2010-09-01

Žinios - jėga!

Šiandien - mokslo ir žinių diena.

Nobelio premija - garbingiausias pasaulyje apdovanojimas už mokslo pasiekimus.

The Nobel Foundation (Swedish: Nobelstiftelsen) is a private institution founded on 29 June 1900 to manage the finances and administration of the Nobel Prizes.

Premija sukurta gerbiant švedų pramonininko ir išradėjo Alfredo Nobelio (Alfred Nobel), išradusio dinamitą, valią. Testamentą A. Nobelis pasirašė 1895 m. lapkričio 27 d. Švedijos-Norvegijos klube Paryžiuje. Pagal šį testamentą A. Nobelis 96 % savo turto skyrė 5 premijoms (fizikos, chemijos, fiziologijos arba medicinos, literatūros ir taikos), kurios būtų skiriamos žmonėms, pasitarnavusiems žmonijai. Viena iš priežasčių galėjusių paskatinti tokį A. Nobelio sprendimą buvo dinamito, kuris sukrovė jam turtus, taikymas daugiausia karinėje sferoje.

Фонд Нобеля был создан в 1900 году как частная независимая неправительственная организация, с начальным капиталом 31 млн шведских крон (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна примерно 1,5 млрд крон). Первые премии составляли 150 000 крон. В настоящее время[когда?] капитал фонда равен 2 млрд 966 млн шведских крон (примерно 450 млн $ США), а размер премии составляет 10 млн шведских крон.

* В 2003 году — 1,35 млн.$ США
* В 2004 году — 1,32 млн.$ США
* В 2005 году — 1,3 млн.$ США
* В 2006 году — 1,47 млн.$ США
* В 2007 году — 1,542 млн.$ США
* В 2008 году — 1,399 млн.$ США[2].

Nobelio premija – kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo srityje arba už ypač svarbią visuomeninę veiklą. Pirmieji Nobelio taikos premija buvo apdovanoti Žanas Anri Diunanas bei Frederikas Pasė. Iki 2005 kovo mėnesio yra išdalinta 770 premijų, tik maža dalis laimėtojų premijos atsisakė.

Tarkim, net 70 laimėtojų atsisakė.

150 000 x
700 = 105 000 000

Jei visos premijos būtų buvę tokio dydžio, kaip pirmosios, visos Alfredo Nobelio paliktosios 31 000 000 kronų būtų pasibaigę maždaug 1930-aisiais.

Betgi ne tik nesibaigė, bet ir pagausėjo net iki 2 mlrd 966 mln Švedijos kronų (450 mln $), ar tai iki 560 mln.$, t.y. maždaug 100 kartų, o pačios premijos padidėjo beveik 70 kartų.

Nobelio premijas skiriantieji žino kam jas skirt, o Nobelio fondas - žino, kur Nobelio palikimą investuot.

Žino, bet kitiem nesako.

Švedam, ir tai nesako.

Alfredas Nobelis susikrovė turtus iš dinamito, o kokį dinamitą išrado Nobelio fondo valdytojai?

Gal jiems šitie gudročiai


pataria, atsidėkodami už tai, kad Švedijos Riksbanko prizą už pasiekimus ekonomikoje Nobelio fondo valdytojai sutiko pavadinti prizu Alfredui Nobeliui atminti ir įteikti sykiu su Nobelio premija, kuri, pagal Nobelio testamentą, ekonomistams nesuteikiama?

Taip būt negali? Nepataria?

O kam tada tie gudročiai pataria?

Kai kam?

Irgi, mat, mokslo žmonės...

Pagal šį testamentą A. Nobelis 96 % savo turto skyrė 5 premijoms (fizikos, chemijos, fiziologijos arba medicinos, literatūros ir taikos), kurios būtų skiriamos žmonėms, pasitarnavusiems žmonijai.

Gal užtai ekonomikos pasiekimų šeštąja savo premijos nominacija ir neįrašė Nobelis?

Gal.

O gal pats Riksbankas, žinantis, iš kur pinigai randasi, pataria Nobelio fondo valdytojams?

?

Jeigu ne, tai Nobelio fondas (jo valdytojai) tikrai nusipelnė Švedijos Riksbanko prizo Alfredui Nobeliui atminti, skiriamo už pasiekimus ekonomikoje.

Įspūdingi Nobelio fondo pasiekimai, tai ypač matyti šiandien - tikras ekonomikos dinamitas!

Nobelio fondas juk nedaro pinigų "ex nihilo", jis investuoja, ir visi matom, kaip sėkmingai.

In many ways the Nobel Foundation is similar to an investment company in that it invests money in various ways to create a solid funding base for the prize and the administrative activities.

Žino, kaip, kur ir kada.

Žinios - jėga!

P.S. Sveriges Riksbank celebrated its 300th anniversary in 1968 by donating a large sum of money to the Nobel Foundation. The following year, the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences was awarded for the first time.

Va tai tau...

Nobelio premijos skyrėjai tas premijas, be abejo, dorai skiria, nekreipia jokio dėmesio į tai, kad pinigus tom prenijom bankas, kurį kažkas valdo, jo padovanojo.

Tas tai taip.

Kitkas liūniau, gerokai.

Pasirodo, net ir Nobelio fondo valdytojai nežino kaip, kur ir kada investuot.

Ką tada mums, neišmanėliams, daryt?

Gal Investopediją skaityt?

O gal taip, kaip Warren Edward Buffett daro, daryt?

1 komentaras:

audrius rašė...

Gera com panija bufete susrinko pundyti... Štai kaip reikia sukti bizuniuku's piemenims..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81