2011-12-10

Τεύτα

Dovydo sūnus išgelbės.

Dovydas.

Ir Galijotas.


Philistines (English pronunciation: /ˈfɪlɨstiːnz, -staɪnz, fɨˈlɪstɨnz, -tiːnz/;[1] Hebrew: פְּלִשְׁתִּים‎‎, Plištim), Pleshet or Peleset, were a people who occupied the southern coast of Canaan at the beginning of the Iron Age (circa 1175 BC). According to the Bible, they ruled the five city-states (the "Philistine Pentapolis") of Gaza, Askelon, Ashdod, Ekron and Gath, from the Wadi Gaza in the south to the Yarqon River in the north, but with no fixed border to the east.

Philistinism.

Белинский В.Г.:

Публика есть собрание известного числа (по большей части очень ограниченного) образованных и самостоятельно мыслящих людей; толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, другими словами — из людей, которые

Не могут сметь
Свое суждение иметь.

Такие люди в Германии называются филистерами, и пока на русском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим именем.

O kas švabus taip pamokino?

Galijotas - dar vienas galindas?

Kraštiniams visada pirmiems kliūna.

1175 BC: Ramses III defeats the Sea Peoples including Philistines and settles captives in fortresses in southern Canaan (alternatively, Philistines invade and settle the coastal plain for themselves).

Plištim, Pleshet or Peleset.

Jei tokie razbainikai jie buvo, kodėl traukėsi?

Gal toliašaudžio pabūklo neatlaikė?


С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе?

Ilgainiui toliašaudžiai ištobulėjo...

40 kartų Galijotas siūlė dėl pergalės pasigalynėti, savo galia kliovėsi.

Nesitikėjo klastos?

Netgi čia juk nesišaudo.

??

There is some limited evidence in favor of the suggestion that the Philistines did originally speak some Indo-European language. A number of Philistine-related words found in the Hebrew Bible are not Semitic, and can in some cases, with reservations, be traced back to Proto-Indo-European roots.

Philistine gova or kova "helmet"...

^ First made by Arie Noordtzij, De Filistijnen (1905), noted by G. Bonfante, "Who Were the Philistines" American Journal of Archaeology 50.2 (April – June 1946:251–262) p. 252 note 4. Bonfante argued for an Illyrian origin for the Palaistinoi, in Palaeste, an Illyrian toponym in Epirus, supplied with the Illyrian -ino suffix for ethnic groups; the suggested connection was introduced by Hermann Jacobsohn, in Berliner Philologische Wochenschrift 34 (1914:483).

"Little is known of Philistine personal names, but the little we know seems to confirm Jacobsohn's Illyrian hypothesis", observes G. Bonfante (1946:254), who adduces Jacobsohn 1914 and Greek usages of ’αγχίσης, the Greek rendering of Goliath.

Queen Teuta (Greek: Τεύτα, Albanian: Mbretnesha Teutë or Teuta; ruled 230–228 BC) was an Celto-Illyrian queen of the Ardiaean Kingdom who ruled as a regent to the young Pinnes.

Ilyrija.


Veiksmas vyksta po Galijoto žūties tūkstančiui metų prabėgus.

Jei anas buvęs galindu, tai jiems tekę dar pasitraukti, šiaurėn.

The name Teuta "is linked with the Gaelic Teutates, meaning ‘people’, and the Irish-Gaelic tuath (‘the tribe’) - literally the people’s queen".

Komentarų nėra: