2011-11-11

Sigguratu


Oт вавилонского слова sigguratu — «вершина».

Шумерийцы, а вслед за ними и ассирийцы с вавилонянами, поклонялись своим богам на вершинах гор и, сохранив эту традицию после переселения в низменное Двуречье, возводили горы-насыпи, соединявшие небо и землю.

Zikuratas – kelių aukštų, laiptuotas statinys (bokštas ar piramidė), su aikštele viršuje, į kurią galėdavo patekti tik žyniai, skirtas religiniams tikslams. Simbolizavo laiptus, jungiančius žemę ir dangų.

Zikuratuose būdavo garbinami dievai: Anu, Enlilis, Enkis, Mardukas. Zikuratai buvo ne vien šventyklos, juose saugojo grūdus, kitus maisto produktus, žemdirbystės padargus, statybines medžiagas, čia įsikurdavo amatininkų dirbtuvės, taip pat buvo turgus.

Būdingi Mesopotamijos kultūroms: šumerams, Asirijai ir Babilonijai.

Ne tik.


Biblijos tyrinėtojai padavimą apie Babelio bokšto statymą sieja su zikuratų (aukštų bokštų šventyklų) statymu Tarpupyje.

Ligi šiolei žmonės stato zikuratus.

В XX веке экспедиция Леонарда Вулли из Британского музея очистила зиккурат от многовековых наслоений, после чего он был частично реконструирован. Во дворе зиккурата Вулли открыл останки храмового архива — глиняные таблички с информацией о торговых сделках, в которых жрецы выступали представителями лунного божества.

Gal todėl nestatėm piramidžių?

Kas čia?

Bet kai kas vis stengias, stato jas.


O jos griūna.

Nes Pasaulis - nepiramidinis.

O gal piramidžių pristatė tie, kas kitokius, senuosius, ziqqurat'us griovė?

Zigota.

Vystymasis ratu.

Zegar.

Spiralė.

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

https://pp.userapi.com/c852120/v852120425/110d82/5yW7jVEG3bU.jpg