2018-07-18

Liuks Chrienovina!


- Kas per chrienovina? - išsprūsta mums, ir ne tik mums*, kartais kai kas nors netikėtai nemalonaus nutinka.

Kaimo krautuvėlėj nusipirkau vakar ukrainietiškos daržovių tyrės atlietuvintu "Krienovina" pavadinimu,
kuri, net neabejoju tuo, turėjo patikt Žygimantui Liuksemburgiečiui
porą mėnesių trukusiame Europos Valdovų Kongrese Lucke,
kai tos Daugiadienės Puotos metu midaus gurkšnį užkąsdavo tokia chrienovina.

Jis ir kiti to XV amžiaus Europos Valdovų Kongreso dalyviai gal dar nesakė taip, o aš sakau:

- Liuks!

 ХРЕНОВИНА ДЕ ЛЮКС


Что
за хреновина?


* ХРЕНО́ВИНА -ы; ж. Грубо.
1. О ненужной, негодной вещи. Зачем ты купила эту хреновину? Эту хреновину надо выбросить.
2. в функц. сказ. Нелепость, ерунда. Всё, что мы тут услышали, - х.
RuBaltic.ru


Po to, kai praėjusią savaitę Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Baltijos šalių vadovais iškilmingoje ceremonijoje atsiėmė prestižinę Vestfalijos taikos premiją už išskirtinį demokratinio vystymosi pavyzdį ir indėlį į Europos taiką, Rusijos žiniasklaidoje pasipylė neapykantą kurstančios žinutės.
„Žiuri logika paradoksali: ji įteikė taikos premiją šalims, kurios 27 savo „nepriklausomybės“ metus rėmė ir provokavo karą. Jų europietišką integraciją galima vadinti tik gailesčiu“, – tūžmingai į savo skaitytojus kreipiasi liūdnai pagarsėjęs rubaltic.ru žurnalistas Aleksandras Nosovičius, kuris pastaruoju metu negaili keisto dėmesio Lietuvai.

RuBALTIC.Ru — портал о Балтии, действующий с 2013 года. Создан неким калининградским учёным БФУ И. Канта.

Цель портала — анализ политсобытий Балтийского региона и выбор самого важного.
В основном посещают сайт жители Калининградской области Российской Федерации. Время от времени бывают всплески просмотров из Восточной Европы. Посещаемость ~2000 чел./сутки.[1]
2018-07-17

AntiSemitizmas ar Sionizmas?


Sakykit, jei ant durų matomus tokius
ženklus
pakeistume šitokiais -

ką tai galėtų***

reikšti: 
AntiSemitizmą* ar Sionizmą**?

Ar tiesiog atsitiktinius simbolių ir jų prasmių sutapimus?

* Kaip qali būt AntiSemitizmas, kai nėra Semitizmo?
 ** Svarbiu įvykiu sionistų judėjimui buvo 1917 m. lapkričio deklaracija, kurioje Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministras Arthuras Balfouras patvirtino apie valdžios palankumą „žydų tautinėms gyvenvietėms“ Palestinoje. Tuo dokumentu rėmėsi žydai, kurdami Izraelio valstybę. Tuo tarpu arabai atkreipė dėmesį į termino „tautinės gyvenvietės“ („National home“) daugiareikšmiškumą. Ministras Balfouro tokia deklaracija greičiausiai norėjo patraukti žydus į savo pusę per Pirmąjį pasaulinį karą

Nuo XIX a. pabaigos į Palestiną pradėjo plaukti žydų emigrantų bangos, finansuojamos daugiausiai sionistinių organizacijų ir privačių asmenų (Rotšildų šeima). 1922 m. žydai sudarė apie 1/10 Palestinos gyventojų, o Izraelio valstybės sukūrimo išvakarėse žydai sudarė jau 1/3 gyventojų.
1947 m. JTO Generalinė asamblėja priėmė 181 rezoliuciją, kurioje numatė sukurti Palestinos teritorijoje dvi valstybes, žydų ir arabų, taip pasiekiant pagrindinius sionizmo tikslus. 

1975 m. JTO organizacija, daugiausia TSRS ir arabų valstybių pastangomis priėmė rezoliuciją Nr. 3379, kuria sionizmas priskirtas rasizmo formoms. Rezoliucijai pasipriešino JAV. 1991 m. gruodžio 16 d., pareikalavus JAV ir Izraeliui (sąlyga buvo dalyvavimas 1991 metų Mastrichto konferencijoje) nuostata buvo atšaukta JTO Generalinės asamblėjos 4686 rezoliucija (Už – 111, prieš – 25, susilaikė – 13).

*** Pavėlavau šiandien, 17-tą
dieną, Simono Daukanto aikštėn, kur kiekvieno mėnesio 17-tą dieną 12-tą valandą renkasi dar nepamiršusieji Garliavos įvykių - taip ir atsirado šitas rašinys.

Евре́йская автоно́мная о́бласть (идиш ‏יידישע אויטאנאמע געגנט‏‎ yidishe avtonome Gegent)[7]  
- единственное в мире, помимо Израиля, еврейское административно-территориальное образование с официальным юридическим статусом[9]. Образована 7 мая 1934 года. 


Izraelis su šitokia vėliava 
atsirado tik 1948 metais, gegužės ... 14 dieną.

LGBT vėliava 

atsirado tik 1978 m.