2016-02-10

Plebėjai

... per 90 % Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė...
Plebiscitas (lot. plebiscitum – liaudies nutarimas) – liaudinis balsavimas labai svarbiu politiniu, valstybiniu klausimu. Dažnai plebiscitas daromas vykdant tautos apsisprendimo teisę. Plebiscitas polit.- visuotinis balsavimas paprastai teritorijos, kartais santvarkos klausimu.

plebėjai [lot. plebeji < plebs – liaudis]:

1. sen. Romoje karalių ir ankstyvosios respublikos laikais – gausiausias laisvųjų gyventojų luomas, neturintis polit. ir piliet. teisių; vėliau – visateisiai nekilmingi piliečiai;

2. V. Europoje vid. amžiais ir vėliau – vargingiausias miestų gyventojų sluoksnis; miesto varguomenė.

Plebėjai,
vienok's ...

Plebėjų alus -

plebiscitui
Gal, vis tik,
praverstų?

O gal, paprasčiausiai, Konstitucinio teismo "patvarkytą" Referendumo įstatymą pervadinkim Plebėjų Plebėjiscito Įstatymu, ir tiek?


Komentarų nėra: