2015-11-18

ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako

Siūlymai 2015 m. balandžio 15-tosios susirinkimui Signatarų namuose

Siūlymai 2015 m. balandžio 15-tosios susirinkimui Signatarų namuose (Pilies 25, Vilniuje)
.... suvienyti jėgas visų, kuriems skauda dėl Lietuvos išsivaikščiojimo ir nutautėjimo bei vis didėjančios atskirties tarp valdančiojo "elito" ir paprastų Lietuvos piliečių, kas tampa labai svarbu augančių grėsmių mūsų valstybei akivaizdoje...

1. Siūlau suvienytosioms jėgoms vienijantį mus vardą Pilietika, kuris tepakeičia Politiką.

Siūlymo esmė paprasta: graikišku vardu, kilusiu nuo "polis" - "miestas", o dar anksčiau - "pilis", graikiškus žaidimus žaidžiantys politikai lietuviškus piliečius prisimena tik artėjant rinkimams. Po jų dangstosi Politologija. Dangstytis Pilietologija nepavyks, šitai patyriau Referendumo (dėl žemės pardavimo užsieniečiams, gamtos turtų naudojimo ir referendumo inicijavimo kartelės nuleidimo) metu, kaip Iniciatyvinės grupės narys.

Piliečiai ir Pilietikai, o ne Politikai.

Praskolintos Graikijos dabartinė padėtis gerai iliustruoja ilgalaikio politologijos dominavimo pasekmes.

2. Siūlau balsus rinkimuose skaičiuoti viešai.

Mažai kas žino, kad VRK balsams skaičiuoti samdo UAB "Algoritmų sistemos". Nors vieninteliai slapti dalykai yra piliečio asmens duomenys ir jo rinkimuose pareikšta valia, VRK mums, Referendumo iniciatoriams, stebėti balsų skaičiavimo kompiuteriu neleido.

3. Siūlau plėtoti tiesioginės demokratijos principą.

Nors pakanka gąsdintojų anarchija ar euroskepticizmo etikečių klijuotojų, Šveicarija šio principo nebijo.

Po dabartine mūsų "demokratijos" skraiste paslėptas Lietuvos praskolinimas/pardavimas užsienyje iš nieko generuojamų pinigų valdytojams.

Mūsų išrinktieji teužsiima jiems prieinamų finansinių srautų perskirstymu.

Šitokią Lietuvos padėtį būtina pakeisti.


Lietuva užima pirmąją vietą pasaulyje pagal savižudybes (ją lenkia tik Danijos provincija Grenlandija), pirmąją vietą Europoje pagal emigracijos mastus ir pirmąją vietą ES pagal kalinių skaičių (nuorodas į šios informacijos šaltinius galima rasti čia). Siūlau šiuos "pasiekimus" įtraukti į laiškų tekstą.

Manau, kad pagrindinė šitokios būsenos priežastis yra mūsų pasidavimas palūkaniniam engimui. Vokietija ar Prancūzija, pvz, finansuojasi neigiamomis palūkanomis, o Lietuva visiškai paklūsta iš esmės svetimųjų, daugiausiai švediškai, bankinei savivalei.

Labai siūlyčiau šį klausimą akcentuoti, nes pastarosiomis savaitėmis paaiškėjo, kad IBM, suderinęs su FED ir šveicarų bankinio milžino UBS inicijuota grupė Londone imasi kurti per-to-per (P2P) tarpusavio atsiskaitymų sistemą, grįstą bitcoin naudojama technologija; apsieinant be bankų ar kitokių tarpininkų. Anglijos banko atstovai viešai pareiškė, kad šitokia technologija gali būti revoliucine finansų sferoje.

Manau, kad tokiu būdu Vakarai bando išvengti gresiančio Kinijos/BRICS kuriamos bankinės sistemos diktato, analogiško tokiam, kurį ilgą laiką vykdė šiuo laiku netenkantis įtakos FED/TVF/PB (Pasaulio banko) triumviratas.

Lietuva privalo pasinaudoti šiuo istoriniu momentu, nepraleisti jo. 

5. Siūlau atstatyti 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtoje Lietuvos Konstitucijoje garantuotą nemokamą aukštąjį mokslą, o iš mūsų emigrantus įdarbinusių šalių reikalauti kompensacijų už jų  Lietuvoje įgytą išsilavinimą.


Eugenijus Paliokas
8 698 34246
eugenijus.paliokas@gmail.com
eugenijus.paliokas@vgtu.lt


Komentarų nėra: