2019-05-19

Ar Tai Nusikaltimai?


Cituoju:

Tačiau dabar čečėnų grupuotės pačios ėmė kontroliuoti pelningiausias nusikalstamos veiklos sritis: prekybą narkotikais*, ... , taip pat skolų išieškojimą**.

Cituoju:

Žinomi bent keli atvejai, kai čečėnų grupuočių kontroliuojamos apsaugos įmonės buvo samdomos saugoti policijos pastatus.

Cool?

Cool!

* Kalba „Swedbank" vyriausias ekonomistas:

Nuo šiol daugelis nelegalių veiklų – prostitucija, narkotikų platinimas, cigarečių bei kitų prekių kontrabanda – bus pripažįstamos ekonominėmis ir turės būti įtrauktos skaičiuojant BVP. R.Danisevičiaus nuotr.
 
 ** Skolų išieškojimas

Ar šitiek daug mūsų Lietuvoj nusikaltėlių, viešai besiskelbiančių????

Sakykit, kodėl niekas neišieško skolų iš didžiausio pasaulyje skolininko (pagal skolos, tenkančios vienam gyventojui, dydį) - Liuksemburgo?
Teks mums, mums visiems kartu, ieškot išeities iš šitokio beatsiveriančio chaoso.

Drigantas & Dirigentas


Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drigantas
Reikšmė:
eržilas
Straipsnelis:
Lie. drigantas, la. drigants skolinys iš le. kalbos, plg. le. drygant ‘eržilas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 169
Antraštė:
drigañtas
Reikšmė:
eržilas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas drigañtas ‘eržilas’ < iš br. дры(к)гантъ (дрикгантъ), o ne tik iš le. drygant, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

Vargšai mes nabagai, tenka drigantus iš lenkų skolintis:(


×drigañtas (l. drygant) sm. (2)
1. J eržilas, kumelys: Mūsų kumelė reikalinga drigañto Skd. Šiądie prajodžiau drigantą Smn.
^
Ant manęs šunys kaip drigantai iš visų šalių apstojo! LzP. Drigañto ir skūra ant tvoros šokinėja (žvengia) Rdm. Durnam ir varlė drigantas Vb. Jautį ir be vadžios pavarysi, o drigantą nė gaute nesugausi S.Dauk.
2. prk. neramus vaikas, pajodžarga: Koks didelis užaugo šitas drigañtas Kb.
^
Ko lakstai kaip drigañtas! Škn.
3. Ėr bot. geltonasis gvazdikas.
Diẽvo drigañtas; LTR elgeta.
vélnio drigañtai; E zool. laumės žirgeliai (Libellulidae).

Iš kur gi dirigentas?


From dis- +‎ regō (I rule, govern).  

O tas rego iš kur?

Ultimately from Proto-Indo-European *h₃réǵeti (to straighten; right). Cognate to Sanskrit राजति (rā́jati, to direct; to steer; to rule)

Žinoma, ką pridiriguosi jei neregi kas bus toliau:)

 

Austėja Nustebino „Abonentą"


„Abonentas".
Austėja.
Kam priklauso pelningiausias verslas Lietuvoje*? Sunku patikėti
Gabi!
* Kažkodėl nepridūrė** „Abonentas", kad rekordiškai nykstančioj Lietuvoj...

** Koks idealistas/nematerialistas*** apie Dūrą Europą
mums šitaip šnekėjo?

*** :)))

NeNuginčijamas Laimėtojas?1. Paskaitykit mano įrašą "May 17 Again".

2. Paskaitykit šįrytinį "Ne Pirmą Kartą".

3. Pasidomėkit Eurovizijos balsavimo algoritmu.

4. Štai:

5.
6.

Ne Pirmą KartąBuhalterė Apie Pensijų Fondus

Ką čia bepridurti?

WARSAW, April 15, 2019 (Reuters) - Poland’s government plans to transfer all state-guaranteed private pension funds to individual retirement accounts, Prime Minister Mateusz Morawiecki said on Monday.

The ruling Law and Justice (PiS) party has long planned to move the assets managed by state-guaranteed private pension funds, many of which are owned by foreign managers such as MetLife, NN Group or Aviva, and has for months been debating how best to redistribute them.

Pension savings are a ticking time-bomb in Poland. It has one of the lowest birth rates in the European Union and faces a mounting burden of paying out state pensions to people who did not save enough under communism.

The plan announced on Monday assumes that all the assets managed by OFE - a total of 162.3 billion zlotys ($43 billion) - will be transferred to 15.8 million individual retirement accounts.

Pensions will be paid out from both the private retirement accounts and from the country’s social insurance institution.

2019-05-18

Bargain Bargan


Bargain = derėtis

From  

Middle English bargaynen (to bargain, make a pledge for sale), from Anglo-Norman bargai(g)ner (to bargain), from Old French bargai(g)ner (to bargain, haggle), from Frankish *borganjan (to borrow, lend), from Proto-Germanic *burgijaną (to borrow, lend), from Proto-Indo-European *bʰergʰ- (to protect, secure). Akin to Old High German boragēn, borgēn (to look after, care for) (German borgen), Old English borgian (to borrow, lend, pledge). More at borrow.

