus rugių, tris bulvių, dešimtį svarų vilnų Rs. Gaspadorius gerą bañdą davė (mėsos, miltų, duonos, atleisdamas samdininką) Slk. ║ seniau –samdininkui mokėta alga (natūra): Kiekgi bandõs suderėjot? –Bandõs tai nedaug, daugiau – drapanos ir apavas gaspadoriaus Grž. Atidaviau bañdą [samdininkui] ir da du rubliu pridėjau Jnšk. ║ atlyginimas už kokį nors patarnavimą: Kad išauginsi visus žąsiukus, bus skarelė bandos Trgn. 5. SD203, SPI85 nauda, turtas, nuosavybė, dalis; pinigai: Bobutė turi susidėjus didelę bandą (daug pinigų) Kur. Praleidžiau visą savo bandą Kur. Nėra man tėvelio, bandelei skyrėjo, nėra man močiulės, kraiteliam krovėjėlės NS1153. Velinas šventamujam Jobui ... atimdinojo daug visokios bandos BPI294. ◊taukų̃ bandà taukinė: Svirne šatros lūžte lūžo taukų bandomis V.Krėv. Mes taukų neišleisim, o susiūsime bandon Lš.

×bañdorius sm. (1) Švnč, bandõrius (2) žr. bendorius: Bañdorius daro kubilus Lš. Vienas dūdorius, kitas bandõrius, kad trečias būtų, būt gaspadorius Prng.

bañdpiningiai sm. pl. (1) K galvijų mokestis.

audrius rašė...

Testinė banga bandymo:

1bañdžius sm. (2) 1. J, Vb, Lnkv draugas, bičiulis: Prie alaus jis man bañdžius, o kai jo neturiu, jis manęs nė matyti nenori Klov. Pasirodo, kad jis ne vienas tą darbą padarė – turėta ir bandžius Jž. 2. BŽ37 galvijų, javų ar linų pirkėjas: Atvažiavomūsų bañdžius Brž. 3. psn. bernas, tarnas: Kur be pusberniokas – jau geras bañdžius! Kp. Jis nusisamdėbañdžių Rk. Šiemet turiu tokį bandžiùką (nedidelį berną) Pnd. 4. Brs kerdžius: Reiktiems meteliams bañdžiųturėt, vaikai nenutūri karvių Rs. Aš trejus metus prabuvau bandžiu

2 ×bankúoti, -úoja, -ãvo tr. mušti: Kai imsiu bankúoti,tuoj pasakysi Rk. | refl.: Kočia bankúojatės? Rk

1bánka sf. (1) 1. Ėr, Ds, Vdk, Gs žr. bankas 2: Pinigus pasidėjau bánkoj– namie nelaikau Kp. Neškpinigus bánkon Dv. 2. Alk žr. bankas 3: Grojo, irnė vienos bánkos nepaėmė Pbs. Jau didelė bánka,kirsk visą Kp.

2bangtas sm. žr. banktas 1: O išmintingi sveria žodžius savo ant auksinio bangto (aukso svaro) BBSir21

banktas sm. 1. B, [K] rankinės svarstyklės, buožė; plg. 2 bangtas. 2. MitI15 žr. bankta.


Pagavot kas bangą...?;)

audrius rašė...

Gal už jūrų marių bangesnės bangos jūrų molinian molan pribanina kokių bananų, kurie kaip bebutų banalu bananų krašte vadinami MUSA, o pas mus kažkodėl muša ar deda dėdės banus... Gal USA truksta M ir būtų MUSA... Paslaptingieji Majai ant mustangų matė ta matą saulės rato šviesos skleidžiamose bangose...

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=band&searchmode=none

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=ban&searchmode=none

Oho, kokia audra baudadaro klerenom keistom... ;)