2016-04-15

Didysis Verslininkas

..Jei Vakarai – Europa ir JAV – pagaliau nuspręs imtis versti dabartinę Kremliaus valdžią ir jos vadą V.Putiną..."
- sako namų darbus atlikęs Didysis Verslininkas*,
praturtinęs mūsų teisinę terminiją**.

Niekas ir neginčija - terminija yra svarbus dalykas.

Yes!

Pvz. - vien privatyras 
ko vertas!!
* Mūsų verslovė...

Išvertė ir mus iš Lietuvos Tėvynės:)))

Money!

Jėga....

** Nors Gūglė nebenori rasti "Verslo žinių" archyvo su šitokiu Didžiojo Verslininko tekstu:

... toji 6000 puslapių Lietuvos stojimo į ES sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak p. Auš-trevičiaus, yra labai svarbus, versta 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtinteisės terminiją, nes teko su-galvoti naujų sąvokų

betgi ir taip akivaizdu,

kad teisinė terminija
turtingesnė ne pas mus, o mūsų pabėgėlių taip pamėgtoj Landynėj arba ES Aukščiausiojo Teismo buveinėje - Liuksemburge:)
Didysis Verslininkas:)

Komentarų nėra: