2019-12-05

Antras Visuotinis Lietuvos Mokslininkų Suvažiavimas


e-laišką ką tik gavau:

Malonūs kolegos,

Jau esate gavę žinią apie Antrąjį Visuotinį Lietuvos mokslininkų suvažiavimą, kuris įvyks šių metų gruodžio 13 d. Noriu pranešti, kad keičiasi renginio vieta: suvažiavimas įvyks ne Lietuvos mokslų akademijoje*, kaip anksčiau skelbta, o Lietuvos Respublikos Seime, istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje. Laiško prieduose rasite kvietimą dalyvauti renginyje bei plakatą.

Visa suvažiavimo medžiaga, taip pat ir registravimosi nuoroda, paskelbta LMS svetainėje:

http://lms.lt/2019/11/07/kvieciame-dalyvauti-visuotiniame-lietuvos-mokslininku-suvaziavime-2019-12-13-vilniuje/

Su geriausiais linkėjimais - iki susitikimo Seime.*

1800 EUR


Tiek šiandien (2019 11 20) paprašė Lietuvos Respublikos Mokslų Akademija už savo salės nuomą; paprašė iš Lietuvos Mokslininkų Sąjungos (negaunančios jokio finansavimo iš Lietuvos Respublikos), ketinusios toje salėje surengti savo narių - Lietuvos Respubliķos Mokslininkų - suvažiavimą.

Pearl Harbor Šiandien


Likus porai dienų iki Pearl Harbor'o užpuolimo 1941 12 07
 metinių, šiandien Pearl Harbore pašaudė, JAV kareivis, į saviškius:
US sailor kills two employees on Joint Base Pearl Harbor-Hickam before fatally shooting self