×bar̃gas (l. borg vok. Borg) sm. (4) ėmimas prekių į skolą, kreditas: Priėmęs bargan prekių dabar nepasirodo Krk. Druską nusipirkau, o cukrų ant bargo paėmiau Dkš.
^
Bar̃gas – vargas: skola – ne žaizda, neužgis Tr.
×bargavóti, -ója, -ójo (plg. l. brakować) tr. peikti, niekinti: Jis drabužį bargavója, t. y. peikia J. Nebargavók, kad netektų paskuo ieškoti Lž.

×bar̃ginti, -ina, -ino intr. duoti prekių į skolą: Kas tau daugiau bebar̃gins, kad jau taip daug bargañ prisiėmei? Kp.

×pabar̃ginti tr. duoti prekių į skolą: Jis man viską pabar̃gina, ko tik aš prašau Lš.
ǁ
refl. tr. pasiskolinti: Neturėjo už ką namų rakandų įsitaisyti ir pasibargino 3 – 4 šimtus Vaižg.

×bargúoti, -úoja, -ãvo
1. žr. barginti: Jam gali drąsiai bargúoti Ilg.
2. tr. gauti dovanai: Kareivis barguõs valgį J.

×įbargúoti intr. įduoti prekių į skolą: Krautuvė[je] jau bus įbargúota Gs. Kamgi jam taip daug įbargavai̇̃ – nebeišsimokės Š.

×pabargúoti žr. pabarginti: Pabargúokit man kilą cukraus, pinigus tuoj atiduosiu Klvr.

Bėkim lėkim ... Sicilijon:

BARGAIN home hunters will find it hard to beat this deal - an Italian town is selling its homes for just €1
 

Europos Humanitarai


https://tv.lrytas.lt/zinios/kriminalai/2019/05/18/news/tragiska-linksmybiu-pabaiga-is-balkono-iskritusi-studente-buvo-galimai-girta-10404160/
Kodėl ši tragedija tiražuojama mūsų purvasklaidoje.

Kaip žmogus gali būti "galimai girtas", kaip rašoma antraštėje?

Kas čia per NESĄMONĖ?

Ir prie ko čia Vilniaus Universitetas?
Beje, šito Europos Humanitarinio Universiteto neatestavo kaip ir LEU, bet jo, išimties tvarka, nepanaikino, pratesė leidimą "vykdyti veiklą=studijas".
Humanitaras - (pranc. humanitaire - humanitarinis) - humanitarinių mokslų specialistas.
Karvių Brasta


Na taip,  ta vieta,
kur pilvą gali sušlapt


turklỹs, -ė̃ smob. (4)
2. kas sušlampa: Mūs turkliùko (apie vaiką) tai šlapias ir šlapias pilvas Gdl.

beeidamas Pilin:)

Βόσπορος
By ancient (Aeschylus) folk-etymology explained as from βοός* (boóscow) + πόρος (pórospassage), after Io's travel here after she was turned into a cow by Zeus**.
Related to πείρω (peírōto pierce, to run through) or περάω (peráōto drive right through), from πέρα (péra). Ultimately from Proto-Indo-European per-.

per- ... pereit, jei taip jau norit, betgi vandeniu taigi perbrist tenka:)

* βοός
- į bulių panašesnis, negu į karvę:)

** Dzievas tai jau kaip nori
gali papokštaut: Io (as cow)...

May 17 Again


Digital asset markets fell hard during the early morning trading sessions on May 17 as the price of bitcoin core (BTC) quickly tumbled from $7,900 to a low of $6,200 on Bitstamp. Many other crypto markets followed BTC’s drop in value, but over the last few hours, a good portion of coins have regained a percentage of the intraday losses.
May 17

May 17 1990

May 17 2012

May 17 2013

May 17 2014

May 17 2015

May 17 2015 Again

May 17 2019
????


Turkai - Marš Pilin!


Matot, kas parašyta:

"eis ton Pilin"?

Pakol mūsiškiai garduose gardėsiais gardžiuojasi aptingę:)
Paklausė:))
Matot - net abipus Karvių Brastos sulėkė turkliai* turkai!

* O kodėl gi visi turkiškus kebabus kemšam - ar ne todėl, kad anie darbštūs yra?

turklỹs, -ė̃ smob. (4)
3. kas darbštus, mėgsta knyburiuoti: Tas mūs kaimynas tai tikras turklỹs Klvr. Jis toks turklỹs, turkia ir turkia Kt.


Stambulo Konvencija
Stambulo konvencija Slovakijoj.

Lietuvoj.

Geraz Vaizdzialis


Austrijos ultradešinieji "prie bonkos" sukirto rankom su (Rusijos) Oligarchu, o kam gi atstovaus mūsų (ekskomunistavusieji?) Brežnevo laikų komunistėliai (kažkodėl tokia galūnė prašosi:)) tokioj
Europoj?

Na, "išvystyto socializmo" statytojams Euro(Kongo)parlamentas
- kaip namai "kremliniai":))
Nagi, pasigrožėkim tuo Europos Komisijos vadovu, kurį tvirtino, bet gal nepakankamai sutvirtino, tas Euro(Dūros)parlamentas:)


Pamatykim, kaip "по стойке "Смирно!"" prieš savo Viršininką stovi net vidurinės mokyklos atestato neturintis
to Euro(Kongo)Plepalyno  Pirmininkas:
O štai ir tas Viršininkas:))
Ai ai ai ... kaip išsigando ... mergaičiukės!

Štai koks mūsų (ar eurių) valdomo žemyno Geraz(???) Vaizdzialis ...