2010-02-05

Navatna

×navãtnas, -à (l. nowotny) adj. (4) Ss, Bgt, Ar, Vdk, Krkl, Rz, An, nãvatnas (3b) Rk; [K] keistas: Kas kitaip apsirėdęs, kaip čia nešio[ja], tas navãtnas J. Drabužis, už kitus keistesnis, bus navãtnas J. Kai kur buvę visokių gan navatnų medžių: ir su žiedais skujuotų, lapuotų bežiedžių A.Baran. Koks jis navãtnas: nei pats eina, nei kito leidžia Žmt. Ale tu ir navãtnas su skriblium Smn. Tos radijos – tai navãtnas daiktas Ėr. Labai navatnà pavardė, net pamiršau Al. Tai nãvatnas žmogus: pirma vienaip sakė, o dabar jau kitaip Kp. Vieną sykį sapnavo tas sūnus labai navatną sapną BsMtII42. Nieko nãvatno nesakiau Km.

navãtna n., nãvatna Vb: Man čia baisiai navãtna Lp. Kai aš nemačiau tokių žmonių, tai tik navãtna Trgn. navatnaĩ adv.: Navatnaĩ šneka Glv. Kaip čia navatnai įtaisyta Dkk. Man pikta, kad tu navatnaĩ dirbi Krd. Jam bile tik navatniaũ kas Gs.

JAV iždo sekretorius Timothy F. Geithneris negailėjo pagyrų griežtai biudžeto deficito mažinimo politikai, kurią vykdo dešiniųjų (Lietuvos) vyriausybė.

JAV ministras pasidžiaugė, jog jo šaliai pasisekė, kad jiems nereikėjo vykdyti panašios politikos dėl to, kad JAV doleris yra rezervinė viso pasaulio valiuta.

Geithneris tai džiaugėsi.

O ką veikė Kubilius?

Mandagiai džiaugėsi kad Geithneris džiaugiasi?

Kad Amerikai nereikia “vykdyti griežtos biudžeto deficito mažinimo politikos”, džiaugėsi?

Ar susimąstė, kodėl jiems taupyti nereikia?

Ir kodėl mums reikia?

FED vadovas Benas Bernanke ir A. Kubilius aptarė pasaulinės ekonomikos būklę ir pasidalino mintimis apie krizės įveikimo strategiją.

Anot Vyriausybės spaudos tarnybos, B. Bernanke teigiamai vertino griežto taupymo priemones, kurių pagalba Lietuvos Vyriausybė suvaldė krizę ir dabar gali tikėtis ūkio augimo.

Bernanke teigiamai įvertino Kubiliaus elgesį.

Kur gi ne!

Pagyrė dvarininkas prievaizdą už griežtą būrų priežiūrą.

Įdomiau būtų žinoti, kaip Kubilius įvertino Bernankės elgesį:

34. Ech... 11:03 02-04 IP: 80.240.12.72
Susitiko Amerikoj Kubilius su Bernanke. O jisai juk skolina FED gaminamus USD už 0-0,25 proc..

O Bernankės senelio vardas Jonas, ir jisai - mūsiškis, litvakas iš LDK.

Buvo vilčių - gal Benas nepamiršo, kad Vytautas jo protėvius prilygino LDK bajorams ir leido verstis palūkininkyste, gal nepamiršo jis, iš kur tokis bagotas, gal susimylės ir paskolins savo protėvynei mūsų Premjero asmenyje savo gražių žalių, na, už kokius 5 proc.?

Deja...

Kur tau!

Kokie 5 proc.
?

Negražu...

Matyt, Bernanke nesusiprato, o Kubilius pabijojo užsiminti.

Balso tai jau tikrai jisai nekėlė.

Nes tada "Moody's" reitingus sumažintų.

Ot ir visai ne taip buvo!

Atspėkit, kas kaltas, kad šitaip negražiai išėjo?

Graikai!

Per graikų griekus, pasirodo, šitaip.

Pridirbo tie graikai mums, šumyja dabar, o mes diržus susiveržę kantriai laukiam - gal "Moody's" mūsų reitingus pagerins.

Protingi buvo mūsų proseneliai, nesusidėjo su šitokiais.

Jau iš vardų matės, kas tokie.

O mes, matai, neapsižiūrėjom, į vieną sąjungą su tokiais įstojom...

Bet vis tiek navatna – atvažiavo pas krizės sukėlėjus mūsų Premjeras, gavo pagyrimų už tai, kad mus prispaudė, pasiklausė jų kalbų, kaip jiems spaustis nereikia, pasiskolino pinigų ir – namo.

To ir važiavo?

Jei nuvažiavęs aiškino, kad krizė Lietuvoj baigėsi – kam pinigų skolinosi?

Ne, ne tik to važiavo.

Pamainos, regis, ieškojo.

16. O ką veiks Kubilius? 11:40 02-02 IP: 80.240.12.72
Na va, kai Amerikos IT bendrovės investuos į e-valdžios kūrimą, kaip žadėjo Kubiliui, pagaliau turėsim e-Kubilių.

Navatnas mūsų Premjeras...


O kas naujo šiapus jūrų-marių?

Ekonomistų forumas Davose baigėsi be rezultatų.

Dvigubai navatna.

economy (n.)
c.1530, "household management," from L. oeconomia, from Gk. oikonomia "household management," from oikonomos "manager, steward".

Toks kaip ir ūkvedžių, tarnų forumas, išeitų.

Tik kad iš veidų – nei ūkvedžiai, nei tarnai…

Susirinko, pašnekėjo – ir nieko nenutarė.

Čia tai tikrai navatna.

25. LKŽ
: švabinti - vogti, kniaukti 10:18 02-04 IP: 80.240.12.72
Klauso Švabo Švabijoj įkurtas forumas šiemet baigėsi be rezultatų - švabinti kaip seniau nebeišeina, kaip švabinti naujoviškai, nesugalvota, tad belieka pasakoti publikai kad atvažiavusieji švabai gerai užmokėjo vietiniams švabams.

O įdomu, ar mūsų Premjeras susigaudė, kad tie, kurie Amerikoj jį gyrė – patys yra tikrų tikriausi švabai?

Jeigu nebūtų švabais – kaip 2/3 jų ekonomikos sudarytų vartojimas?

O ar neatrodo jums, kad mūsų Premjeras savo užjūrio pašnekovams, kaip čia pasakius, daugiau negu navatnas atrodė?

„A.Kubiliaus ir žymaus politologo Z.Brzezinskio pokalbis buvo tarsi dviejų didmeistrių šachmatų partija, suteikusi žiūrovams gerų emocijų“, - sakė V.Valentinavičius.

?

O mes globalios politikos didmeistrio talento nepastebėjom...

Pastatėm jį ūkį, ekonomiką tvarkyt.

O užsienio politiką`daryt paskyrėm ekonomistę.

Navatna!

Išeina, kad neapsižiūrėjom, ne savo darbus dirbti jiem liepėm.

Patys pridirbom, o paskui stebimės.

Komentarų nėra: