2014-04-16

Naraka

Naraka (sanskritu: नरक) – hinduizmo mitologijoje pragaras arba pragarų visuma.

 Pagal 7-ių ratų skirstymą pirmasis Narakos ratas (put) skirtas bevaikiams, antrasis (aviči) – sieloms, laukiančioms naujo įsikūnijimo, trečiajame (samhata) ir ketvirtajame (tamisra) baudžiama už menkus nusižengimus, paskutiniai trys ratai yra nugrimzdę į visišką tamsą ir skirti piktadariams nusikaltėliams. Penktajame rate (ridžiša) juos be perstojo drąsko gyvatės, nuodingi vabzdžiai, laukiniai žvėrys ir paukščiai, kurie tarytum įkūnija sąžinės graužimą. Per šeštąjį ratą (kudmala) teka požeminė upė Vaitarani, užpildyta krauju ir nešvarumais, kurioje nusidėjėliai dūsta. O žemiausias yra septintasis ratas – bedugnė kakola, arba tiesiog Naraka.

Budizme Naraka – viena iš šešių būties sferų sansaroje. Naraka – pati nepalankiausia vieta užgimimui, tačiau net ir patys baisiausi kankinimai yra ne amžini, ir bet kokia būtybė, įveikusi nesėkmingą karmą, gali užgimti iš naujo aukštesnėse sferose ir netgi pasiekti nirvaną.

Džainizme Naraka – pragaras ir būtybės, gyvenančios pragaruose. Pragarai vaizduojami kaip duobės, pasklidusios po apatinio pasaulio (Addhalokos) žemes ir yra vienintelės materialios vietos, nes be šių duobių šiose žemutinėse žemėse nėra nieko – „nei kalnų, nei jūrų, nei salų, nei miestų, nei kaimų, nei žmonių, nei dievų“. Ratnaprabha žemėje yra 3 milijonai pragarų; Šarkaraprabhoje – 2,5 mln., Valukaprabhoje – 1,5 mln., Pankaprabhoje – 1 mln., Džumaprabhoje – 300 tūkst., Tamahprabhoje – 95.995 pragarai ir Mahatamahprabhoje – 5 pragarai; iš viso – 8.400.00 pragarų. Viršutinių trijų žemių pragarai yra karšti, po jų eina žemės, kuriose yra ir karštų, ir šaltų pragarų, o apatinėse tamsiose žemėse pragarai yra šalti.
Narakai, pragarų gyventojai, atsiradę juose dėl savo nuodėmių praeitame gyvenime, kenčia šaltį ir karštį ir taip pat kenčia nuo savo nelaimės draugų: jų išorė ir įpročiai tokie šlykštūs, kad, negalėdami pakęsti vienas kito, jie įvairiais būdais kankina kitus ir, tuo pačiu, patys save.

 
Toli kur tai toji Naraka, ar ne?
.
Metai 2009
Pateikėjai Marijona Sireikienė (G.m.: 1930, Moteris);
Aprašymas Narakinis::Nu, mat seniau, kaip saka, kalbėdava žmonės, kad vaikščiodava raganos, a moterys pjaudava runkam visa kų, vasarojų, rugius pjovė.
Vietovė Akmenių k., Molėtų raj.
Užrašymo metai 2009
Tekstas Narakinis
Nu, mat seniau, kaip saka, kalbėdava žmonės, kad vaikščiodava raganos, a moterys pjaudava runkam visa kų, vasarojų, rugius pjovė. Nu ir vaiku turėja mažu su padušku. Ana pjove, pjove, nuvargus, kaip ėja jau vakari ir užmirša vaiku lauki. Dabar atsiminė, pareja... atsiminė, jau sutema. Aitu vaika, bėgtų, girdi, kad raganos tik pūškauna, dainuoja, rūbus tik velėja, kaip seniau tokiom kultuvėm vat mušdava. Nu ir bija eit, kad raganas dabar. Ir... ir dainuoja...  Liūli liūli užmiršuolis, liūli liūli užmiršuolis. Nu dabar jau bija... ryta, kai jau išauša, anksti, viskas tyku, nuveis jau motina dabar jau pažiūrėt... Kaip dabar bus, galvoja, gal ir nerasiu vaika, alia jau eina. Nuveina, gi žiūri, kad vaikas išmaudytas, išpraustas, šilkuos suvyniotas, gražus ir apdovanotas, apkrautas. Pasiėmė, parsinešė ir papasakojo kaimynėm visom, gerai... tadu patika, kita galvoja, ir mana apdovanos, nuveisiu. Nuvėja, padėja naraki ir klausa jau, a raganas girdi, kad dainuoja... Liūli liūli narakini, liūli liūli narakini... liūli liūli narakini. Dabar jau ana ir nebebija, ryta nuveis galvoja, ir mana bus šilkuos suvyniotas ir apdovanotas. Žiūri, nuveina, tiktai vaika kauliukai ir viskas. Ir liūli liūli narakini ir baigėsi... Ir vat išeina, kai... kai narakiai,  kai... kai narakiai, ir niekas nėr...  kaip po nelaimei visku matos kas išeina... tai išeina... a kai narakiai ir nėr, tai... tai aš jiem ir susijuokiau, narakiai, tai va ir pamatė, ne nenarakiai, tik papuolė.
Medžiagą rinko Anelė Navikaitė

Kad juos...

Нарочно не придумаешь.

Narakiai nesumyslisi.

Čia - narakiai ar ne?

O čia?

Tai ar toli toj Naraka?

3 komentarai:

audrius rašė...

Naraka
Nuorankija
Pilnas nurinkimas iki dykumos
Paranku
Raka
Raga
P. Raga ras
Praha
Pereiga
Ar. Ka
PFVB arka,arga, verga
Verstagalija vest best falija...
Prokuroras
Cronos
Kuronis
Kruonis
Paxarony
Laikas
Kurija
Pareiga
P. Rutėnija~
Parasasamsara ir rasasamsara
...
Nuo rankų duotų rinkti ir ragų raginti.... Na, rakini, ar pameni žmogų su ragais, kuris mušasi..? Kas gi varguoliui tam ragus įstatė? Krupnaja ragataja skatina? Ką ji skatina? Žmogus ganytojas ragototų galvijų bandos ir skatintojas ragus numest žmogaus galams pereigoje brastos iš pragaro į rujonija sodyti...
Simbolis ant galvos ragus vaizduojančius, tai raguotos karunos, bokštai, stulpai ir visi kitokie daugybiniai iškyšuliai ratagalų geluonių geidimominorų devynragilijos sviecių, kitas ant galvos ragų simbolis, tai suaugantys ragu galai poremose vainikų, aurų, ratelių, rutelių, žiedų žydinčių ir ttt. Suaugimo ženklas svieto žiedų, kad jau metas dulkinti juos. Sakralinis paparčio žiedų ieškojimas, maudymasis lyčių rasose, vainikėlių daba ir pala, sekretai, rasos, jauninės, kupalės su visom perkūnų gildijos pakupalėm... Moše pamišėlis užkrėtė visus virusu viralo jovalo jobalėj galvijų, kurios po kiautu vijasi ir galvoja, meilove meluoti apie paparčius ir sodinti į perkūnų ratus meilu apsvaigintas ruteles su rutukais, padabinant juos augksiniais ragais vėlykos lenios elninijos... Raguotis galų gale nušaunamas, jei nepavyksta kilpos užmesti ir ragus žemen susmeigti. Gal dykumos reikia ragus numesti ar pasislėpti kaip stručiui, kad nieks nepamatytų jo geidiminorinių devynragalijos galių, vėliau po kepurėm slepiant ir meiles meingas skleidžiant, meilę dengiant meile, kad ir kas bebūtų.
Ar žmogus gali būtįi bailys? Ką daro bailys? Ar bijo ar vija, ar gal vijom vojoja vonijas galvonijas?
Tokios tai baikos Nuoragijoje, reik Norvergijon ar Šuvėdijon pasduot... Ar Rasų dą palaukti, može viskas ir atsiputins, sodai užderės, uogos su grybais prinoks ir užaugs daug bo žolios duonos tiek danguje, tiek žemėje, kuriuos runkom runkėliausim ir vaisinsim žmogaus kūną sveikom vaišėm, juk jis svetys šioj žžemėje, nes ledui ar dykėj užėjus jis juda žvaigždžių takais paaukštėse kaip paukštis sodan žydėti.
Paneikit arba nutilkit ...., o žmogaus galai nokite, nokite toliau, ieškokit tiesos, tos vienintėlės tikros tiesos teleportuojančios pereigose noujos arka iš Paragijos Žmogaus Parangijon;)audrius rašė...

...
Порок
Порог
Пороковня
Parakas
Porox
....
Plaukia JanŽi nijos vandenimis luotai ir palyja pusdami iš puškų kuleles mušdami gyvata perkūno galus gyvatos.. Perku, mušu, maišau, maišan, maiše skūra, galva, kailiai ir tt. Kuo daugiau muštų, tuo daugiau garbės, tuo didesnis kaupas, grobis, grabas, maužoliejus mėsulitėjus,.... O jau dinamitas, branduolinė bomba, kokolaidorinės medžiagos big bang bomba, jau ne vien Nobelius dovanos Perkūnas su išperų išsiritusiais išperom perkūnų naujų ir daug daugiau norinčių ir alkanų kandidatų kasti visą obuolį savo graban su alkanų xanų alku ir mėgautis kvapu Vėlykinio obolio pyrago kepime ant sandaroidinės ugnies ir jo dalybom prie stalo grožintis vaizdu gimtu pro iliuminatoriaus langą... Zemlia v iliuminatore,.... Kak syn grustit a matere...
Paneikit kas, kad žemė nėra užgrobta padaro vardu Baimė, kurios misija kosminė sunaikinti žmogaus žemes, kur tik jis beatsikeltų.
Baimė tik bezdalo pukas vėjuje isisklaidantis, bet galima jį isivaizduoti ant tikro vaizdo kaip puką pienės nešanti baimės sėklas formos širdies ir ugnies neribotom fantazijom išpūstą, kol negryžti atgal į šviesą tunelio gale, kurį perejęs pakliūni tiesiai į operą, kur operatoriai operatyviai atliks operaciją nudiriant skūrą, mėsas atskiriant nuo kauliukų ir į turgaus aikštę, o jau kuo inkarnuosies, tai tik perkūnas žino kuris sode sau sėdi ir po turgelius šudrų nesibodžioja kur vilkai su grifonais sanitarine veikla užsiima, kaip miesto valymo įrenginiai su perdirbimo kombinatais, o galų gale vistiek palieka tą kloaka kokakoloidinę su kolonadom griūtį dykumoje ir kabančiu ore sodu su sodininku, bei klaidžioja aplink tikrus sodų rajonus ieškodami landos, pakasdami sodų gardus, vandenis nuleisdami, perkasas darydami, kad tik sugrįžti pas mamą į gimtą žemę į sodą, į pirkią prie stalo, kur visa šeima ratu susėdę sodo vaisiais dalinasi, vaiksta ir krykštauja, dainuoja ir jaučia jauta, kad žmogus visas jau čia.
Baimė bukina pajautimą, jutą, jautrą ir atsargus tampa pažeidžiamu, sargos garde baimė padaro landą ir per ją tratata trututų virusai baimės apsėsti su lenda naikindami sveikus, kurie bandydami likti sveikais apsimeta bijančiais, kol galų gale apsimetimas virsta pripratimu patogiu ir jaukiu, kurį bijoma prarasti, o išto muilo operos su is torijomis liejamos paslėpti savo baimę. Miestai šiuolaikiniai tai kloaka kakalais mainytis tarp lisavyje, tai lyg didelis lovys kuriame viskas sumaišyta vienan jovalan, kad glotniai eitų, o jei kam neina, tai daktarai esantys tam jovale padarys, kad lystų ir recepta duos skaityti, kaip viskas yra ir lenda jų jut landijos dauntaune. Vieni rašo kiti skaito, tokia sveika veika miestų mainų. Svarbu turėti licenziją recepto rašymui, o jau vartotojų, tai tikrai netruks:)

audrius rašė...

Vėlykų poliklinikoje Vėlykos, nepamirškite daktarams margų dovanų pas ką eisit, mieli kiškučiai!
Su Vėlykomis, su Paską, su Pasaka Gyvenimo!;)