2010-02-28

Suvirinimo technologijos

Palošėm krepšinį, persirengimo kambaryje išėjo kalba apie Kauno „Žalgirio“ naujienas.

- Tas Romanovas kokius nors mokslus baigė? – paklausė kažkas.

- Manau, kad kokią nors suvirintojų mokyklą tikrai baigė. Suvirinimo mokslai svarbesniems žmonėms Lietuvoje beveik privalomi, - toks nuskambėjo atsakymas, palydėtas visų juoku.

O kam suvirintojui mokslai?

Centro paramos pakanka, visiškai.

Pirmasis suvirintojo vardą Lietuvoje išgarsino Viktoras Uspaskich.

Suvirintojams visokie nemalonumai - kaip žąsiai vanduo nuo plunksnų.

Pasak teisininkų, iš Valstybės kontrolės pareigūnų Revizijos akto matyti, kad plaunant pinigus su „Jangila“ susiję asmenys atliko veiksmus, kurie gali būti vertinami kaip bendrovės lėšų pasisavinimas, mokesčių vengimas, apgaulingas apskaitos tvarkymas, dokumentų klastojimas, kontrabanda.

Tačiau Respublikos prokuratūros vadovybės pakeitimas iš karto paveikė žemesniųjų prokurorų sprendimus.

Baudžiamoji byla buvo nutraukta, kaip buvo pranešta, pripažinus, kad minėtas kompleksas veiksmų, susijusių su pinigų plovimu per „Jangilą“ esąs tik administracinis nusižengimas, o šiam suėjusi senatis.

Suvirintojai gali nerasti ir nerodyti Plechanovo akademijos diplomo, bet būti Kauno technologijos universiteto doktorantais, net 10 metų.

Gali metams-kitiems pabėgti į Rusiją, o grįžę tapti Lietuvos europarlamentarais.

Ir ką tu jiems.

Gali ir gali.

Kodėl gali?

1918 m. vasario 16-osios Lietuva buvo suvargusi, bet sveika.

1990-ųjų kovo 11-osios Lietuva sirgo.

Šią ligą galima palyginti su vėžiu, iki šiol skleidžiančiu metastazes.

Šios ligos vardas, jos priežastis – kolaboravimas.

Kas gi yra okupacija?

Teritorijos, t.y. kūno užėmimas, – tai dar ne okupacija, dar ne pergalė (pavyzdžiu gali būti Irakas).

Tą rodo visa okupacijų istorija, tokia dažna pastaraisiais šimtmečiais.

Represijos palaužia tik kūną, o dvasiai palaužti reikia 30-ies sidabrinių, Judo šešėlio.

Palikim tai.

Pakalbėkim apie suvirinimo technologijas.

Apie tai, ką ir kaip virina suvirinimo įstaigos.

Štai, Jurijus Borisovas, kurį Rolando Pakso istorijos laikais visa Lietuva žinojo.

Борисов.

Борисов борется?

Borussia.

Mūsų Prūsija.

Regio in ora maris Baltici locata, ex nomine localis gentis Borussorum nominatur, quae saeculo XIII ab Ordine Teutonico occupata fuit (vide Civitas Ordinis Teutonici). Serius regio illa nominata est "Borussia orientalis" (nunc pars Russiae, Poloniae et Lituaniae).

Tokia buvo kaizerinė Borusija prieš I Pasaulinį karą.


Borussia.

Uspaskich.

Спасские ворота Московского кремля.


Na, ne Viktoras в Москве-столице prie pagrindinio stalo sėdi, bet Спасские ворота Московского кремля – pagrindiniai Maskvos vartai.

Через Спасские ворота не разрешалось проходить с покрытой головой и проезжать верхом на лошади; даже цари, подъезжая к воротам, спешивались и шли пешком, сняв шапку.

Своей главенствующей роли Спасские ворота не утратили и в наши дни.

Они и сейчас являются парадными воротами Кремля.

До 1658 года Спасская башня называлась Фроловской стрельницей, как предполагают,- по церкви Фрола и Лавра, находившейся на посаде недалеко от башни.

В 1658 году царским указом она была переименована в Спасскую - по образу Спаса Смоленского, написанного над воротами отводной стрельницы со стороны Красной площади, в память освобождения русскими войсками города Смоленска.

Kokie grobikai tada buvo užgrobę Smolenską?

A?

smalénka (l. smolanka) sf. (1) KŽ statinė smalai laikyti.

Romanovas.

Romanovų dinastija.


Согласно родовому преданию, предки Романовых выехали на Русь «из Пруссіи» в начале XIV века.

Matėt, kas darėsi Prūsijoj XIV amžiaus pradžioj?

Первым достоверным предком Романовых и ряда других дворянских родов считается Андрей Иванович Кобыла — боярин московского князя Ивана Калиты. У Андрея Ивановича было пять сыновей: Семён Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фёдор Кошка.

Потомки Фёдора Кошки стали прозываться Кошкиными.

Юридически члены царской, а затем императорской, семьи не носили вообще никаких фамилий («царевич Иван Алексеевич», «великий князь Николай Николаевич» и т. п.). Кроме того, с 1761 года в России царствовали потомки сына Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, которые по мужской линии происходили уже не от Романовых, а от Гольштейн-Готторпов (младшая ветвь Ольденбургской династии, известной с XII века). В генеалогической литературе (особенно, зарубежной) представители династии начиная с Петра III носят название Романовы-Голштейн-Готторп.

Oldenburgų dinastija iš Senojo Miesto, paminavoto XII amžiuje, ir Naujasis Miestas, kuris jau IX amžiuje buvęs sostine.

Einšteinas, matyt, tuos reikalus tvarkė.

O kur Miestas?

Čia?

Šitoj vietoj pravartu pastebėti, kad pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas įvyko 1772 metais, sugretinkit su Holšteinų-Gottorpų atsiradimu Rusijos soste.

Mūsų valstybę pasidalino Rusijos imperija, Prūsijos karalystė, Austrijos imperija.

Trise.

Vieną.

Susidėjo Rusia в лице Романовых su Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, su kryžiuočių palikuonimis.

Ir susitarė trys germancai, ir prarijo savo seną priešą, trise vieną.

Šito kažkodėl garsiai nesako.

Kad garsus rusų karvedys Suvorovas buvo germaniškosios Šventosios Romos Imperijos grafas, daug nuveikęs tų germanų naudai, irgi nutyli.

Šventosios Romos Imperijos teisių perėmėja ir paveldėtoja, kaip besuksi, yra Vakarų Europa - Didžioji Žaidimų iš Pinigų Arena.

Ji seniai tokia, nuo Senovės Graikijos ir Romos laikų.

Rusia, tada, taip ir turėjo elgtis?

Sako, kiek vilką bepenėk - vistiek į mišką žiūri.

Štai ir tą patį Suvorovą jo garsiojo žygio per Alpes metu germaniškieji Rusijos draugai "išdūrė".

Vėliau kariauti su tais savo sėbrais teko, iš visų jėgų.

O čia kas?

Эх, раз, ещё раз!

Sugrįžkim į tuos laikus, kai Romanovai sostan vietoj Riurikų sėdo, в Смутное время.

Dabar ir Смута kitaip išrodo, kurios metu prieš mus kariavę Šuiskiai su germanais švedais susidėjo, ir Romanovus sostan pasodinęs День народного единства, tuometinių ir tolimesnių įvykių šviesa nušviesta, kitaip spindi.

Kodėl?

Štai kodėl.

Riuriką pasikvietė, iš baltiškosios Prūsijos, kurią ir jie, pasikvietusieji, ir mes laikėme sava.

Riurikai valdė iki pat "Smūtos", kada juos pakeitė save iš XIV amžiaus išeivių iš kryžiuočių užgrobtos Prūsijos kildinantys Romanovai, kurie, galop, visiškai atvirai susimetė su tais mūsų Prūsijos užgrobėjais.

Первым из рода фамилию «Романов» стал носить Фёдор Никитич (он же патриарх Филарет) в честь своего деда Романа.

Kas, kad Romanovų šeima iš bajoro Kobylos kildinama.

Kas, kad pavardę pasidarė iš senelio Romano Koškino vardo.

Кошкин дом sykiais ne iš ten?

Jei jau Romanovas eina pašokti, tai su ne bet kokia dama.

Su Kniazevičiūte.

Князь.

Štai kniaziaus herbas:


Великий князь (княгиня) — в России дворянский титул членов царской семьи.

Княгиня — жена князя.

Yra ir kniaginia.

Taip ir suvirinama tai, kas virinama.

Jei, žinoma, konkursai laimimi.

Jei iš tikrųjų laimimi.

Vieni sako, kad Riurikas – danų (vėl germanų) kuningas.

Kiti – kad Rusų Rikis, prūsas.

Imkime senovės rusų Nestoro metraštį.

Jis teigia, kad naugardiečiai pakvietė valdyti savo šalį variagą Riuriką.

Tai visiems gerai žinoma.

Tik mažai kam žinoma, kad Rusijos metraščiai teigia, jog Rusijos valstybės įkūrėjas Riurikas buvo “kviestas” iš Prūsijos, o pirmųjų rusų didikų genealogijos vedamos iš prūsų giminių.

Net tarp Romanovų protėvių minimas toks Glandas, Riuriko palikuonis.

Ne be reikalo Naugarde nuo pačių seniausių laikų (vėliausia – nuo XI a.) žinoma ir Prūsų gatvė (Prusskaja ulica).

Juk V.Kulakovas atkasė tuos pačius radinius Kijevo Padnieprėje, kaip ir Semboje!

И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске.

И от тех варягов прозвалась Русская земля.

Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене.

Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор.

И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро.

Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.

Romanovai kadaise ir pakeitė Riurikus.

Rusią valdė tik dvi dinastijos.

Pirmoji buvo Riurikų, antroji – Romanovų.

1 komentaras:

Vienuolis rašė...

> smalénka (l. smolanka) sf. (1) KŽ statinė smalai laikyti.

Yra ir visai tikslus žodis — Smalininkai.