2013-05-04

Kuba šalia mūsų

Anais verslininkavimo laikais su repatriantu iš sovietyno geriam alų Vokietijos aludėj, šnekam rusiškai.

Už gretimo pustuštės aludės stalo sėdintis vyras klausia, angliškai:

- Rusai?

- Taip, - sakau, kad nereiktų aiškint, kas mes.

- Aš - iš Amerikos, - sako jis; man pasirodė, kad pernelyg iš aukšto.

- Amerika Amerika ... kažkur girdėta,- sakau.

Maniškis ekstarybinis neovokietis nepasimetė, verslininkas juk:

- Tai sala šalia Kubos.

Amerikonas daugiau nieko nebepaklausė tų rusų.

Iceland's President, Olafur Ragnar Grimsson,  refused to ratify the law that would have made Iceland’s citizens responsible for its bankers’ debts, and accepted calls for a referendum.

He said: “We were told that if we refused the international community’s conditions, we would become the Cuba of the North.  But if we had accepted, we would have become the Haiti of the North.” 

Turistai, kuriems kultūringai ilsėtis trukdo nesiliaujančios streikuoti „Europos kiaulės“ arba PIGS (angl. „pigs“ - kiaulės, vert. past.) - taip dažnai vadinamos keturios ant bankroto ribos atsidūrusios ES šalys: Portugalija (P), Italija (I), Graikija (G) ir Ispanija (S), - atkreipia dėmesį, kad daugelyje plakatų kažkodėl vis minima Islandija. Bet šią smulkmeną naujienų programos taip pat nutyli, nes jas domina svarbiausias dalykas – kokiomis sąlygomis šios „kiaulės“ priims maloningai siūlomas paskolas, kad padengtų žlugusių bankų skolas.

...

„Mes, Islandijos žmonės, norime sukurti teisingą visuomenę, kurioje kiekvienas iš mūsų turės lygias teises prie bendro stalo“, - tokiais žodžiais prasideda Islandijos Konstitucija."


Ir priėmė tokią savo konstituciją, kurią patys parašė.

O kas mūsiškę rašė?

Pirmoji mūsų nepriklausomybę pripažinusi šalis nepanoro būti Šiaurės Haičiu, neišsigando ne tik pravardžiavimo.

Vadinasi, tapom sala, šalia Šiaurės Kubos.

Užvakar sutinku Kęstutį Antanėlį, vedasi vaikelį, anūką, kepurėj žvaigždė raudona.

- Kokia kepurė! - sakau.

- Sūnus buvo Kuboj, parvežė.


Komentarų nėra: