2014-04-13

Verbalinis Sekmadienis

Verbų sekmadienis - pavasario šventė, švenčiama paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Daugelyje Europos šalių ši šventė vadinama Palmių sekmadieniu.

Dura Europa


 Katalikų bažnyčios liturgijoje palmių šventinimas įvestas V amžiuje.

 Verbų sekmadienio šventimas su palmių šakomis Saragosoje (Ispanijoje)

Verbų sekmadienio procesija Ispanijoje.

Ispanas - špānis.

Kodėl su kaukėm, špāniai?


Ryškiausias Verbų sekmadienio paprotys – plakimas verba. Suvalkijoje, kur valstiečiai iš anksto nusipirkdavo kadagių iš po kaimus juos vežiojusių miško gyventojų ir laikydavo iki Verbinių po sniegu, vaikai jau išvakarėse išsitraukę kadagio šaką, stengėsi kuo anksčiausiai dar miegančius suaugusiuosius nuplakti – „nuverbyti". Plakdami sakydavo: „ne aš plaku, verba plaka! Ar žadi margutį?"
 
verve (n.) 
1690s, "special talent in writing, enthusiasm in what pertains to art and literature," from French verve "enthusiasm" (especially pertaining to the arts), in Old French "caprice, odd humor, proverb, saying; messenger's report" (12c.), probably from Gallo-Roman *verva, from Latin verba "(whimsical) words," plural of verbum "word" (see verb). Meaning "mental vigor" is first recorded 1803.
from Latin verba...

Luotynus taigi gerbiam!

word (n.) 
Old English word "speech, talk, utterance, sentence, statement, news, report, word," from Proto-Germanic *wurdan (cognates: Old Saxon, Old Frisian word, Dutch woord, Old High German, German wort, Old Norse orð, Gothic waurd), from PIE *were- (3) "speak, say" (see verb).
verbal (adj.)
early 15c., "dealing with words" (especially in contrast to things or realities), from Old French verbal (14c.) and directly from Late Latin verbalis "consisting of words, relating to verbs," from Latin verbum "word" (see verb)

verbalinis

verbalin|is, verbalinė žodinis, žodžiu pareikštas. verbalinė nota (diplomatinė nota be parašo, lygi žodiniam pareiškimui). 

Taigi, šiandien Verbų Verbalinis Sekmadienis.

Žemaitė.

Vingių Jonas.15. teip, teip:)) 2014-04-10 15:14 IP: 84.55.14.92
Re-fe-fe-fe-ren-dū-mai prieštarauja Kons-ti-tu-ti-tu-ci-jai, nes pati Kons-ti-tu-ti-tu-ci-ja priimta re-fe-fe-fe-ren-dū-me:)). Belieka pasveikinti visus "sveikapročius", kurie po 22 metų mąstymo pertraukos susiprato, kad reikia kreiptis į centro komitetą (bolševikų) (CKb), kad šis paaiškintų tamsiąjai Tautai, kur yra šviesa, o kur tamsa. Re-fe-fe-fe-ren-dū-me nutarta pritarti būti ES nare, todėl ir be re-fe-fe-fe-ren-dū-mo prakišta stojimo į ES sutartis yra šviesa, kuri Kons-ti-tu-ti-tu-ci-jos tamsumas prašalina:)). Matyt, laaabai pasiilgo "sveikapročiai" naujo Maidano ir ne kitaip. Juk Ukrainoje taip miela buvo, o dabar pražuvo, vėl "baltos pirštinaitės" beliko, a-nea?:))__Vingių Jonas

Komentarų nėra: