2014-09-28

Algiz

Before.

Algiz.

After.

Crucifix.
P.S.

Other Names:         Germanic:               Algiz
                                 Gothic:                    Algis


Algis lietuvių mitologijoje pagal J. Laciskį – aukščiausiųjų dievų pasiuntinys (angelus est summorum deorum), susijęs su dievų valios perdavimu žmonėms

P.P.S. Ant brolio rankos tokia rūna.

1 komentaras:

audrius rašė...

Na ką, subtyli s upė bez donėlė teka subtyliai tarūnydama trututu tratata....

http://www.etymonline.com/index.php?term=up&allowed_in_frame=0

...kom pani jonai sutartinai tupi, tai yra subintyliai startautupi subinėm patrutyjam...

http://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company

Start-up
Round-up
-Sub
Sup ė
....

Kožnas klanas ant žžemės palos poli etas iš kožno sukūrėjo skuros litos kūno klyno semę tą prapirmą sėmėtęs sėmelėje plito-palito, o kas bezdėjo bezdales, toryjo, subinėse startapus kulė, tai tie klanai liko po trunyti, nykti,....
Na ne, žemen sėmes seti į švietas vietas aplinką sukurdami pvz hipopotamas pontų kgonys:

http://youtu.be/_FzYkALGdY8

κλανιά klynas, klanas
fart vartai, arka, nauja arka, perma..
пердеть perdėti, padaugint,..
Pedo -//-
放屁 pukai, fu kaip, pu kas, puk puk, up up...
crepitus крепитесь дети мой..
прдеж
....

Perdėjau ar nedadėjau?:)