2015-04-02

Τύμβος

Pranas apie šiuolaikinių kapitulų pradininko analogiškoje vietoje kadaise įsirengtą "bunkerį" parašė (nuorodos mano):

Vikipedijoje yra straipnis "švento angelo pilis" visomis kalbomis.

Vatikane šv. Petro bazilikoje nusipirkau knygą apie Romą ir Vatikaną. Joje rašoma:

"Švento angelo pilis buvo statoma ne kaip tvirtovė, o jos paskirtis imperatoriaus kapas-mauzoliejus. Jį 130 m.e. metais  pastatė imperatorius Adrianas sau ir  savo giminei Antoninams. Mauzoliejus pastatytas cilindro formos. Virš mauzoliejaus buvo supiltas kūgio formos kalnas, o ant jo pasodinta kiparisų ir ąžuolų giraitė. Į mauzoliejaus vidų vedė galerija, kurios kai kurios dalys išliko iki šių laikų. Mauzoliejuje buvo patalpinta urna su imperatoriaus Adriano pelenais ir taip pat visų kitų imperatorių iki Karakalos imtinai. Vėliau mauzoliejus tapo Romos miesto sienos dalimi. Romą užkariavęs gotų karalius Teodorikas (Tautarikis anot Česlovo Gedgaudo) 520 metais mauzoliejuje įrengė kalėjimą. Mauzoliejus pradėtas vadinti kalėjimu ir taip buvo vadinamas iki 1901 metų. 1544 metais virš mauzoliejaus-kalėjimo-tvirtovės buvo pastatyta arkangelo Mykolo skulptūra. XIII amžiuje popiežius Mikalojus III padarė slaptą koridorių iš šv. Petro bazilikos į Angelo pilį-kalėjimą. Tas koridorius dabar vadinasi Borgo koridorius. Pavojaus atveju popiežiai šiuo koridoriumi slapta perbėgdavo į tvirtovę, kuri buvo pati saugiausia vieta Romoje."

Dar pasidairykim:

Did you know that Castel Sant’Angelo was not only a prison for the Vatican but it also was Hadrian’s tomb and also linked to the Vatican through a secret passageway so that the Pope could escape if the Vatican ever became under attack?
Jau žinom...

The tomb of the Roman emperor Hadrian, also called Hadrian's mole, was erected on the right bank of the Tiber, between 134 and 139 AD.

From Old French tombe, from Latin tumba from Ancient Greek τύμβος (túmbosa sepulchral mound, tomb, grave).

Now a sharp ridge rises out in front of Troy,
all on its own and far across the plain
with running-room all around it, all sides clear.
Men call it Thicket Ridge, the immortals call it
the leaping Amazon Myrine’s mounded tomb, and there
the Trojans and allies ranged their troops for battle.
Iliad, Book II

Tomb


Komentarų nėra: