2010-12-05

Kreizė

Krizė (sen. gr. Krisis - „posūkio vieta; sprendimas“) abstrakčiu požiūriu, tai yra sistemos patekimas į būseną, gresiančią jos pačios struktūriniam stabilumui bei gyvybingumui. Krizės gali būti visuomeninės ir asmeninės, gamtinės ir techninės - socialinės, ekonominės, politinės, karinės, sukeltos sausros ar liūčių, techninio susidėvėjimo bei kūrybinės ar psichologinės. Sprendžiamos vidinio prieštaravimo ar išorinio konflikto išsprendimo keliu, struktūrinėmis, sisteminėmis permainomis.

Кризис
(др.-греч. κρίσις — решение, поворотный пункт) — суд, перелом, переворот, пора переходного состояния, перелом, при котором неадекватность средств достижения целей рождает непредсказуемые проблемы.

Кризис проявляет скрытые конфликты и диспропорции. Яркий пример кризиса — революция. Может рассматриваться как феномен (нечто непознаваемое), экономический фактор (условие деятельности), политическая, социологическая и экономическая категория.

Финансовый кризис — резкое уменьшение стоимости каких-либо финансовых инструментов. В течение XIX и XX веков большинство финансовых кризисов ассоциировалось с банковскими кризисами и возникающей при этом паникой. Наиболее известным кризисом этого рода было начало Великой депрессии. Термин также часто применяется в отношении ситуации на фондовых рынках, когда лопаются так называемые «экономические пузыри».

Ekonominiai burtbulai
.

Bankų vilionės.

crisis
early 15c., from Latinized form of Gk. krisis "turning point in a disease" (used as such by Hippocrates and Galen), lit. "judgment, result of a trial, selection," from krinein "to separate, decide, judge," from PIE base *krei- "to sieve, discriminate, distinguish".

Krei-.

Kreizė.

Because we are crazy.

Pasakiško grožio šalį siaubia finansinis košmaras. Vyriausybė per savaitę pirmiausia nacionalizavo trečią didžiausią banką, po to – antrą, o vakar – patį didžiausią. Islandijos krona virto popieriais.

Islandijos bankai aktyviai dalyvavo tarptautiniame versle, įsteigė padalinius kaimyninėse šalyse ir atrodė tokie patikimi, kad net D. Britanijos viešojo transporto, policijos ir savivaldybių pinigai atsidūrė jų sąskaitose.

Šiandien D. Britanijoje daugiau kaip 500 000 nelaimingų indėlininkų negali atsiimti savo pinigų iš Islandijos bankų padalinių, o įpykęs D. Britanijos premjeras Gordonas Brownas nurodė areštuoti visas islandų sąskaitas, net privačių kompanijų.

2003 metais laisvieji Islandijos bankai pajuto azartą ir ėmė skolinti ir skolintis neregėtu mastu. 2007 metais išduota vidaus paskolų suma prilygo 450 proc. BVP.

Vėl burbulas.

Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arūnas Teišerskis šiandienes lietuvių imigrantų nuotaikas apibūdino kaip gana ramias, o padėtį šalyje – sudėtingą politiniu, bet stabilią ekonominiu atžvilgiu.

Pasak jo, Airijos gyventojai labiausiai nepatenkinti vykdoma valdžios politika. Airija esą be reikalo pakluso Europos Sąjungos įsakymui paimti didžiulę paskolą.

„Kai paaiškėjo, kad bankai pridarę didžiulių nuostolių, opozicija ėmė valdančiuosius spausti valstybės sąskaita tų nuostolių nedengti, –kalbėjo jis. –Kitaip sakant, buvo siekiama, kad klaidų pridarę bankai tiesiog bankrutuotų. Bet tada sukilo Europos Sąjunga, ypač Vokietija ir Prancūzija. Mat šitų šalių bankai Airijos bankams suteikę daugiausia paskolų. Todėl šios šalys ir pradėjo kelti skandalą, kad Airija imtų paskolą ir padengtų milžiniškus bankų nuostolius. Spaudžiama imti paskolą Airija galų gale tą ir padarė, o žmones tai labai papiktino."

Ne Airiją paspaudė, o jos vyriausybę. Ji ir prisiėmė įsipareigojimus Airijos vardu.


Krizės pabaigą paskelbęs A.Kubilius: „Sunkmetis tęsiasi, šaltinių didinti pensijas nėra“.

124. Q.B.Lews And Rews 11:31 12-02 IP: 84.15.179.82
Google: finansinis stabilumas, pažiūrėkit vaizdus - juk verta stengtis, ar ne?

O ką į tai?

125. Sunkmetis tesiasi 11:41 12-02 IP: 84.15.179.82
Reikia sunkti pinigąžmonių.

126. Šaltinių didinti pensijas yra 11:42 12-02 IP: 84.15.179.82
Prie pagrindinio sėdi litvakas Ben Shalom Bernanke.

Išties, papiltų iš šio šaltinio kiekvienam lietuviui kiek pila amerikonui, užsivestų ir "Sodros" motoras.

127. Monika Bončkutė, korespondentė 11:44 12-02 IP: 84.15.179.82 Grynaveisliams lietuviams trūksta žydų litvakų.

Kreizė čia, o ne krizė.

Mes čia ir kreizėjam.

Nenusibodo dar?

Baigėsi skaičiai JAV skolai skaičiuoti. Skola viršijo 10 trilijonų JAV dolerių, ir teko išimti dolerio ženklą, kad skaičius tilptų.

Simboliška.

Komentarų nėra: