2012-07-30

URM

Laišką išsiunčiau; keliems draugams nusiunčiau kopiją.

Nuo: Eugenijus Paliokas
Data: 2012 m. liepa 30 d. 10:53
Tema: J.E. AUDRONIUI AŽUBALIUI
Kam: audronius.azubalis@urm.lt, urm@urm.lt
Kopija: aleksasd@mruni.eu, arunas.grigelionis@vgtu.lt, kestutis.karciauskas@maf.vu.lt, rski@ktl.mii.lt, alevila alevila , Eugenijus Paliokas , JONAS , Stasys Rutkauskas

Gerbiamas Ministre,

kiek žinau, Kaliningrado sritimi vadinamas žemes TSRS, o vėliau RF, teisėtai valdė iki 1995 metų, nes Potsdame įrodė jas esant etninėmis lietuvių žemėmis.

Moksliniame straipsnyje

П.И.КУШНЕР (КНЫШЕВ). ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ,

publikuotame moksliniame žurnale

АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭТНОГАФИИ ИМ. И.И.МИКЛУХО‒МАКЛАЯ, НОВАЯ СЕРИЯ, ТОМ XV, ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР, МОСКВА ― 1951,

beveik trijuose šimtuose puslapių, įrodoma, kad dabartinė Kaliningrado sritis ‒ tai vakarų lietuvių žemės. Straipsnis buvo parašytas Taft rinkiminės kovos su Eisenhower proga, mat Robert Taft šnekėjo atimsiąs Kunnegsgarbs žemes iš TSRS.

Įdedu citatą iš savo dienyno:

Štai ir atsirado paslėptieji popieriai.

Mums antroji dalis įdomiausia.

Maniškės kopijos štai čia.

Gerbiamas Ministre, tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos URM nelieka nuošalėje.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas

Komentarų nėra: