2017-10-20

Jaukas

jaũkas sm. (4) J.Jabl, J, Š, 264, Kv ėdamas, lesamas daiktas, su kuriuo viliojami paukščiai ar žvėrys į spąstus, žuvys – į tinklą ar ant meškerės; viliojimo, jaukinimo priemonė, prievilas; apgaulė: Šie rūgštiejai obulai tik kiškiams jaukai̇̃ geri Šv. Liuobam kurapkoms dėti jaukùs: prismaigstysi sniegą avižoms, o kurapkų – tik šaudyk Grg. Jei nori lapę į spąstus įvilioti, gerų jaukų turi aplinkui pribarstyti Vdžg. Ne vienas žmogus pri jaukų yra sugavęs zuikį Grdm. Jaukina zuikius ant jaukais KlvrŽ. Paleidi meškerės auklelę be gramzdiklio, su drugeliu ar su vabalu, kad jaukas paviršiuj plaukiotų, ir paleidi pasroviui, o menkė – trūkt rš. Dirbtiniai jaukai vartojami, gaudant žuvis palaidiniais (velkamais šniūrais) ir spiningais rš. 
|
 prk.: Sufeto švelnumas esąs tik jaukas barbarams sučiupti rš.

jaučiatės?

Ar Ne Šunsnukiai?

Š.m. (2006) balandžio 7 d. Europos bankų federacijos valdybos posėdyje Briuselyje vienbalsiai pritarta Lietuvos bankų asociacijos narystei Federacijoje. "Tapę tikraisiais Europos bankų federacijos nariais turėsime daugiau galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kurie skirti bankų sektoriaus verslo aplinkos gerinimo bei bankų veiklos efektyvumo didinimo, organizuojant atsiskaitymus vieningoje Europos mokėjimų erdvėje, problemoms spręsti" – sakė Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Rimantas Busila.*

Europos bankų federacija įkurta 1960 metais ir atstovauja daugiau nei 4500 bankų, kurių bendras turtas sudaro daugiau nei 20 000 mlrd. eurų, bankų darbuotojų skaičius viršija 2,3 mln. "Tai tikrai įtakinga organizacija ir narystė joje yra ir tam tikras Lietuvos bankų asociacijos veiklos pripažinimas ir įvertinimas" – teigia Rimantas Busila.

2006-tais gyrėsi, kad turi 20 trilijonų.

Atseit, ketvirtadaliu daugiau negu čia.
O po poros metų štai ką darė:

2008 10 13
Europos Sąjungos (ES) lyderiai sekmadienį susitarė skirti šimtus milijardų eurų nuo pasaulinės finansų krizės labiausiai nukentėjusiems bankams gelbėti

2008 10 14
EU takes a €2 trillion financial gamble

The governments of Europe yesterday embarked on their biggest financial gamble since the launch of the euro single currency with the boldest financial rescue scheme ever seen. They are pledging to buy up tottering banks, underwrite their lending, and flood the markets with liquidity in a package that could run to a staggering €2tn in total across the EU.

Valstybių intervencijos į finansines institucijas mokesčių mokėtojams tarp 2008 m. ir 2011 m. kainavo 4,5 trilijono EUR, tai sudaro 37% visos Europos Sąjungos BVP.

AR NE ŠUNSNUKIAI?

Kas?

Ogi BANKŲ SAVININKAI IR VALSTYBIŲ VALDŽIOS.

2006-TAIS BANKAI TURĖJO €20 trilijonų. 

o PASKUI SUSIGRŪDO Į SAVO SĄSKAITAS DAR €4,5 trilijonų - SUSIGRŪDO MŪSŲ SĄSKAITA, BET NE MŪSŲ, O MŪSŲ VALDŽIOS VALIA.

Neiškeldinsim iš paskutinio būsto...
:)))
2010 04 20
Visų pasaulio valstybių skola – 30 trilijonų dolerių...

* Nebe Rimantas Busila, o Mantas Zalatorius:
M. Zalatorius iki to buvo Švedijos prekybos ir investicijų tarybos „Business Sweden“ viceprezidentas Vidurio ir Rytų Europai.
2015 m. apdovanotas Karališkosios Šiaurės žvaigždės ordino Pirmo laipsnio Karininko kryžiumi už nuopelnus Švedijos Karalystei.

Štai ką jis sako:

Naujadaras „FinTech“*, tarsi koks viral‘as, praskriejęs jau taip plačiai, kad turbūt atsidurtų dažniausiai naudojamų žodžių sąraše...

...

Bankai, kartu su kūrybingais naujokais, skatina saugiai ir vis paprasčiau valdyti savo finansus. Ir mums visiems tai patinka, tiesa?
Ar visgi norėtume visai ne to? Vertingos idėjos gimsta per pokalbį ir įsiklausymą. Diskutuokime – neabejoju, kartu atrasime geriausius atsakymus.

:)

:))

zalatõrius. zalãtorius. 

1. auksakalys: Nes nekuris, vardu Demetriušas, zalatorius (auksakalvis), kuris dirbo bažnyčias sidabrinas Dianos, nemaž naudos darė remesnykams. Nesa jis yra kaip ugnis zalatoriaus ir kaip muilas skalbėjos. Eičia kalnais pakalnėlėm, zalatoriaus ieškodama. Zalatoriau nabageli, nuzalatyk vainikelį, kur su aukso kvietkoms žiba. 

2. meistras, dailininkas: Tai bažnyčiai maliavoti zalatõrius buvęs parvežtas iš kitur. Susiartino su klebonija ir pradėjo verstis bažnyčiose „zalatoriaus“ amatu, atnaujindamas senas šventųjų statulas. Iš kur tu čia dabar parėjai kap zalatõrius (labai purvinas) ?


* Šiandien, lyg tyčia, nepaisant puolimo - naujas to „FinTech“'o pirmeivio - bitkoino - rekordas: 6 000$ už vieną.

Bankai pasitobulino Bibelį

Bibel.
Jame taip parašyta:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14) 

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 


Neigiamų palūkanų čia nėr, tik nulinės (Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui).

Bet bankai (sau) pasitobulino Bibelį.

Netikit?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams. Palūkanas nustato ir skaičiuoja Europos Bankų Asociacija.

Nakčiai:
Savaitei
Mėnesiui
Trim mėnesiam
Šešiem mėnesiam
Metams
Matot, kaip Bankų Tautiečiai, pasitobulinę Bibelį, „myli" vienas kitą neigiamom palūkanom?

Ir viskas vardan ko?

Kad galėtų mus „pamylėt" kaip reikiant!

TEIGIAMOM PALŪKANOM.

Nors, jeigu ir toliau žemyn leisimės, dar ir kitaip „pamylės", kad ir neigiamom palūkanom.

BANKŲ TAUTIEČIAMS SVARBU, KAD TIK JŲ VIRŠUS BŪTŲ:))