2017-11-07

Neadekvati Šalis

Šiandien (dabar gi mūsų para/diena PRASIDEDA VIDURNAKTĮ; žiūriu dabar savo „išmaniojo" telefono „vaizduoklin/ekranan") šitas pats išmanusis suskambo:

- Klausau,- pasakiau pamatęs tame „vaizduoklyje" numerį +370 5 271 7164 (skambinta 00:21, pokalbio trukmė 00:01:05).

- Eugenijus Paliokas? - paklausė ragelyje.

- Taip.

- Policija. Jūsų kabrioletas Peugeot 205 ACP 207?
- Taip.

- Kodėl jame šuo be priežiūros jau dvi valandas?

- Kaip dvi valandas? Aš ką tik įėjau į Mindaugo g. „Maximą".

- Mums pranešė, kad jau dvi valandas šuo jūsų kabriolete be priežiūros.

- Kaip gali būti dvi valandas, jei ką tik įėjau į Mindaugo g. „Maximą", į kurią ką tik atvažiavau.

- O jūs blaivus?

- Žinoma.

- Laukite, atvažiuos policija patikrinti jūsų blaivumą.

Anas „laido" galas padėjo ragelį.

Iškart pabandžiau skambint tuo numeriu +370 5 271 7164 (žiūriu vėl savo „išmaniajan") - rodė „užimta".

Skambinau, nes susimaniau paklaust, ar šiais visuotinės durniasklaidos sėkmės bedurninant ir taip jau pakankamai išdurnintą 
visuomenę laikais žmogus ir šuns būdoj turi tupėt sykiu su šunimi, jei tik, žinoma, patsai nenori susilaukt policijos dėmesio; ir ar toji policija lygiai taip pat kaip dabar reaguos į kokio praeivio skambutį: „šuo būdoj jau dvi valandas tupi be priežiūros" - šitaip sureaguos:
- Ar jūs blaivas?? O jisai, šuva - ar irgi blaivas??? Tuoj patikrinsim!!

O galėtų koks rūpestingas praeivis paskambint policijon: ir krėslo minkšto būdoj nėr, kaip mano kabriolete, ir stogas ne toks sandarus, ir durų, saugančių nuo žvarbaus lapkričio vėjo nėr, ir langų su švariai nuvalytais stiklais, ir lenciūgas ant kaklo šuns teises pažeidžia...

Nusikeikęs einu iš „Maximos" prie savo puikiojo kabrioleto - laukti dar vienų mano blaivumo tikrintojų.
Ir tikrai, po kelių minučių šalia manęs sustoja policijos mikroautobusas „Nissan"
su valstybiniais numeriais GTH 265, tvarkingai prisiparkuoja, šalia manojo kabrioleto, ir iš jo išlipa trise, vienas jų su automatu, panašiu į „kalašnikovą", kurį net vidurinėj mokykloj mus sovietmečiu mokino išrinkt/surinkt, tik policininko turimas buvo mažesnis, ant krūtinės.

Nieko sau! - tokia mintis šmėkštelėjo.

Išlipo jie visi trys, filmuojami mano „išmaniuoju", ir eina pro mane, į „Maximą".

- Jūs ne pas mane? - klausiu nustebęs.

- Ne. O kame reikalas?

Paaiškinau.

- A, čia tas kabrioletas, - pasakė vienas iš trijų, su kalbančia ant diržo per petį kabančia racija.

Papasakojau, kas darosi, paklausiau:

- Panašus aš jums į neblaivų?

Galvas papurtė.

- Ką turiu dabar daryt, kad policija neskelbtų tarptautinės mano paieškos? - paklausiau.

- Skambinkit 112, - patarė.

Paskambinau (žiūriu dabar savo „išmaniajan", paskambinau 00:29, pokalbio trukmė 00:02:34).

