2018-05-22

Kodėl neauga BTC kursas?


Manau, kad pagrindinė priežastis - dabar jau nebe nulinės palūkanos, bet neigiamos - saviems, ir teigiamos - svetimiems.
O Bibel'is....
Bibel'į 

tada ne visiem rodė, juolab dabar.

Paskaitykit apie „košerinį" šiandien jau funkcionuojantį
pinigą:)
Įdomu?

Klūpatikiai...

Sykį atsiklaupus


nelengva atsistot?


Komentarų nėra: