2020-10-31

Didieji Bankai & Didžiosios Vyriausybės 2020

 

Minėtieji dariniai 2017-taisiais: http://paliokas.blogspot.com/2018/02/blog-post_43.html?m=1

Turit akis - palyginkit 2017-tųjų rudenį su 2020-tųjų:

žr.: 

https://www.coindesk.com/price/bitcoin

spūstelkit “all”;)



2020-10-29

5 GazPromai


..........

 




250.89/46.23  5.43
How Bitcoin Became the Honey Badger 
Honey:)





Svetimi Bankai Valdo Lietuvos VRK

 

Pirmas žingsnis

Antras žingsnis
Trečias žingsnis
Ketvirtas žingsnis
Štai ir atėjom pas juos prašyti kad įleistų








Grinčas PaVogė Veidus

 

Kaip Grinčas Kalėdas Vogė*

Visi dabar su antsnukiais,

Tikroji lygiava

Ir Seimas, ir policija,

Kartu su šunauja.


O antsnuki, o antsnuki!

Sulyginai visus.

Todėl mes tau dainuosime

Šituos gražius žodžius:


"Daugiau nesibučiuosime,

Nestosim per arti,

Ir KARANTINO didžiojo,

Mes būsime verti.


Naujais kvapais kvepėsime,

Rytais ir vakarais,

Nes skystį dezinfekcinį,

Naudosim kibirais.


Senelių nelankysime.

Užkrėsti juos baugu,

Ir su leidimais vaikščiosim,

Tik paskirtu laiku.


Ataskaitas rašysime,

Kur, kaip ir nuo kada.

Ir gausiai pasiskiepysim 

Naująją vakcina.


Algos nebemokėkit mums,

Mes dirbsime dykai.

Svarbiausia apsaugos daugiau,

Ir kiekvienam vaistai. 


Tuos kas išdrįs be antsnukio,

Į viešumą išeit...

Mes smerksime be gailesčio,

Priversim užsidėt."


Nauja tvarka pasaulyje,

Čia nebėra veidų,

Vien antsnukiai nuo viruso

Kuriam nėra lygių. 


Vl.Troščenka

29.10.2020


Popiežius švęs Kalėdas be tikinčiųjų

tikintieji...
Tikintieji
bijo.





2020-10-28

NeNuRodoma:)

 



Aukštas Blondinas Juodu Batu 2020

 

Šis tinklaraščio įrašas atsirado todėl, kad aš, Eugenijus Paliokas, kandidatas į Seimo narius 2020 metų Seimo rinkimuose, pakartotiniame balsavime („antrajame rinkimų ture"), visiškai legaliai balsavau du kartus, ir, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus, 2020 10 25 iki balsavimo pabaigos (taip numato įstatymas) kreipiausi į LR Vyriausiąjį administracinį teismą, siekdamas, kad netinkamai surengti 2020 metų Seimo rinkimai* būtų tokiais ir pripažinti.

Deja, LR Vyriausiasis administracinis teismas mano pateiktų įrodymų nė nesvarstė, atsisakydamas nagrinėti mano skundą kaip „ne jo kompetencijos". 

Tada ir susidomėjau, o kam gi Lietuvos Respublikoje „pakanka kompetencijos"

competō (present infinitive competereperfect active competīvī or competiīsupine competītum); third conjugation

  1. come together, meet
  1. agreecoincide in point of time
  2. be equal to, be capable of

nuspręsti - teisėtai surengti LR Seimo rinkimai ar neteisėtai?  

Seimo rinkimų 2020 rengėjos VRK pirmininkė



iš rinkimų stebėtojo savavališkai, pasitelkusi policijos pareigūną, tuoj pat atėmė Seimo rinkimų 2020 stebėtojo pažymėjimą, kai tik jis VRK spaudos konferencijos, vykusios VRK patalpose 2020 m. spalio 11 dieną, uždavė klausimą apie -pastebėtas Seimo rinkimų klastojimo landas.

Nepaisant visų Seimo rinkimų 2020 skandalų (papildomai pridėsiu štai ką: nei man, nei mano pažįstamųjų, balsavimo apylinkėse asmens dokumentų tikrumo nė nebandė nustatyti, o ir kaukių neprašė nusiimti - tad ir mūsų tapatybių nenustatė), diurnalistai jau 

Taigi: ar išvis įmanoma Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus teisėtai paskelbti neteisėtais? 

Visiškai „nesuktas" klausimas, bet pagal „suktą" įstatymą - prisiminus „Antį": 


Ne tau Martynai mėlynas dangus...

Svarbiausios išvados raudonai, tai patvirtinančios įstatymų dalys - mėlynai.


95 straipsnis. Paklausimas dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo

6. Seimas kartu priima nutarimą dėl neteisėtai ir teisėtai išrinktų Seimo narių.


91 straipsnis. Rinkimų pripažinimas negaliojančiais

1. Jeigu partija ar kandidatas šiurkščiai pažeidė šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalį ir toks pažeidimas nustatytas ar padarytas vėliau arba Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą priėmė vėliau, kaip nustatyta šio įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą dėl kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo ar kandidato registravimo panaikinimo po rinkimų dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo. Atšaukus kandidatų sąrašo paskelbimą, už kandidatų sąrašą paduoti balsai, o panaikinus kandidato registravimą, už kandidatą paduoti rinkiminio reitingo balsai arba rinkėjų paduoti balsai už kandidatą į Seimo narius pripažįstami negaliojančiais. Balsus pripažinus negaliojančiais, sprendžiama dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

 

2. Vyriausioji rinkimų komisija gali pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu nustato, kad šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies ar kiti šiurkštūs įstatymų pažeidimai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rinkimų apygardoje, arba dokumentų suklastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, arba pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti šių esminių rinkimų rezultatų:

1) vienmandatėje rinkimų apygardoje – kandidato, kuriam tenka mandatas, arba kandidatų, dalyvaujančių pakartotiniame balsavime;

2) daugiamandatėje rinkimų apygardoje – kandidatų sąrašų, dalyvaujančių paskirstant mandatus, arba kandidatų sąrašui tenkančių mandatų skaičių galima nustatyti tik daugiau kaip vieno mandato tikslumu.

3. Rinkimai negali būti skelbiami negaliojančiais, jeigu neginčijamai nustatyti rinkimų rezultatai leidžia nustatyti esminius rinkimų rezultatus. 



93 straipsnis. Rinkimų galutinių rezultatų nustatymas ir paskelbimas

1. Rinkimų galutinius rezultatus, išnagrinėjusi visus skundus ir nustačiusi visus rinkimų rezultatus apygardoje, taip pat ir rinkėjų, balsavusių užsienyje ir laivuose balsus, nustato Vyriausioji rinkimų komisija. Rinkimų galutinių rezultatų nustatymu rinkimų apygardoje yra laikomas ir šio įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais priimtas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas.

2. Rinkimų galutinius rezultatus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo balsavimo daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir pirmajame rinkimų ture vienmandatėse rinkimų apygardose dienos oficialiai skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. Jei renkant naują Seimą yra rengiamas pakartotinis balsavimas, rinkimų galutiniai rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bei tose vienmandatėse rinkimų apygardose, kuriose buvo rengiamas pakartotinis balsavimas, oficialiai skelbiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pakartotinio balsavimo dienos. Rinkimų galutinius rezultatus Vyriausioji rinkimų komisija skelbia savo interneto svetainėje.

3. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per keturis mėnesius po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo perduoda valstybės archyvui neterminuotai saugoti rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolus, pareiškinius dokumentus (išskyrus parašų rinkimo lapus), Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių protokolus bei sprendimus ir rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą. Po to Vyriausioji rinkimų komisija gali nuspręsti nesaugotinus rinkimų dokumentus sunaikinti... 


Remiantis įstatymutai vadinama „galai į vandenį“ 


- ir taškas.




Ir štai, žiūrėdamas į šią eilę jaunų žmonių, kurie iki sutemų ir po skėčiais laukė eilėje prie mobiliųjų rinkimų apylinkių Vilniaus centre, autoriui kilo maištinga mintis. Ar ši veikla kartais neturi dvigubo dugno?** 

Štai dabar šis jaunuolis, galbūt studentas, nubalsuos Vilniuje, o savaitgalį nuvažiuos pas „mamą ir tėtį“ ir vėl balsuos „nuolatinėje gyvenamojoje vietoje“.  

Aš paklausiau: „O kai atplėšiate išankstinio balsavimo vokus, ar tikrinate biuletenį atsiuntusio asmens vardą ir sąrašą tų, kurie balsavo pagrindinę balsavimo dieną šioje apylinkėje?“

Atsakymas pribloškė! „Vokus tiesiog atplėšė ir įdėjo šiuos biuletenius į bendrą krūvą su tais, kurie buvo išimti iš užplombuotos balsadėžės. Niekas nieko netikrino“, — sakė mano pašnekovas.

**... apklausose "Laisvės partija" net nepateko į sąrašą tų, kurios gali įveikti penkių procentų kartelę. Jai prognozavo kiek daugiau nei keturis procentus balsų. Ir še tau kad nori — daugiau nei devyni. "Trys muškietininkai" (Zuokas, Paulauskas, Žemaitaitis) iš "Laisvės ir teisingumo" partijos turėjo gauti panašų rezultatą. O "Darbo partijai" prognozavo tik šešis–septynis procentus. Bet, matyt, lošėjas-kandidatas iš Darbo partijos Antanas Guoga sumaišė kortas taip, kad pati partija pakilo ant prizininkų pakylos (trečioji vieta pirmajame ture), o Antanas po pirmojo turo vadovauja išrinktų "darbiečių" sąrašui. Ar nemanote, kad tarp sociologų prognozių ir rinkimų rezultatų yra daug skirtumų?

 Ir kyla kitas klausimas. Kodėl toks momentas kaip išėjimo apklausos — apklausos, vykdomos išėjus iš rinkimų apylinkių, buvo pašalintos iš Lietuvos rinkimų proceso? Galų gale, jei rezultatai skiriasi nuo išėjimo apklausų, tada iškart kyla abejonių dėl balsų skaičiavimo teisingumo. O tai gali nelemti ne tik bylinėjimosi, bet ir gali tapti pretekstu anuliuoti rinkimų rezultatus. Tokių precedentų buvo daugelyje šalių, įskaitant JAV. Taigi, Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymas organizuoti apklausas išėjimuose iš rinkimų apylinkių taip pat kelia abejonių dėl balsų skaičiavimo teisingumo.





DELFI Melagiena

 

Cha cha cha cha:)

Turėjo būti pašalinta.

Bet nebuvo.


Tai kas meluoja, FilaDELFIjai?
Kas?





2020-10-27

Gal Ir Jie

 

Gal ir išvardintieji po nuotrauka

toj nuotraukoj, gal po kaukėm pasislėpę tikri rinkėjai juos rinko - kas ten žino...



2 Balsai

 



2020-10-26

Bobų Vasara 2020

 

Dėkui

O kur Vyrai?

Virus’ais išvirto?



Šiaip jau Bobų Vasaroms būdingi skraidantys voratinkliai, 

bet Politinei Bobų Vasarai 2020 būdingi antsnukiai/kaukės ir “saugaus atstumo” laikymasis, kai Šeimos rinkimuose 2020 balsavo dėl to paties COVID-19 “baubo” netikrinama tikrumo DokuMentai,
o ne dėl tos pačios KoronaBaimės taip ir neatpažinti Kaukėtieji.








2020-10-25

Antras Seimo Rinkimu Turas

 



#безхозяина

 







Šešias Dešimtis Valandyčių ŠiąNakt PaKavojom

 

Bo kitos šešios dešimtys, mūsų sumįslytos, šiąnakt tarp 3-čios ir 4-tos valandos atsirado ir anas, senesniąsias, užklojo.

Turėjom progą pasivalandoti,
o gal ir ne tik:
Kas moka vogti, tas moka ir kavoti...

- Что хаваешь? Где хапнул?





2020-10-24

Valiutų KataStrofa

 Žemiau Algimantas Lebionka pateikia  vertimą naujo, labai įdomaus, šio autoriaus 

straipsnio, liečiančio šių dienų ekonomikos aktualijas – neišvengiamai artėjančią pasaulio ekonomikos katastrofą. Jos priežastis – JAV FRS globalus finansinis parazitizmas, besitęsiantis beveik 100 metų. Suprasdami kracho neišvengiamumą, FRS savininkai (Rotšildai ir Co.) sugalvojo savo nusikaltimus nurašyti jų išrastai, sukurtai ir įdiegtai „pandemijai“. Profesorius Eberhard Hamer duoda praktinius patarimus, kaip galima maksimaliai išgelbėti savo turto likučius per artėjančią katastrofą. Jo nuomone, investavimas į nekilnojamą turtą padės išgelbėti apie 50 procentų turto, iš piniginių aktyvų po ekspropriacijos teliks 10 procentų. Autorius mini ir privačių pensijų fondų žlugimo neišvengiamumą. Estijos valdžia jau panaikino antros pakopos pensijų fondus. Lietuvos valdžioje turime nusikaltėlius – kuriems valstybės ir piliečių ateitis – ne jų „moralės“ dimensija.

Valiutos katastrofa: bėgti į „betoninį auksą“? Prof. Eberhard Hamer


PschiAtro Kalba

 

Šito:

 2004 m. baigė rezidentūrą ir įgijo psichiatrijos gydytojo kvalifikaciją. Tais pačiais metais suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis (disertacijos tema: „Priklausomybės nuo tabako EPIDEMIOLOGINĖS situacijos* bei pagalbos metantiems rūkyti efektyvumo įvertinimas“). [1]

2004 m. pradėjo gydytojo psichiatro praktiką.

ãtvejis sm. (1) kartas, sykis, atsitikimas: Buvo toks ãtvejis, kad ir man reikėjo tylėti Dr. Keliais (trimis) ãtvejais to nepadarysi J.Jabl. Kelius ãtvejus atsigrįždamas dirbau ir nepadirbau darbo J. Iš kelių ãtvejų sirgo ans J. Tris atvejus pylė į dervą vandens M.Valanč. Sambiją jau kelis atvejus veltui buvo bandę užimti S.Dauk.
 ãtvejų ãtvejais dažnai: Aš tau tą atvejų atvejais sakiau Užv. Tavęs vis reikia atvejų atvejais prašyti Dr.

prótrūkis sm. (1) staigus jausmo, nuotaikos ar šiaip ko pasireiškimas, prasiveržimas: Vėlesniuose savo eilėraščiuose poetas ėmė labiau pasikliauti gaivališkais jausmo protrūkiais rš. Atskiri karščiavimo protrūkiai arba atsitiktinė apžiūra išaiškina, kad susirgta rš. Būna trumpų džiaugsmo protrūkių rš. Įvyko liaudies nepasitenkinimo protrūkis, ir prasidėjo galingas darbo žmonių streikas (sov.) sp.

(sov.) ...

Dabar šitaip?