- Bla bla bla - supasakojau 112 merginai visą istoriją, toji po pauzių paaiškino, kad kažkas paskambino policijai iš Karoliniškių, į kurias tikrai atvažiavau prieš tai, ir atvažiavau ten iš Algirdo Šukio buto, kur jį nuvežiau po įsimintinos  Tado paskaitos Konfucijaus centre Čiurlionio gatvėje, o iš to buto išėjau apie vienuoliktą valandą, o į Karoliniškes atvažiavau kavos išgert ir pasikalbėti.

Šunelį su šitokiu gaubtu
tikrai palikau kabriolete, nes ten, kur kavą gėriau - du katinai, kuriems, mat, didelis stresas dėl mano mažylio, kurio vardas Didžkis. O savąjį Didžkį vežiojuosi su savimi, nes nenoriu palikti be priežiūros - mat prieš kelias dienas Jakovo veterinarijos centre šitas pats chirurgas Edmundas
pagaliau susiuvo jam žaizdą, ir visiškai nenoriu, kad, visai darbo dienai paliktas namie, nusikrapštytų gaubtą ir persiplėštų šitaip išvargtą ir tikrai nemažai man beveik dviejų savaičių trukmės istorijoje atsiėjusią chirurgo siūlę (gerbiamam Algirdui Šukiui


šiandien teko mano puikiajame kabriolete pralaukt bene 20 minučių pakeliui namo iš Konfucijaus centro, pralaukti besiklausant „Žinių radijo",
pakol gydytoja Rūta tame Jakovo veterinarijos centre apžiūrėjo mano mažojo ligonio susiūtąją žaizdą, pavalė siūlę ir suleido vaistų).

- Skambinkit Vyriausian policijos komisariatan, - tokiu tai numeriu, - galop paaiškino 112 mergina.

Skambinu -  „nepataikiau" - kišenėj neradau kuo užsirašyti numerio, suklydau.

Vėl 112 (00:33, pokalbio trukmė 00:00:41).

Galop prisiskambinu teisingu telefono numeriu 8 5 271 6008, prisiskambinu 00:34, pokalbio trukmė 00:06:11.

Ten jau vyras, nebe mergina, kaip kad 112, paaiškino, kad Karoliniškėse kažkas paskambino, kad mano kabriolete jau dvi valandas kankinasi mano šuva (kuriam, atvirkščiai, aš jau antruoju šimtu eurų gelbsčiu gyvybę).

- Aš ten, Karoliniškėse tik pusvalandį buvau - atvažiavau prieš pusę dvyliktos, o išvažiavau Mindaugo gatvės „Maximon" prieš pat dvyliktą - iš kur dvi valandos?

- Ko gi taip ilgai važiavot! - rėžė anam ragelio gale.

- Kaip tai taip ilgai? - nusistebėjau, mat, lėtu važinėjimu nepasižymiu.

- Pažiūrėkit, kiek valandų, - atsakė man Vyriausias policijos komisariatas.

- Taigi vos ne pusvalandį jau skambinėju - tai 112, tai jums - atsakiau.

- O kodėl neadekvačiai elgiatės? - paklausė „išmaniojo" ragelyje - gausite baudą už žiaurų elgesį su gyvūnais.

Ir padėjo ragelį.

- Kas dabar bus? - paklausiau visą šį laiką šalia manęs buvusių trijų „Nissan" mikroautobusu atvykusių gerai ginkluotų čia pat tebestovinčių policininkų.

- Nieko nebus, - atsakė vienas iš jų, ir visi nuėjom Mindaugo g. „Maximon".

- O ką - visi ekipažai dabar automatais ginkluoti? - paklausiau.

- Mes - specialus padalinys, - atsakė.

- Ko tai dažnokai policijos sirenas pastaruoju metu girdžiu, - pasakiau.

- Daug iškvietimų, - atsakė.

Jau „Maximoj" palinkėjom vieni kitiems sėkmės ir nuėjom kas sau.

Nusipirkau pavalgyt ir nuvažiavau visą parą dirbančion VU bibliotekon.

Prisiminiau ten, ką mačiau šiandien Elertė TV žinių laidoj - Nemira Pumprickaitė  kalbino kažkokį teisės reikalų žinovą, mat, Lietuvoj, kurioj pedofilijos nuo Garliavos istorijos


laikų, skirtingai negu kokioj Britanijoj,
yra tik „prasčiokų", o ne „elito" tarpe,  pastaruoju metu padaugėjo sulaikytųjų dėl vaikų pornografijos.
Taigi, tas lietuviškosios teisės žinovas aiškino, kad pedofilija yra liga, bet Lietuvoje „pedofilina" ne pedofilai, o visai kiti.

- Tai, vadinasi, mes, diurnalistai, iškreipiam tikrąją padėtį, - pabarstė savo ir kitų neišmanėlių žurnalistų galvas pelenais šitaip pamokyta Nemira ir padėkojo teisės žinovui.

O jums aišku tapo?

Man - ne.

Dar mačiau/girdėjau šįvakar Elertė TV, kaip
Edmundas Jakilaitis
kalbino premjerą Saulių Skvernelį, mat mūsų Tikrai Neadekvačioje Šalyje žemiau skurdo ribos gyvena 630 tūkstančių asmenų*, o VBS procentų skaičiuotojai tebeįsivaizduoja, kad mūsų tebėr Lietuvoj 3 milijonai;
o sparčiausiai pasaulyje nykstančioje Lietuvoje net 82% moksleivių galvoja apie emigraciją,


Taigi, tas Edmundas kalbino tą Saulių, besistengdamas iš jo išpešt ne pažadą, o paaiškinimą ar kokį receptą, pagal kurį tranais bevirstantys Sauliaus vadovaujami tarnai išgelbėtų beišsilakstantį avilį.

Saulius gi pūtė žandus ir akis ir Edmundui nepasidavė: dar, esą, neseniai tetranauja, to biš tarnauja, o ir medų ne jie, o visai kiti dešimtmečiais rijo ir surijo...


Sauliui tai kas.

Negi Sauliui būsimo Pauliaus
klaust, ką sakyt:))

Nereikia, mokytas...

O Dėstytojas nuovadoje, doc. dr.,
sužinojo šiom dienom, kad jisai uždirba „už etatą" lygiai tiek pat, kiek slaugė, irgi už etatą; kuri, dirbdama pusantro** etato, ruošiasi emigruot Landynėn,
mat, sunkiai/varganai pragyvena iš tokios algos.

Taigi, tas dėstytojas dabar, ką tik prasidėjus Įsimintinojo Įvykio


Šimtmečiui, šioje Kylančios Ekonomikos Šalyje,
kurioje jo atlyginimas 8 metus tik mažėjo, iš kurios, anot šiandienos Elertė TV Edmundo Jakilaičio
pateiktų duomenų, per 9 mėnesius pabėgo/emigravo beveik 50 tūkst. jos piliečių, kai pernai per visus metus emigravo kiek daugiau negu 50 tūkst., tas dėstytojas sužino, kad jisai elgiasi neadekvačiai...

???

Ar, vis tik, Neadekvačiai Elgiasi Šios Šalies Elitas?
* Sakykit, Neadekvačios Šalies žmuo -
kiek procentų jūsų gyvena žemiau skurdo ribos, jei jūsų/mūsų yra nebe 3, bet tėra, pvz., 2 milijonai?

Sakykit, Skurdą
kur padėjom?

A?

O Šiurpą?

** Ei, jūs, inteligentai 


- kas turit pusantro etato savo universitete?

O ar žinot, kad Lietuvos gydytojai turi profesinę sąjungą, kuri reikalauja 2500€ vidutinės algos „į rankas"?1 komentaras:

Zenonas rašė...

taip ir nesupratau - atšaukė tarptautinę paiešką neadekvatūs policajai su kalašnikovais ar dar tebeieško?
Siūlyčiau, kad paieškotų nuovadoje tarp dėstytojų, t.y. pas save. greičiau ras.