2012-10-09

Mozė kreipėsi į Izraelį

Tora (hebr. תורה = Torah, Mozės Penkiaknygė) – pagrindinis judėjų religinis/teisinis traktatas, kurio autoriumi krikščionys ir žydai tradiciškai laiko Mozę.

Hebrajiškai Toros knygos vadinamos pirmaisiais jų prasminiais žodžiais:

1. Pradžios (hebr. בראשית berešit - „pradžioje“: pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę),
2. Išėjimo (hebr. שמות šmot - „vardai“: štai vardai Izraelio sūnų ir t. t.),
3. Kunigų (hebr. ויקרא vaikra - „ir jis pašaukė“: VIEŠPATS pasišaukė Mozę ir t. t.),
4. Skaičių (hebr. במדבר bemidbar - „dykumoje“: antrųjų metų po išėjimo iš Egipto žemės antro mėnesio pirmą dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo Palapinėje, Sinajaus dykumoje ir t. t. Ši ilga frazė - tik lietuviško vertimo ypatumas.)
5. Pakartoto Įstatymo (hebr. דברים dvarim - „žodžiai“: štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį ir t.t).

Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15)

The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. (Deuteronomy 28:12-14)

You may charge a foreigner interest, but not a fellow Israelite, so that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land you are entering to possess. (Deuteronomy 23:20)

For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you. (Deuteronomy 15:6)

When you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, “Let us set a king over us like all the nations around us,” 15 be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. (Deuteronomy 17:14-15).

Senasis Testamentas (hebr. תנ״ך Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

Senąjį Testamentą sudaro šios knygos:

Penkiaknygė (hebr. Torah תורה);

Istorinės knygos;

Išminties knygos (hebr.Ktuvim כתובים);

Pranašų knygos (hebr. Neviim נביאים).

Kodėl istorikai tuo nesidomi?

O ar ne todėl mūsų Seimas šitaip (žr. 5 str.) nusprendė?

3 komentarai:

Zenonas rašė...

kietas buvo iliuzionistas ir hipnotizuotojas. Tiek žmonių už nosies vedžiojo po dykumą. Ir ištisus 40 metų ar daugiau.

Dario Budrio rašė...

27m vedžioja Mozė užmušusių palikuonis dabar, tai apie tolima praeitį spresti reikėtu atsakingiau ponam apsidirbusiem.

Dario Budrio rašė...

 О евреях Моисей говорит исключительно в третьем лице: «народ этот» (Числ. 14:19), «бог отцов ваших послал меня к вам» (Исх. 3:13-15). Не наших отцов, а ваших! О своем народе так не говорят. Если бы Моисей был причастен к нему в этническом плане, то он выражался бы иначе: «народ мой», «наши отцы». Но таких фраз мы не найдем во всей Торе! 

Судьба Моисея в еврейском обществе была незавидной. Можно сказать, Моисей презирал евреев, поняв, что мыкаться с ними, учить их цивилизованному образу жизни и прививать им основы этики и морали – дело заведомо бесполезное и полностью бесперспективное. Соответственно и евреи ненавидели его и в то же время боялись магии Моисея. Они гневались на него за то, что он вывел их из Египта и заставил скитаться полуголодными по пустыне; за то, что навязывал им чуждую их убеждениям и образу жизни религию и бога, которому они не хотели поклоняться; за то, что он их убивал за ослушание и ропот. Моисей терпел евреев, а евреи терпели своего навязчивого вождя по причине безвыходности ситуации. Власть Моисея над евреями держалась исключительно на силе. В конце концов евреи, видимо, всё же убили Моисея и извратили его религию. Следы своего преступления они скрыли, поэтому тело Моисея оказалось «ненайденным», а затем сочинили историю его кончины, чтобы окончательно «замести следы»[