2014-11-18

Tvanksta

Tvanksta – Rytprūsių dalis, kartais priskiriama Mažajai Lietuvai. Vardas kildinamas iš buvusios prūsų Karaliaučiaus miesto vietovės ir prie jos esančio istorijos šaltiniuose minimo tvenkinio pavadinimo. Jis vartotas Mažosios Lietuvos kaimyninėms, anksčiau prūsų giminių apgyventoms, sritims pavadinti kaip geriausiai tinkantis pažymėti prūsiškąją krašto praeitį.

Tvankstos regionui priskiriama visa Semba ir Notanga bei šiaurinės Varmės ir Bartos dalys, t. y. buvusių Rytprūsių šiaurės vakarų dalis arba dabartinės Kaliningrado srities vakarinė dalis.

Kaipgi lietuviška Vikipedija apsieis be Kalinino!

Vardas kildinamas iš buvusios prūsų Karaliaučiaus miesto vietovės ir prie jos esančio istorijos šaltiniuose minimo tvenkinio pavadinimo.

Aha, o Lietuvos vardas - iš Lietaukos raisto! 

O Lietuvos centras, mat, tinkamai vadinamasMažąja Lietuva!

Kuriame, tame centre, ne kuningo / kūningo garbas, esą, buvęs, o karalius karaliavęs.

Svetimas. 

Mat,

Vokiečių ordino pilis pastatyta 1255 m. buvusios sembų gyvenvietės Tvankstos (arba Tvangystės) vietoje.

Tų sembų, kurie nepakenčia jokių ponų.

O Tvankstos vardas, mat, nuo prie jo esančio istorijos šaltiniuose minimo tvenkinio pavadinimo:)

Panašiai kaip kad Landynės vardas nuo Jėzaus Kristaus laikų Tamsios upės pakrantės gyventojo Londinios.

Tvankstos regionui priskiriama visa Semba ir Notanga bei šiaurinės Varmės ir Bartos dalys, t. y. buvusių Rytprūsių šiaurės vakarų dalis arba dabartinės Kaliningrado srities vakarinė dalis.

Kuri patvindavo, kai Nemunas savo senojoje vagoje išsiliedavo.

Iš čia ir Tvankstos vardas, o ne iš prie buvusios prūsų Karaliaučiaus Kunegsgarbo miesto vietovės ir prie jos esančio istorijos šaltiniuose minimo tvenkinio pavadinimo.

O Sembos, kurią tas vanduo apsemdavo, vardas - ne iš ten?

Mūsų gintaras čia, o vikingų kapuos anoj saloj (gerai pažiūrėję, pamatysit didelę salą ir čia) - irgi gintaras...

Matėt, kas dedas pavasarį dabartinėj Nemuno deltoj?

Žvilgsnis nuo Rambyno kalno (kur Nemunas naują vagą pasirinko) į Nemuno slėnį: viduryje Nemunas, kairėje Rusija, dešinėje Lietuva.
Aha. 

Palaukim, kol Pranas Ptolemėjaus raštuose rastąjį Tvankstos sinonimą išsamiai, kaip jis mėgsta, aprašys ir dar kai ką parodys.

Komentarų nėra: