2011-02-16

Lietuva yra Laisvė

Kaip agentūrai „Reuters” paaiškino „Standard Chartered” banko vyriausiasis ekonomistas Gerardas Lyonsas, pastarąjį dešimtmetį populiariausias ženklas pasaulyje buvo „Made in China” (išvertus iš anglų k. – „Pagaminta Kinijoje”).

Jo nuomone, šio dešimtmečio šūkis bus „Owned by China” – „Įsigyta kinų”. O nuo 2020-ųjų teks paklusti dėsniui „Mokėkite juaniais”.

Drakonas mirė, tegyvuoja drakonas?

Jei nepakeisime finansinės sistemos, taip ir bus.

Tiesiog pinigų piramidės viršūnė iš Vašingtono persikels Pekinan.

Vėl bus kaip dabar yra - kas nedirba, tas valgo.

Tik valgys kiti.

Likusiems teks jų tarnų dalia.

Tai - vergija.

Pinigų valdytojams.

Vergija
- vergų dalia.

Ne mūsų.

"Visų mylėta ir (vis dar) daugelio mylima Sovietų Sąjunga" ne pati subyrėjo.

Dabartinė vergija irgi pati nepranyks.

30. Lietuva yra Laisvė
09:35 02-16 IP: 84.15.185.216
Autorius pastebi, kad “Lietuva ne išsivadavo iš Sovietų Sąjungos, bet perėjo į naują vergystės formą”. Tik nesako, kokia ta, tikroji, šių dienų vergija. Tai – vergystė pinigų proceso valdytojams, kurioje skendi Vakarai. Tai vergystė vergvaldžiams, kurie savo valdžią slepia po “žmogaus teisių ir laisvių”, prieštaraujančių Jin/Jan principui (ar ne todėl Vakarai pralaimi Kinijai?), gynimo širma, kurie dangsto savo valdžią ”demokratijos” skraiste, nesakydami, kad demokratijos (demos+kratos) išrinktasis turėtų būti liaudies lyderis, t.y. demagogas (demos+agogos). Demagogo įvaizdis nuo senųjų demokratijos sąvokos gimimo laikų susidėvėjo visiškai, todėl ”demokratijos” išrinktuoju skelbiamas ne liaudies lyderis, o prezidentas – jis gali reprezentuoti, padalinti prezentus, galų gale, pabūti rezidentu, jei to reikia tikriesiems valdovams, naujiesiems šiuolaikinimas vergvaldžiams. Apie jų valdžią šio rašinio autorius nešneka, o, nukreipdamas skaitytojo mintis šonan, gina tą valdžią. Siūlo lietuviams susigaudyti, kas jie yra, nes “pati lietuvybės idėja iki šiol skendi visiškoje migloje“. Netiesa. Lietuvybės idėja neskendi migloje. Lietuva visada kovojo už laisvę – tikrąją laisvę, o ne tą vakarietišką naująją vergiją, kurią gina autorius. Akadų Tautana, keltų Tautatis, graikų tautologija ir aklam bei kurčiam parodo, kas yra Lietuva. Lietuvai nereikia ieškoti savo tapatybės. Mūsų protėviai, sukūrę ir išsaugoję senąją mūsų kalbą, išvadavo mus nuo būtinybės bandyti šiandien susigaudyti, kas esame.

Mūsų kalba.

Dangus dengia, žolė želia, gimda gimdo, mainulis mainos.

Pinigai pinga.

Mūsų filosofas E. Kantas lietuvių vokiečių žodyno įžangoje pažymi : "Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą, kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis".

Gal keista, gal nekeista - tokia kalba kai kam kliūna.

67. Neretorinis klausimas
08:15 02-16 IP: 84.15.189.66
Vikipedijoj rasit English ir Yinglish, Georgian ir Gruzinic, Arabic ir Judeo-Arabic. Klausimas: o kokią kalbą skaitytojams siūlo šio straipsnio autorius?

Justinas Marcinkevičius lietuviškų žodžių nepritrūko.

Tai jau tikrai.

Moralinį autoritetą daugelio lietuvių akyse jis užsitarnavo dėl aktyvaus dalyvavimo Sąjūdžio veikloje ir atkuriant Lietuvos nepriklausomybę.

Justinas Marcinkevičius tai darė todėl, kad žinojo, kas yra Lietuva.

Komentarų nėra: