2015-07-26

Pyliava

pỹliava sf. (1) Plk, Kv, Krp, Brs, Pc, Krd, pyliavà (3b) Kp, Užp, Skrd javų mokestis, javų duoklė, pyla: Vyrai supylė pỹliavą grūdų dėl atsargos J. Pỹliavą pila skerdžiui Mrj. Pỹliavą atpyliau Als. Urėdas jodė po kaimas, žambines arba arklines pyliavas skatindamas pilti S.Dauk. Kiška įsakė, kad žmonės kas metą piltum klebonui pyliavą M.Valanč.

Laivyba pro Piliavą buvo itin svarbi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos prekeiviams. LDK, ar bent atskirų jos vietovių prekybiniai ryšiai vandens keliais su Vakarų Europa ilgam nenutrūkdavo net ir kovų su kryžiuočiais šimtmečiais – protarpiuose tarp kovų viena ar kita kryptimi vykdavo savų prekių prisikrovę pirkliai.

Piliavoj 
čia, 
būtent čia,
reikėjo 
pyliavą atpilt.

Man pilk!

Kam?

Piliava šiandien.

O kokiais keliais lenkiškasis šventasis Vaitiekus Piliavon atkeliavo?

Ar tik nebus Piliavos pyliavos anų, senųjų lietuviškųjų, laikų muitinės ir muitų vardai?

O pilis pilant pyliavų būta ar nebūta?

Tai klausimas!

P.S. Dabar kitaip pilam...


Komentarų nėra: