2017-05-14

Lietuvos Išdavikai Gedimino Prospekte

Netikėta mintis atėjo:

Vilniaus Gedimino prospekte
jau beveik porą šimtmečių* gyventa Lietuvos išdavikų, sykiu su Lietuvos pavergėjais.

Klausimas toks:

Ar dabar Vilniaus Gedimino prospekte yra kitokių gyventojų?

В 1852 году был утверждён план застройки предместья Лукишки (Lukiškės) с новой центральной улицей. Вокруг проспекта, застроенного преимущественно трёх- и четырёхэтажными каменными зданиями, образовался новый центр города.

Po 1831-jų sukilimo tiko pravoslaviškajai carinei Rusijai ant Perkūno šventyklos pastatyta katalikiškoji Arkikatedra, "įrėminanti" naująjį Vilniaus "brodvėjų", ypač, kad ant jos stogo aukščiausiai buvo pastatyta Rusijoa globėja Šv. Elena, jai "po dešinei" - Lenkijos globėjas "Šv.Stanislovas", o tik "po kairei" - Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras, nuolankiai nusiėmęs karūną ir ant žemės, sau po kojų, pasidėjęs...

O tai kaipgi! 

Komentarų nėra: