2016-11-18

Зекам - ZEC

Tik į vieną pusę sovietmečiu nežiūrėjau, tik į vieną pusę ir dabar nežiūriu.

Mane pradžioj stebino tai, kad nemažai pažįstamų, sovietmečiu nedrįsę nė prasižioti samprotavimais apie socializmo-kapitalizmo palyginimus, dabar antirusais išvirto.

Bet nebesistebiu.

Nes, paprasčiausiai, prisitaikėliai buvo, tokiais ir liko.

Bet tai, kad šitaip greit pamiršim "perestroikos", Sąjūdžio, atvedusio į šiandieną, idėjas - laisvą žodį, laisvą mintį, ūkinę laisvę - ir iš buvusiųjų daugmaž klusnių "kovotojų prieš pasaulinį kapitalizmą" virsime negalvojančiais "kovotojais prieš viską, kas rusiška" - nesitikėjau.

Dievaž.

Pragyvenau Rusijoj bent 5 metus - gali būti, kad geriau ją (gal ir buvusiąją, nebe šiandieninę) žinau pažįstu, negu daugelis Lietuvos rusų.

Bet nemanau, kad buvusioji taip jau labai skirtųsi nuo dabartinės.

Kiekviena šalis turi savo sielą, ir stuburą turi.

Tie du dalykai nekeičiami lyg automobilio ratai.

Kam tokia įžanga?

Naujiena?
Komentarus paskaitykit.

Manot,
žygis atšauktas?

Ne, nemanau.
Tik ne viskas
taip jau paprasta.
Tiesa?
:)

Зэкам
--- ZEC*.

Kaip sakė profesorius - kas galėtų paneigti tikimybę, kad šis ginklas (ZEC) sumaniai nutaikytas šalin, kuri, kaip kai kas sakė tada Pitery, vadinasi dabar Rusija, bet nedaug tetrūko, kad būtų vadinusis Lietuva...

Šis ginklas gerai nutaikytas.
* Net keista**, kad šitaip Boni ir Klaido istoriją besistengiantis atkartoti dienraštis nepasirūpino pareklamuoti garbiųjų mokslininkų 
sukurtą bitcoin'ų konkurentą/antipodą zek'ą (ZEC)***:
būtent konkurentą/antipodą - juk garbiųjų mokslininkų kūrinio transakcijos anoniminės, o anonimo Satoshi Nakamoto sukurtojo bitcoin'o transakcijos viešos.

** Nieko keisto -
toks jau vaidmuo
mums projektuojamas:)

*** Зекам
о ZEC - бывают ли секретные переводы без секретов, которых кто-то знает?

Komentarų nėra: